ขั้นตอนอบยอดเงิน คงเหลือกี่บาท

ดาวน์โหลด เพื่อใช้ G-Wallet : iPhone | Android

  1. เปิดพลิเคชัน เลือก G-Wallet
  2. เลือกรายการย้อนหลังที่ต้องการตรวจ
  3. เลือก G-Wallet และเดือนที่ต้องการดูข้อมูล เช่น การเติมเงิน การโอนเงิน
ขั้นตอนวิธีตรวจสอบยอดเงิน G-Wallet คงเหลือกี่บาท

ขั้นตอนวิธีตรวจสอบยอดเงิน G-Wallet คงเหลือกี่บาท

ขั้นตอนวิธีตรวจสอบยอดเงิน G-Wallet คงเหลือกี่บาท


Related Posts