Press ESC to close

ร้านค้าคนละครึ่ง

10 ก.พ. 65 คนใหม่! ไม่เคยสมัครคนละครึ่งเฟส 4 และร้านค้ารายใหม่ที่สนใจเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 4

10 ก.พ. 65 คนใหม่! ไม่เคยสมัครคนละครึ่งเฟส 4 และร้านค้ารายใหม่ที่สนใจเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 4

แอปเป๋าตัง (Paotang) 11.15.0 ขึ้นไป รองรับการใช้สิทธิตามโครงการคนละครึ่ง เฟส3 (การสั่งอาหาร Grab และ LINEMAN)

แอปเป๋าตัง (Paotang) 11.15.0 ขึ้นไป รองรับการใช้สิทธิตามโครงการคนละครึ่ง เฟส3 (การสั่งอาหาร Grab และ LINEMAN)

[แนะนำ] วิธีสั่งอาหาร Grab และ LINEMAN ใช้สิทธิคนละครึ่ง เฟส3 เปิดให้บริการในวันที่ 4 ตุลาคม 2564

วิธีสั่งอาหาร Grab และ LINEMAN ใช้สิทธิคนละครึ่ง เฟส3 เปิดให้บริการในวันที่ 4 ตุลาคม 2564 อย่าลืมอัพเดต! แอปเป๋าตัง เวอร์ชันรองรับการใช้สิทธิตามโครงกา…

[ปัญหา] คนละครึ่งเฟส3 ไม่พบข้อมูลการลงทะเบียน หรือระบบกำลังดำเนินการตรวจสอบ

ไม่พบข้อมูลการลงทะเบียน หรือระบบกำลังดำเนินการตรวจสอบ คนละครึ่งเฟส 3 คนเก่าที่เคยได้สิทธิ และคนใหม่ไม่เคยได้สิทธิอะไรเลย ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 > …

สรุปให้ ได้รับ sms ลงทะเบียนไม่สำเร็จ / ลงทะเบียนสำเร็จ โปรดใช้สิทธิผ่านแอปเป๋าตัง

คนละครึ่งเฟส 3 คนเก่าที่เคยได้สิทธิ และคนใหม่ไม่เคยได้สิทธิอะไรเลย ได้รับ sms ลงทะเบียนไม่สำเร็จ / ลงทะเบียนสำเร็จ โปรดใช้สิทธิผ่านแอปเป๋าตัง ลงทะเบีย…

[ปัญหา] ไม่พบข้อมูลการลงทะเบียนหรือระบบกําลังดําเนินการตรวจสอบ คนละครึ่งเฟส3

ปัญหาคนละครึ่งเฟส3 อย่าลืมอัปเดตแอปเป๋าตังให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันก่อนยืนยันตัวตน และใช้งานตามสิทธิ กด > Apple Store ต้องใช้ระบบ iOS 9.0 ข…