วิธีเช็คหนี้ เช็คยอด ด้วยบัตรประชาชน ด้วย กยศ. Connect

ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. ที่รู้จักกัน เปลี่ยนระบบใหม่ กยศ. Connect ใช้เช็คหนี้ ด้วยเลขบัตรประชาชนเหมือนเดิม


ชําระหนี้ กยศ ครั้งแรกเท่าไหร่ ? เตรียมอะไรบ้าง ? จ่ายหนี้ กยศ ก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม ทุกปี

แนะนำให้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เปิดใช้บริการผ่านเว็บไซต์ก่อน (รายเก่า รายใหม่ลงใหม่หมด) ที่เว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th/ เตรียมบัตรประชาชน เบอร์มือถือ และอีเมล์

จ่ายหนี้ กยศ. ภายในวันที่ 5 ก.ค. ได้ไหม

จ่ายได้ ที่ หรือแอปธนาคาร , เคาท์เตอร์ 7-11

 • หากชำระผ่าน QR Code ธนาคารกรุงไทย, Krungthai NEXT, ตู้ ATM กรุงไทย และเคาท์เตอร์ จะมีการปรับยอดเงินทันที
 • ธนาคารอื่นนอกเหนือจาก Krungthai NEXT หรือเคาท์เตอร์ 7-11 ยอดชำระจะปรับภายใน 2-3 วันทำการ
 • กรณีจ่ายที่เคาท์เตอร์ 7-11 หรือเคาท์เตอร์ธนาคารอื่น เก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐานในการจ่าย
 • ถ้าชำระผ่าน QR Code ในช่วงเวลา 23.00 – 06.00 น. จ่ายไม่ได้ เนื่องจากระบบปิดให้บริการ

ดูยอดหนี้ กยศ. ที่ต้องจ่ายกี่บาท ?

งวดที่ x 05 ก.ค. ปีปัจจุบันที่ต้องจ่าย

 • ตรวจยอดหนี้ เว็บไซต์ กยศ. https://wsa.dsl.studentloan.or.th/ > ชำระเงินและตรวจสอบ > ตารางผ่อนชำระ > ตารางประมาณการผ่อนชำระในแต่ละงวด > ดูงวด
 • แอปมือถือ กยศ. connect > บริการ > ตารางผ่อนชำระ > ตารางประมาณการผ่อนชำระในแต่ละงวด

กรณีจ่ายเคาท์เตอร์ 7-11

จ่าย 7-11 ยื่นบัตรประชาชน หรือแจ้งเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก (ค่าธรรมเนียมบริการเคาน์เตอร์ เซอร์วิส 10 บาท) ยอดชำระจะปรับภายใน 2-3 วันทำการ เก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐานในการจ่าย


แนะนำจ่าย! กรณีชำระผ่าน QR Code กยศ connect

ถ้าชำระผ่าน QR Code ในช่วงเวลา 23.00 – 06.00 น. จ่ายไม่ได้ เนื่องจากระบบปิดให้บริการ

 • ตรวจยอดหนี้ เว็บไซต์ กยศ. https://wsa.dsl.studentloan.or.th/
  • > ชำระเงินและตรวจสอบ > ชำระ > ชำระเงินงวดปัจจุบัน หรือระบุจำนวนเงินที่ต้องการชำระ (กรอกจำนวนเงินที่ต้องชำระ) > กดชำระเงิน
  • > เลือกบริการชำระเงินผ่าน QR Code ด้วยแอปพลิเคชันทุกธนาคาร
  • > เปิดแอปธนาคาร > หาเมนูสแกนหรือสแกนจ่าย > สแกนจ่าย QR Code > ทำขั้นตอนจ่ายเงินตามแอปธนาคารที่เลือกไว้
 • แอปมือถือ กยศ. connect ระบบ iOS / Android
  • > บริการ > การชำระเงิน > ชำระเงินงวดปัจจุบัน หรือระบุจำนวนเงินที่ต้องการชำระ (กรอกจำนวนเงินที่ต้องชำระ)
  • > เลือกบริการชำระเงินผ่าน QR Code ด้วยแอปพลิเคชันทุกธนาคาร
  • > บันทึกภาพ QR
  • > เปิดแอปธนาคาร > หาเมนูสแกนหรือสแกนจ่าย > เลือกภาพที่บันทึกไว้ > ทำขั้นตอนจ่ายเงินตามแอปธนาคารที่เลือกไว้

ติดต่อ กยศ. ในเวลาราชการ (แนะนำติดต่อช่วงเช้า) เบอร์ 02-016-4888 , 094 212 6434 – 38 เฟซบุ๊ก > facebook.com/studentloan.th

ต้องจ่ายหนี้ กยศ. วันไหน ? ก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม ทุกปี

> ยอดตามกรอบสีชมพู! ยอดรวมที่ต้องชำระ ยอดหนี้ที่ต้องชำระในงวด : ยอดหนี้งวด + ดอกเบี้ย (คิดรายวัน)
> ยอดหนี้งวด คืออะไร ? วงเงินกู้เรียนตั้งแต่เริ่มทำสัญญากู้เงิน กยศ. ตามสัญญาที่ทำไว้จนเรียนจบ หรือตามสัญญากู้เงินเรียนที่ทำไว้ จะถูกแบ่งออก 15 ปี หรือ 15 งวดที่ต้องชำระ

