Press ESC to close

Tips Tricks

#สรุปให้ GWL0001 คืออะไร ? ไม่สามารถทํารายการได้ในขณะนี้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง คนละครึ่งเฟส 3

#สรุปให้ GWL0001 คืออะไร ? ไม่สามารถทํารายการได้ในขณะนี้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง คนละครึ่งเฟส 3 gwl0001 ยืนยันตัวตนไม่ได้ อย่าลืมอัปเดตแอปเป๋าตังให้เป็นเ…

#สรุปให้ ใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวกัน ลงทะเบียนคนละครึ่งให้คนที่บ้านด้วยได้ไหม ?

#สรุปให้ กรณีใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวกัน ลงทะเบียนคนละครึ่งให้คนที่บ้านด้วยได้ไหม ? ได้ เปลี่ยนซิมเบอร์มือถือ ลงทะเบียน ได้รับสิทธิแล้ว และทำการยืนยันต…

[หาปุ่มไม่เจอ] เราชนะ ม33เรารักกัน คนละครึ่ง หายไปไหน ? แอปเป๋าตัง (Paotang) เวอร์ชันใหม่ 11.0.9 ปรับหน้าตาแอปใหม่

หาปุ่มไม่เจอเราชนะ ม33เรารักกัน คนละครึ่ง หายไปไหน ? แอปเป๋าตัง (Paotang) เวอร์ชันใหม่ 11.0.9 ปรับหน้าตาแอปใหม่ อัปเดตแอปเป๋าตังเวอร์ชันรองรับการใช้สิ…

#สรุปให้ วิธียืนยันตัวตนเราชนะบัตรประชาชนแอปเป๋าตัง

สรุปให้ วิธียืนยันตัวตนเราชนะบัตรประชาชนแอปเป๋าตัง เงื่อนไข! ต้องมียืนยันตัวตนบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประชาชน เบอร์มือถือที่ลงทะเบียนรับสิทธิไว้ ถ้าเบ…

#สรุปให้ วิธียืนยันตัวตนบัตรประชาชน สแกนบัตรประชาชน และสแกนหน้าแอปเป๋าตัง

วิธียืนยันตัวตนบัตรประชาชน สแกนบัตรประชาชน และสแกนหน้าแอปเป๋าตัง เงื่อนไข! ต้องมียืนยันตัวตนบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประชาชน เบอร์มือถือที่ลงทะเบียนรับ…

[ปัญหา] แอปเป๋าตัง ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว เนื่องจากมีผู้ใช้จำนวนมาก กรุณารอสักครู่ และลองใหม่อีกครั้งค่ะ (CI300)

แอปเป๋าตัง ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว เนื่องจากมีผู้ใช้จำนวนมาก กรุณารอสักครู่ และลองใหม่อีกครั้งค่ะ (CI300) ระบบแอปเป๋าตังล่ม คนใช้เยอะ! เนื่องจากมีจ…

#สรุปให้ แอปเป๋าตังเวอร์ชัน 10.33.0 อัปเดตปัจจุบันรองรับการใช้สิทธิตามโครงการเราชนะ

แอปเป๋าตังเวอร์ชัน 10.33.0 อัปเดตปัจจุบัน อัปเดตแอปพลิเคชันเป๋าตัง เวอร์ชันรองรับการใช้สิทธิตามโครงการเราชนะ เพื่อใช้จ่าย G-Wallet :  กด > ‎Ap…

[แนะนำ] วิธียืนยันตัวตนคนละครึ่งผ่านกรุงไทย next (Krungthai NEXT)

วิธียืนยันตัวตนคนละครึ่งผ่านกรุงไทย next (Krungthai NEXT) ต้องรับข้อความ sms รับสิทธิจากลงทะเบียนคนละครึ่ง ท่านได้รับสิทธิ โปรดใช้สิทธิครั้งแรกภายใน 0…