อบคงเหลือ ทำอย่างไง ?

  1. เปิดเป๋าตัง เลือกที่ กดป้าย สิทธิ
วิธีตรวจสอบสิทธิคนละครึ่งคงเหลือ ดูอย่างไง ?

2. กดป้ายสิทธิคนละครึ่ง เพื่อเข้าไปใช้สิทธิ หรือตรวจสอบรายการย้อนหลังการใช้จ่ายสิทธิคนละครึ่ง

วิธีตรวจสอบสิทธิคนละครึ่งคงเหลือ ดูอย่างไง ?

3. ยอดสิทธิคนละครึ่งคงเหลือ 3,000 บาท

วิธีตรวจสอบสิทธิคนละครึ่งคงเหลือ ดูอย่างไง ?

ตัวอย่างการใช้จ่ายเงินกับร้านค้าที่ร่วม ผ่าน G-Wallet

เงื่อนไข สิทธิรัฐช่วยจ่าย 50% ไม่เกินวันละ 150 บาท หรือสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท ตลอดระยะเวลาโครงการ


ไม่หักสิทธิ หากใช้ไม่หมดในแต่ละวัน โดยระบบจะคืนสิทธิที่ไม่ได้ใช้เข้ายอดรวมของผู้ได้รับสิทธิ และจะคำนวณสิทธิใหม่ในเวลา 6.00 น. ของทุกวัน
  • หากท่านต้องการจ่ายค่าอาหาร 200 บาท
    ท่านต้องมีเงินในแอป “เป๋าตัง” อย่างน้อย 100 บาท เพื่อสแกนจ่ายเงินกับร้านค้า  โดยรัฐจะช่วยจ่ายให้ร้านค้าอีก 100 บาท เหลือวงเงินร่วมจ่ายจากรัฐ 2,900 บาท
  • หรือหากท่านจะใช้จ่ายค่าสินค้าจำนวน 400 บาท
    รัฐจะร่วมจ่ายให้ร้านค้า 150 บาท และท่านต้องมีเงินใน “เป๋าตัง” เพื่อสแกนจ่ายเงินอีกอย่างน้อย 250 บาท เหลือวงเงินร่วมจ่ายจากรัฐ 2,850 บาท

[แนะนำ] วิธีเติมเงินเป๋าตังเติมเงิน G-Wallet ไม่ได้ทำไงดี ?


4. หรือต้องการตรวจสอบประวัติการใช้สิทธิคนละครึ่ง การจ่ายแต่ละครั้ง ให้กดด้านล่างของจอมือถือ ดูประวัติการใช้สิทธิคนละครึ่ง

วิธีตรวจสอบสิทธิคนละครึ่งคงเหลือ ดูอย่างไง ?

5. ให้รายการที่ต้องการตรวจสอบรายการย้อนหลัง > ใช้จ่ายสิทธิคนละครึ่ง จะแสดงรายการประวัติการใช้จ่ายผ่าน G-Wallet

วิธีตรวจสอบสิทธิคนละครึ่งคงเหลือ ดูอย่างไง ?

เริ่มลงทะเบียนพร้อมกันวันที่ 16 ตุลาคม 2563 สามารถใช้สิทธิได้ระหว่าง 23 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563 ใช้งานได้ระหว่างเวลา 06.00 – 23.00 น. ของทุกวัน

ระยะเวลาดำเนินการ 3 เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2563

หากไม่ใช้สิทธิภายใน 14 วัน โดยระบบจะทำการตัดสิทธิคนละครึ่งของผู้ได้รับสิทธิตลอดโครงการ

ช่องทางลงทะเบียน www.คนละครึ่ง.com

*ผู้ที่ได้รับสิทธิและใช้สิทธิในโครงการคนละครึ่งแล้ว และผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะไม่ได้รับสิทธิมาตรการช้อปดีมีคืน
– ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถตรวจสอบมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐฯ ได้ที่ www.cgd.go.th


150 บาทคนละครึ่งใช้ไม่หมดแต่ละวันทบยอดหรือตัดทิ้ง ?

จากการสอบถามกับ Call Center by 02-111-1144

สรุป คือ ทบยอดเงินสิทธิคนละครึ่ง แต่ไม่ได้ทบยอดในรุ่งขึ้น จะทบยอดในครั้งที่ 21

วิธีคำนวณยอดคนละครึ่ง 150 บาท ทบยอด

ยอดสิทธิคนละครึ่ง 3,000 บาท หารออกมาใช้ได้ 20 ครั้ง (150 บาท)

เช่น ใช้สิทธิครบ 20 ครั้งแล้ว ยอดเงินที่ใช้สิทธิแต่ละครั้งไม่หมด 150 บาท เหลือเงินสะสมครั้งละ 5 บาท (20 วัน)

พอครั้ง 21 นำยอดคงเหลือ 5 บาทแต่ละวันมา นำมาบวกกันเท่ากับ 100 บาท

วันที่ 21 ได้สิทธิคนละครึ่งมูลค่าคงเหลือ 100 บาท

คนละครึ่ง 150 บาท ต้องใช้ทุกวันไหม ?

ไม่ต้องใช้ทุกวันหรือติดต่อกัน แต่ต้องคำนวณวันใช้สิทธิให้ดี ไม่งั้นจะเสียสิทธิคนละครึ่ง 3,000 บาท

ใช้สิทธิคนละครึ่งไปแล้ว 1 ครั้ง เปลี่ยนใจอยากใช้สิทธิช้อปดีมีคืน ได้ไหม ?

ไม่ได้

*ผู้ที่ได้รับสิทธิและใช้สิทธิในโครงการคนละครึ่งแล้ว และผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะไม่ได้รับสิทธิมาตรการช้อปดีมีคืน เลือกได้แค่เพียง 1 โครงการเท่านั้น