> จ่ายหนี้ กยศ. ได้ที่ไหน ? ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือผ่านทาง แอป กยศ. connect

> อยากรู้ยอดหนี้ กยศ. ต้องจ่ายกี่บาท ? ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา เตรียมบัตรประชาชน (ตัวจริง) เพื่อตรวจสอบยอดหนี้ ที่ต้องจ่ายจริง

> อยากตรวจสอบยอดหนี้ กยศ. ด้วยตัวเองได้ที่ไหน ? (สมัครใช้เลขบัตรประชาชน เบอร์มือถือ และอีเมล์) ตารางผ่อนชำระ 15 ปี หรือ 15 งวด
– ตรวจยอดหนี้ เว็บไซต์ กยศ. https://wsa.dsl.studentloan.or.th/ > ชำระเงินและตรวจสอบ > ตารางผ่อนชำระ > ตารางประมาณการผ่อนชำระในแต่ละงวด > ดูงวด
– แอปมือถือ กยศ. connect > บริการ > ตารางผ่อนชำระ > ตารางประมาณการผ่อนชำระในแต่ละงวดระบบ iOS / Android

> ถ้าจ่ายหลัง 5 กรกฎาคม ได้ไหม ?จะโดนคิดดอกเบี้ยค้างชำระ และเบี้ยปรับ (หนี้งวด + ดอกเบี้ยค้างชำระ (คิดรายวัน) + เบี้ยปรับ)

> อยากรู้ดอกเบี้ยค้างชำระ (คิดรายวัน) และเบี้ยปรับ
– เว็บไซต์ กยศ. https://wsa.dsl.studentloan.or.th/ > ข้อมูลบัญชี > ดอกเบี้ยค้างชำระ และเบี้ยปรับ
– แอปมือถือ กยศ. connect > ข้อมูลผู้ใช้ > รายละเอียดบัญชี > รายละเอียดบัญชี

> วิธีคิดอัตราการคิดเบี้ยปรับหรือค่าธรรมเนียม กรณีผิดนัดชำระเงินคืน กรณีจ่ายไม่ทัน 5 กรกฎาคม
เงินต้นงวดที่ค้างชำระ * 7.5% / 365 วัน ได้คำตอบ นำไปคูณ จำนวนวันที่ค้างชำระของงวดนั้น ๆ (เริ่มนับหลังวันที่ 5 กรกฎาคม)
*7.5% คือ อัตราการคิดเบี้ยปรับหรือค่าธรรมเนียม กรณีผิดนัดชำระเงินคืน

> อยากปิดหนี้ กยศ. จ่ายทั้งหมด ติดต่อได้ที่ไหน ?
ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา เตรียมบัตรประชาชน (ตัวจริง)

ติดต่อ กยศ. ได้ที่ไหน ?

ติดต่อ กยศ. 02-016-4888 , 094 212 6434 – 38 ในเวลาราชการ (แนะนำโทรติดต่อช่วงเช้า ๆ)


จ่ายไม่ทัน หรือไม่สามารถจ่ายหนี้ กยศ. ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม ในปีนั้น ๆ


กรณีเช็คหนี้ กยศ. ไม่ได้!

กยศ. Connect ล่ม! ใกล้วันต้องชำระหนี้ กยศ. มักจะล่ม เช็คยอดไม่ได้ จ่ายไม่ได้

เช็คหนี้ กยศ. ไม่ได้ ไม่สามารถดำเนินการได้กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ เนื่องจากทำรายการไม่สำเร็จ

วิธีแก้ไขเบื้องต้น

 • ตรวจสอบยอดหนี้ กยศ. ในช่วงเวลาอื่นแทน
 • หรือ ไปธนาคารกรุงไทยใกล้บ้าน ขอตรวจสอบยอดหนี้ กยศ. และสามารถชำระหนี้ กยศ. ได้ทันที ต้องเตรียมบัตรประชาชนตัวจริงไปด้วย

ระบบใหม่ชื่อ “กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (Digital Student Loan Fund System – DSL)”

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดให้บริการออนไลน์ผ่านช่องทาง Mobile Application “กยศ. Connect” และเว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th แบบใหม่ สมัครง่าย ดูง่ายกว่าเดิม


ใครบ้างที่ต้องลงทะเบียนขอสิทธิ์เข้าใช้งาน ? ระบบนี้!

