วิธีเช็คหนี้ ด้วย กยศ. Connect

ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 หรือ กยศ. ที่รู้จักกัน เปลี่ยนระบบใหม่ กยศ. Connect ใช้เช็คหนี้ กยศ ด้วยเลขบัตรประชาชนเหมือนเดิม


ระบบใหม่ชื่อ “กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (Digital Student Loan Fund System – DSL)”

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดให้บริการออนไลน์ผ่านช่องทาง Mobile Application “กยศ. Connect” และเว็บไซต์ https://wsa.dsl. แบบใหม่ สมัครง่าย ดูง่ายกว่าเดิม


ใครบ้างที่ต้องลงทะเบียนขอสิทธิ์เข้าใช้งาน ? ระบบนี้!

  • คนที่เคยตรวจสอบหนี้ กยศ. กรอ. ระบบเก่า (https://www.e-studentloan.ktb.co.th/)
  • หรือคนที่เรียนจบ , เพิ่งจบ หรือจบนานแล้ว ไม่เคยเข้ามาตรวจสอบหนี้ กยศ. กรอ. เลย

*หมายเหตุ เข้าลงทะเบียน กยศ. Connect ได้เฉพาะ
–  ผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกัน ที่มีภาระหนี้กับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
–  ผู้กู้ยืมที่ทำสัญญากับธนาคารกรุงไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ที่มา https://www.studentloan.or.th/th/news/

วิธีเช็คหนี้ เช็คยอด กยศ ด้วยบัตรประชาชน ด้วย กยศ. Connect
เว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th แบบใหม่ สมัครง่าย ดูง่ายกว่าเดิม

วิธีสมัครและเช็ดหนี้ e-studentloan แบบใหม่ผ่านเว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ระบบ กยศ. Connect ใช้บัตรประชาชน เบอร์มือถือ และอีเมล์ ในลงทะเบียนขอสิทธิ์เข้าใช้งาน


ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ > https://wsa.dsl.studentloan.or.th

แล้วให้กดคำว่า ลงทะเบียนขอสิทธิ์เข้าใช้งาน (คนกู้เรียนรายเก่า , รายใหม่ และไม่เคยเข้าระบบมาตรวจสอบหนี้เลย) ต้องลงทะเบียนใหม่

วิธีสมัครและตรวจหนี้ e-studentloan แบบใหม่ผ่านเว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ใหม่ล่าสุด

ช่องทางการลงทะเบียนขอสิทธิ์ใช้งาน ให้กดคำว่า บัตรประจำตัวประชาชน

วิธีเช็คหนี้ เช็คยอด กยศ ด้วยบัตรประชาชน ด้วย กยศ. Connect

กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัว ตามที่ระบบแนะนำให้กรอก

คำแนะนำ! เลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน (Laser Code) ให้กรอกเลขหลังบัตรประชาชน 12 หลัก ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร 2 ตัวตามด้วยตัวเลข 10 หลัก (ไม่ต้องกรอกขีด)

กรอกเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน ดูให้ดี! ตัวอักษรและตัวเลข เช่น 0 (เลขศูนย์) o (ตัวอักษรภาษาอังกฤษโอ)

อย่าลืม! ติ๊กยินยอมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน จากนั้นกดปุ่มถัดไป

วิธีเช็คหนี้ เช็คยอด กยศ ด้วยบัตรประชาชน ด้วย กยศ. Connect

เมื่อกดปุ่มถัดไปมา หน้าต่อไประบบจะถามให้เราเลือกช่องทางยืนยันการลงทะเบียน

  • ทางอีเมล์
  • หรือทางโทรศัพท์มือถือ

แนะนำเอาง่ายสุด! ให้เลือกส่งรหัสผ่านโทรศัพท์มือถือของเรา แล้วกดปุ่มถัดไป

วิธีเช็คหนี้ เช็คยอด กยศ ด้วยบัตรประชาชน ด้วย กยศ. Connect

ระบบจะส่งรหัส OTP ที่ส่งมาเบอร์มือถือของเรา กรอกตัวเลขให้ถูกต้อง ภายในระยะเวลา 5 นาที แล้วกดปุ่มยืนยัน

วิธีเช็คหนี้ เช็คยอด กยศ ด้วยบัตรประชาชน ด้วย กยศ. Connect

ระบบจะให้เราตั้งรหัสผ่าน เพื่อเข้าใช้งานระบบ

เงื่อนไข! ต้องตั้งรหัสผ่านจำนวน 8 ตัวขึ้นไป อย่างน้อยต้องมีตัวเลข และอักษรภาษาอังกฤษผสมกัน แล้วกดปุ่มถัดไป

วิธีเช็คหนี้ เช็คยอด กยศ ด้วยบัตรประชาชน ด้วย กยศ. Connect

ตั้งรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแจ้งลงทะเบียนขอสิทธิ์สำเร็จ กดปุ่ม ลงชื่อเข้าใช้งาน

วิธีเช็คหนี้ เช็คยอด กยศ ด้วยบัตรประชาชน ด้วย กยศ. Connect

เมื่อต้องการตรวจสอบเช็ดหนี้ กยศ. และ กรอ. ให้ไปที่เว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th

ให้กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลักติดกัน และรหัสผ่านที่ตั้งไว้ แล้วกดปุ่มเข้าระบบ

ระบบจะแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ยอดเงินกู้ (เงินต้น) , ยอดเงินต้นคงเหลือ , ชำระไปแล้ว , ยอดรวมที่ต้องต้องชำระ , ดอกเบี้ยค้างชำระ , เบี้ยปรับ เป็นต้น


วิธีเช็คหนี้ เช็คยอด กยศ ด้วยบัตรประชาชน ด้วย กยศ. Connect

ข้อแตกต่างการจ่ายเงินชำระหนี้เงินกู้เรียน ระหว่างธนาคารอื่น กับธนาคารกรุงไทย ?

  • หากชำระผ่านแอปพลิเคชันธนาคารอื่นนอกเหนือจาก Krungthai NEXT ยอดชำระจะปรับภายใน 2-3 วันทำการ
  • หากชำระผ่าน QR Code ธนาคารกรุงไทย, Krungthai NEXT, ตู้ ATM กรุงไทย และเคาท์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จะมีการปรับยอดเงินทันที

ใครยังไม่มี application “กยศ. Connect” (ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน : iPhone | Android) (ใช้เลขบัตรประชาชน และรหัสผ่าน เหมือนกันที่ใช้งานบนเว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th)


มีข้อสงสัยให้ติดต่อ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)


เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ กยศ. Connect