Table of Contents

#สรุป กรณีเปลี่ยนเครื่อง ให้คนอื่นใช้เครื่องเดียวกับเราได้ไหม ?

เบอร์โทรศัทพ์มือถือ 1 เบอร์ผูกกับ 1 หมายเลขบัตรประชาชนที่ลงทะเบียน

  1. ได้ ต้องเปลี่ยนซิมเบอร์มือถือเบอร์ใหม่ (เบอร์มือถือที่ผูกและลงทะเบียนกับเลขบัตรประชาชนแล้ว จะไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้)
  2. จากนั้นไปลงทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิ ลงทะเบียน > www.คนละครึ่ง.com
  3. เตรียมข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็น เช่น เบอร์มือถือที่ไม่เคยผูกหรือลงทะเบียนขอใช้สิทธิมาก่อน , เลขบัตรประชาชน , เลขหลังบัตรประชาชน และอินเตอร์เน็ตไว้ลงทะเบียน
  4. และเมื่อได้รับสิทธิแล้ว โหลด ระบบ Google Play | App Store
  5. ทำการยืนยันตัวตนที่แอปเป๋าตัง พร้อมทั้งตั้งรหัส PIN จนเสร็จขั้นตอนของแอปเป๋าตัง
  6. จากนั้นรอข้อความยืนยันจากแอปเป๋าตัง ทุกอย่างถูกต้องไม่มีปัญหา พร้อมใช้งานตามระยะเวลาของโครงการที่ได้รับสิทธิ

คำเตือน! ข้อมูลในการยืนยันตัวตน เป็นข้อมูลความลับ โปรดระมัดระวังในการกรอกข้อมูล! ห้ามให้ข้อมูลแก่บุคคลที่ไม่รู้จัก อาจจะส่งผลทำให้สูญเสียเงินในบัญชีได้

ติดปัญหายืนยันตัวตน ติดต่อและพูดคุยกับธนาคาร โทร 02-111-1122 (24 ชั่วโมง) หรือธนาคารกรุงไทยใกล้บ้าน


กรณี! ลงทะเบียนรับสิทธิ และได้รับสิทธิแล้ว ได้ผูกกับไว้เบอร์มือถือเบอร์เก่าไว้ ต้องการเปลี่ยนเบอร์มือถือเบอร์ใหม่ ทำเองได้ไหม ?

ทำเองไม่ได้ กรณี! เปลี่ยนเบอร์มือถือใหม่ในแอปเป๋าตัง ต้องติดต่อธนาคารกรุงไทย หรือเปิดบัญชีกรุงไทยมายืนยันตัวตนเป๋าตังแทน

ลบแอปและติดตั้งแอปเป๋าตังใหม่ ยืนยันเบอร์มือถือใหม่ ไม่ตรงกับเลขบัตรประชาชน ที่ได้รับสิทธิไว้ ก็ไม่สามารถใช้งาน ต้องติดต่อธนาคารกรุงไทย

#สรุปให้ เป๋าตังเปลี่ยนเครื่อง ให้คนอื่นใช้เครื่องเดียวกับเราได้ไหม ?

ศูนย์ช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการ การลงทะเบียน และการใช้งานแอปเป๋าตัง โทร 02-111-1122 (24 ชั่วโมง)


กรณี! เปลี่ยนโทรศัพท์เครื่องใหม่ ใช้เบอร์เดิม

สามารถโหลดแอปเป๋าตัง และทำการยืนยันตัวตน (สแกนใบหน้า) พร้อมทั้งตั้งรหัส PIN


กรณี! ใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวกัน ลงทะเบียนคนละครึ่งให้คนที่บ้านด้วยได้ไหม ?

เบอร์โทรศัทพ์มือถือ 1 เบอร์ผูกกับ 1 หมายเลขบัตรประชาชนที่ลงทะเบียน

ได้ ต้องเปลี่ยนซิมเบอร์มือถือใหม่ จากนั้นไปลงทะเบียน เพื่อให้ได้รับสิทธิแล้ว และทำการยืนยันตัวตน (สแกนใบหน้า) พร้อมทั้งตั้งรหัส PIN พร้อมใช้งานตามระยะโครงการที่ได้รับสิทธิ


กรณี! ลงทะเบียนใหม่! สำหรับคนไม่เคยใช้สิทธิมาก่อน กด > www.คนละครึ่ง.com

เตรียมเบอร์มือถือที่ไม่เคยผูกหรือลงทะเบียนขอใช้สิทธิ เลขบัตรประชาชน เลขหลังบัตรประชาชน และอินเตอร์เน็ตไว้ลงทะเบียน

โหลดแอปเป๋าตัง (Paotang) เพื่อใช้งานโครงการของรัฐ หรือโครงการคนละครึ่ง ระบบ Google Play | App Store

เป๋าตังเปลี่ยนเครื่อง มือถือหาย ต้องยืนยันตัวตนใหม่ไหม ?


เปลี่ยนเบอร์มือถือเบอร์ใหม่ ทำเองไม่ได้ ในแอปเป๋าตัง หรือตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย

ทำเองไม่ได้

> เบอร์เก่าหาย เปลี่ยนเบอร์ใหม่ ต้องแจ้งเปลี่ยนที่ธนาคารกรุงไทย ก่อนลงทะเบียนรับสิทธิ

> ถ้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ และได้รับสิทธิแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
ต้องติดต่อธนาคารกรุงไทย หรือเปิดบัญชีกรุงไทยมายืนยันตัวตนเป๋าตังแทน

ถ้าซิมเบอร์มือถือเก่าหาย

ต้องติดต่อศูนย์ให้บริการ TRUE , , DTAC ขอซิมการ์ดมือถือใหม่ อย่าลืมบัตรประชาชนตัวจริงไปด้วย

ลบแอปเป๋าตัง โหลดแอปเป๋าตังใหม่ ใส่เบอร์มือถือใหม่ ทำได้ไหม ?

> ติดตั้งแอปเป๋าตังใหม่ ใส่เบอร์มือถือเบอร์ใหม่

ถ้าไม่ตรงกันกับเบอร์เก่าที่ได้รับสิทธิโครงการของรัฐแล้ว ก็ไม่สามารถใช้สิทธิที่ลงทะเบียนไว้ได้
ต้องติดต่อธนาคารกรุงไทย หรือเปิดบัญชีกรุงไทยมายืนยันตัวตนเป๋าตังแทน

ติดต่อและสอบถามเพิ่มเติมตลอด 24 ชม.

– Call Center ธนาคารกรุงไทย Krungthai contact center 02-111-1111
– Call Center ธนาคารกรุงไทย เกี่ยวกับโครงการของรัฐ 02-111-1114

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตัง เพื่อใช้จ่าย G-Wallet : ‎Apple Store | Google Play

อ่าน! วิธียืนยันตัวตนกรุงไทย next แอปเป๋าตัง


Related Posts