Press ESC to close

เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

#สรุปให้ เยียวยา 10 จังหวัดสีแดงเข้ม ผู้ได้รับผลกระทบ สำหรับลูกจ้างและกิจการ

เยียวยา 10 จังหวัดสีแดงเข้ม ผู้ได้รับผลกระทบ สำหรับลูกจ้างและกิจการ เฉพาะจังหวัดสีแดงเข้ม (กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม…