Press ESC to close

โควิด COVID

สรุปให้ เบอร์สายด่วนโควิด19 ควรรู้!

สรุปให้ เบอร์สายด่วนโควิด19 ควรรู้! ตรวจสอบระดับความเสี่ยงและคำแนะนำในการปฏิบัติตน COVID19 กด > แบบประเมินความเสี่ยง COVID-19 ก่อนไปโรงพยาบาล ไลน์ส…

ห้างปิดกี่โมง ? โควิด19 ระลอกใหม่ รอบ 3

ธนาคารในห้าง ปรับเวลาปิดสาขาทั่วประเทศ เริ่มวันที่ 16 เมษายน 2564 (จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง) สาขาในห้าง / สาขาที่เปิดให้บริการ 7 วัน ปิดไม่เกินเวลา…

ไปรษณีย์ไทยปิดกี่โมง ? โควิด-19 ระลอกใหม่ รอบ 3

ไปรษณีย์ไทยปิดกี่โมง ? โควิด-19 ระลอกใหม่ รอบ 3 แจ้งเวลาให้บริการที่ทำการไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 (จนกว่าจะมีประกาศเปลี…

ศูนย์ข้อมูล covid 19 แต่ละจังหวัดมีที่ไหนบ้าง ? และเบอร์ติดต่อ

ศูนย์ข้อมูล covid 19 แต่ละจังหวัดมีที่ไหนบ้าง ? และเบอร์ติดต่อ ระดับความเสี่ยงและคำแนะนำในการปฏิบัติตน COVID19 กด > แบบประเมินความเสี่ยง COVID-19 ก…

#สรุปให้ 43 จังหวัด ที่มีคําสั่ง / ประกาศให้มีการกักกันตัวผู้ที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สรุปให้ 43 จังหวัด ที่มีคําสั่ง / ประกาศให้มีการกักกันตัวผู้ที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับความเสี่ยงและคำแนะนำในการป…