เพจ ได้ประกาศเกี่ยวกับเปลี่ยนแปลงรอบบัตรจับมือ bnk48

(BNK48 8th ) หรือ 8th Single Handshake กับสถานการณ์ของ

  • บัตรจับมือรอบวันที่ 7 – 8 มีนาคม 2563 จะถูกเลื่อนไปเป็นวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2563 ที่ Union Hall ศูนย์การค้า Union Mall แทน
  • บัตรจับมือของรอบวันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2563 และวันที่ 6-7 มิถุนายน 2563 ไปตามกำหนดการเดิม

อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง หากสถานการณ์ของ COVID-19 ยังไม่มีแนวโน้มที่ดีขึ้น

8th Single High Tension Mini แบบ New Normal ตลอดเดือนกันยายนที่ ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ (MBK Center) มาบุญครอง https://www.reviewaraidee.com/handshake-event-bnk48-8th-single-high-tension/