#สรุปให้

กรณีเป๋าตังเปลี่ยนเครื่อง ให้คนอื่นใช้เครื่องเดียวกับเราได้ไหม ?

เบอร์โทรศัทพ์มือถือ 1 เบอร์กับ 1 หมายเลขบัตรประชาชนที่ลงทะเบียน

  • ใช้งานปกติ สามารถทำได้ ต้องเบอร์เดิมที่ลงทะเบียนไว้ โหลดแอปเป๋าตัง และทำการยืนยันตัวตน (สแกนใบหน้า) พร้อมทั้งตั้งรหัส PIN
  • ลงทะเบียนใหม่ ขอรับสิทธิใหม่ ต้องเปลี่ยนซิมมือถือเบอร์ใหม่ มือถือใครก็ได้

แนะนำอย่าเปลี่ยนมือถือเลย!

ตั้งแต่แอปเป๋าตังเวอร์ปรังปรุงเวอร์ชันใหม่ ต้องกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลเจ้าของบัตรประชาชน อาชีพ รายได้ และข้อมูลอื่น ๆ ก่อนยืนยันตัวตน

คำเตือน! ข้อมูลในการยืนยันตัวตน เป็นข้อมูลความลับ โปรดระมัดระวังในการกรอกข้อมูล! ห้ามให้ข้อมูลแก่บุคคลที่ไม่รู้จัก อาจจะส่งผลทำให้สูญเสียเงินในบัญชีได้


กรณีลงทะเบียนรับสิทธิ และได้รับสิทธิแล้ว ที่ผูกกับไว้เบอร์เก่า ต้องการเปลี่ยนเบอร์ใหม่ ทำเองได้ไหม (แอปเป๋าตังเปลี่ยนเบอร์มือถือเบอร์ใหม่ ทำเองได้ไหม) ?

เบอร์โทรศัทพ์มือถือ 1 เบอร์กับ 1 หมายเลขบัตรประชาชนที่ลงทะเบียน

ทำเองไม่ได้ หรือเปลี่ยนเบอร์มือถือในแอปเป๋าตังเองไม่ได้ ต้องติดต่อธนาคารกรุงไทย หรือเปิดบัญชีกรุงไทยมายืนยันตัวตนเป๋าตังแทน

ลบแอปและติดตั้งแอปเป๋าตังใหม่ ยืนยันเบอร์มือถือใหม่ ไม่ตรงกับเลขบัตรประชาชน ที่ได้รับสิทธิไว้ ก็ไม่สามารถใช้งาน ต้องติดต่อธนาคารกรุงไทย

ศูนย์ช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง การลงทะเบียน และการใช้งานแอปฯ โทร 02-111-1122 (24 ชั่วโมง)

#สรุปให้ เป๋าตังเปลี่ยนเครื่อง ให้คนอื่นใช้เครื่องเดียวกับเราได้ไหม ?

กรณีเปลี่ยนโทรศัพท์เครื่องใหม่ ใช้เบอร์เดิม

สามารถโหลดแอปเป๋าตัง และทำการยืนยันตัวตน (สแกนใบหน้า) พร้อมทั้งตั้งรหัส PIN


กรณีใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวกัน ลงทะเบียนคนละครึ่งให้คนที่บ้านด้วยได้ไหม ?

ได้ เปลี่ยนซิมเบอร์มือถือ ลงทะเบียน ได้รับสิทธิแล้ว และทำการยืนยันตัวตน (สแกนใบหน้า) พร้อมทั้งตั้งรหัส PIN พร้อมใช้งานตามระยะโครงการที่ได้รับสิทธิ

โครงคนละครึ่ง จะผูกเบอร์โทรศัทพ์มือถือ 1 เบอร์กับ 1 หมายเลขบัตรประชาชนที่ลงทะเบียนไว้

ลงทะเบียนกด > www.คนละครึ่ง.com

โหลดแอปเป๋าตัง (Paotang) ระบบ Google Play | App Store

เป๋าตังเปลี่ยนเครื่อง มือถือหาย ต้องยืนยันตัวตนใหม่ไหม ?


เปลี่ยนเบอร์มือถือเบอร์ใหม่ ทำเองไม่ได้ ในแอปเป๋าตัง หรือตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย

ทำเองไม่ได้

> เบอร์เก่าหาย เปลี่ยนเบอร์ใหม่ ต้องแจ้งเปลี่ยนที่ธนาคารกรุงไทย ก่อนลงทะเบียนรับสิทธิ

> ถ้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ และได้รับสิทธิแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
ต้องติดต่อธนาคารกรุงไทย หรือเปิดบัญชีกรุงไทยมายืนยันตัวตนเป๋าตังแทน

ถ้าซิมเบอร์มือถือเก่าหาย

ต้องติดต่อศูนย์ให้บริการ TRUE , AIS , DTAC ขอซิมการ์ดมือถือใหม่ อย่าลืมบัตรประชาชนตัวจริงไปด้วย

ลบแอปเป๋าตัง โหลดแอปเป๋าตังใหม่ ใส่เบอร์มือถือใหม่ ทำได้ไหม ?

> ติดตั้งแอปเป๋าตังใหม่ ใส่เบอร์มือถือเบอร์ใหม่

ถ้าไม่ตรงกันกับเบอร์เก่าที่ได้รับสิทธิโครงการของรัฐแล้ว ก็ไม่สามารถใช้สิทธิที่ลงทะเบียนไว้ได้
ต้องติดต่อธนาคารกรุงไทย หรือเปิดบัญชีกรุงไทยมายืนยันตัวตนเป๋าตังแทน

ติดต่อและสอบถามเพิ่มเติมตลอด 24 ชม.

– Call Center ธนาคารกรุงไทย Krungthai contact center 02-111-1111
– Call Center ธนาคารกรุงไทย เกี่ยวกับโครงการของรัฐ 02-111-1114

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตัง เพื่อใช้จ่าย G-Wallet : ‎Apple Store | Google Play

อ่าน! วิธียืนยันตัวตนกรุงไทย next แอปเป๋าตัง