ประจำปี 2566 (งานหนังสือ)

จัดในวันที่ 30 สิงหาคม – 8 กันยายน 2566 เวลา 10.00 – 20.00 น. งานจัดที่โถงหน้าลิฟต์แก้ว ชั้น G อาคารจามจุรีสแควร์ จุฬา (ใกล้สถานี สามย่าน)

ที่มา https://www.chula.ac.th/news/130212/