 • คนที่เคยตรวจสอบหนี้ กยศ. กรอ. ระบบเก่า (https://www..ktb.co.th/)
 • หรือคนที่เรียนจบ , เพิ่งจบ หรือจบนานแล้ว ไม่เคยเข้ามาตรวจสอบหนี้ กยศ. กรอ. เลย

*หมายเหตุ เข้าลงทะเบียน กยศ. Connect ได้เฉพาะ
–  ผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกัน ที่มีภาระหนี้กับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
–  ผู้กู้ยืมที่ทำสัญญากับธนาคารกรุงไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ที่มา https://www.studentloan.or.th/th/news/


วิธีสมัครและเช็ดหนี้ แบบใหม่ผ่านเว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ระบบ กยศ. Connect ใช้บัตรประชาชน เบอร์มือถือ และอีเมล์ ในลงทะเบียนขอสิทธิ์เข้าใช้งาน


ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ > https://wsa.dsl.studentloan.or.th

แล้วให้กดคำว่า ลงทะเบียนขอสิทธิ์เข้าใช้งาน (คนกู้เรียนรายเก่า , รายใหม่ และไม่เคยเข้าระบบมาตรวจสอบหนี้เลย) ต้องลงทะเบียนใหม่

วิธีสมัครและตรวจหนี้ e-studentloan แบบใหม่ผ่านเว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ใหม่ล่าสุด

ช่องทางการลงทะเบียนขอสิทธิ์ใช้งาน ให้กดคำว่า บัตรประจำตัวประชาชน

วิธีเช็คหนี้ เช็คยอด กยศ ด้วยบัตรประชาชน ด้วย กยศ. Connect

กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัว ตามที่ระบบแนะนำให้กรอก

คำแนะนำ! เลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน (Laser Code) ให้กรอกเลขหลังบัตรประชาชน 12 หลัก ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร 2 ตัวตามด้วยตัวเลข 10 หลัก (ไม่ต้องกรอกขีด)

กรอกเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน ดูให้ดี! ตัวอักษรและตัวเลข เช่น 0 (เลขศูนย์) o (ตัวอักษรภาษาอังกฤษโอ)

อย่าลืม! ติ๊กยินยอมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน จากนั้นกดปุ่มถัดไป

วิธีเช็คหนี้ เช็คยอด กยศ ด้วยบัตรประชาชน ด้วย กยศ. Connect

เมื่อกดปุ่มถัดไปมา หน้าต่อไประบบจะถามให้เราเลือกช่องทางยืนยันการลงทะเบียน

 • ทางอีเมล์
 • หรือทางโทรศัพท์มือถือ

แนะนำเอาง่ายสุด! ให้เลือกส่งรหัสผ่านโทรศัพท์มือถือของเรา แล้วกดปุ่มถัดไป

วิธีเช็คหนี้ เช็คยอด กยศ ด้วยบัตรประชาชน ด้วย กยศ. Connect

ระบบจะส่งรหัส OTP ที่ส่งมาเบอร์มือถือของเรา กรอกตัวเลขให้ถูกต้อง ภายในระยะเวลา 5 นาที แล้วกดปุ่มยืนยัน

วิธีเช็คหนี้ เช็คยอด กยศ ด้วยบัตรประชาชน ด้วย กยศ. Connect

ระบบจะให้เราตั้งรหัสผ่าน เพื่อเข้าใช้งานระบบ

เงื่อนไข! ต้องตั้งรหัสผ่านจำนวน 8 ตัวขึ้นไป อย่างน้อยต้องมีตัวเลข และอักษรภาษาอังกฤษผสมกัน แล้วกดปุ่มถัดไป

วิธีเช็คหนี้ เช็คยอด กยศ ด้วยบัตรประชาชน ด้วย กยศ. Connect

ตั้งรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแจ้งลงทะเบียนขอสิทธิ์สำเร็จ กดปุ่ม ลงชื่อเข้าใช้งาน

วิธีเช็คหนี้ เช็คยอด กยศ ด้วยบัตรประชาชน ด้วย กยศ. Connect

เมื่อต้องการตรวจสอบเช็ดหนี้ กยศ. และ กรอ. ให้ไปที่เว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th

ให้กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลักติดกัน และรหัสผ่านที่ตั้งไว้ แล้วกดปุ่มเข้าระบบ

ระบบจะแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ยอดเงินกู้ (เงินต้น) , ยอดเงินต้นคงเหลือ , ชำระไปแล้ว , ยอดรวมที่ต้องต้องชำระ , ดอกเบี้ยค้างชำระ , เบี้ยปรับ เป็นต้น


วิธีเช็คหนี้ เช็คยอด กยศ ด้วยบัตรประชาชน ด้วย กยศ. Connect

ข้อแตกต่างการจ่ายเงินชำระหนี้เงินกู้เรียน ระหว่างธนาคารอื่น กับธนาคารกรุงไทย ?

 • หากชำระผ่านแอปพลิเคชันธนาคารอื่นนอกเหนือจาก Krungthai NEXT ยอดชำระจะปรับภายใน 2-3 วันทำการ
 • หากชำระผ่าน QR Code ธนาคารกรุงไทย, Krungthai NEXT, ตู้ ATM กรุงไทย และเคาท์เตอร์ จะมีการปรับยอดเงินทันที

ใครยังไม่มี  “กยศ. Connect” (ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน : iPhone | Android) (ใช้เลขบัตรประชาชน และรหัสผ่าน เหมือนกันที่ใช้งานบนเว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th)


มีข้อสงสัยให้ติดต่อ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)


เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ กยศ. Connect