วิธีเช็คยอด กยศ ด้วยบัตรประชาชน แบบใหม่!

เช็คหนี้แบบใหม่ เช็คยอด กยศ ด้วยบัตรประชาชนบัตรง่ายกว่าเดิมกับ กยศ. Connect ลงทะเบียนขอใช้สิทธิได้ที่ https://wsa.dsl.studentloan.or.th


ถ้า! มีแอปเป๋าตังอยู่ ตรวจสอบยอดหนี้ กยศ. และจ่ายหนี้ กยศ. ได้ที่แอปเป๋าตัง

วิธีเช็คยอด กยศ ด้วยบัตรประชาชนง่ายที่สุด ผ่านเว็บไซต์ e-studentloan
แอปเป๋าตัง เช็คหนี้ กยศ

อ่าน > วิธีจ่ายหนี้ กยศ. กรอ. ผ่านแอปเป๋าตัง Paotang หักเงินบัญชีธนาคารกรุงไทย Krungthai NEXT


จ่ายยอดหนี้ กยศ. จ่ายปี 2565 ไม่ตรงกับตารางประมาณการผ่อนชำระในงวด ปี 2565 กยศ. ขยายเวลามาตรการลดหย่อนหนี้

ยอดเงินอาจมีการเปลี่ยนแปลง หากมีการชำระเงินก่อนหรือหลังกำหนดชำระและมีการคำนวนดอกเบี้ยรวมถึงเงินต้นใหม่ ตรวจสอบก่อนการชำระเงินทุกครั้ง

กยศ. ขยายเวลามาตรการลดหย่อนหนี้ จนถึง 31 ธันวาคม 2565 ที่มา https://www.facebook.com/studentloan.th/

 • ดอกเบี้ยค้างชำระ (คิดรายวัน) คิดจากยอดเงินต้นคงเหลือ ไม่ใช่ ยอดเงินกู้ทั้งหมด > ลดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากเดิม 1% ต่อปี เป็น 0.01% ต่อปี สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่อยู่ระหว่างการชำระเงินคืนกองทุน และไม่เคยเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้
 • เบี้ยปรับ (คิดรายวัน) ที่ไม่จ่ายหนี้ กยศ. ภายในวันที่ 5 ก.ค. 2565 > ลดอัตราการคิดเบี้ยปรับเหลือ 0.5% ต่อปี สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีและไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
 • ลดเบี้ยปรับ 80% สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีที่ชำระหนี้ค้างทั้งหมดให้มีสถานะปกติ (ไม่ค้างชำระ)

กลุ่มที่ชำระหนี้ปิดบัญชี แปลว่า จ่ายยอดหนี้ กยศ. ทั้งหมด

 • ลดเงินต้น 5% สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ไม่เคยเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ และต้องการปิดบัญชีในคราวเดียว
 • ลดเบี้ยปรับ 100% สำหรับผู้กู้ยืมเงินทุกกลุ่มที่ชำระหนี้ปิดบัญชี
  • ผู้กู้ยืมเงินที่ยังไม่ถูกดำเนินคดี สามารถชำระได้ที่ธนาคารกรุงไทยและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทุกสาขา
  • ผู้กู้ยืมเงินที่ถูกดำเนินคดีแล้ว ต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิและนัดหมายวันที่ประสงค์จะชำระหนี้ปิดบัญชีได้ที่ > www.studentloan.or.th โดยผู้กู้ยืมเงินต้องชำระค่าทนายความและค่าฤชาธรรมเนียมศาลให้เสร็จสิ้นก่อนปิดบัญชี
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://www.studentloan.or.th/th/news/1656468649

ชําระหนี้ กยศ ครั้งแรกเท่าไหร่ ? เตรียมอะไรบ้าง ?

วันที่ 5 กรกฎาคม xxxx วันสุดท้ายจ่ายหนี้ กยศ ตามงวด

 • แนะนำให้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เปิดใช้บริการผ่านเว็บไซต์ก่อน
 • ผู้กู้รายเก่า รายใหม่ เรียบจบมานานแล้ว หรือเคยใช้ระบบเก่า ต้องลงทะเบียนระบบใหม่
 • ตรวจสอบยอดหนี้กยศ. ที่เว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th/ เตรียมบัตรประชาชน เบอร์มือถือ และอีเมล์ > กด > ลงทะเบียนขอสิทธิ์เข้าใช้งาน
 • ลืมรหัสผ่าน ที่เว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th/ > กดลืมรหัสผ่าน > เตรียมข้อมูล เลขประจำตัวประชาชน อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์มือถือ และทำขั้นตอนของระบบ กยศ. Connect

จำรหัสผ่านไม่ได้ (ลืมเบอร์มือถือ และอีเมล์) ที่เคยลงทะเบียนไว้แล้ว ให้ติดต่อกับ กยศ.

 • กยศ. Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 02-016-4888 (ติดต่อได้ในวันจันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ)
 • เบอร์สำรอง 094 212 6431 ถึง 45 และ 094 212 6525-26

หรือติดต่อผ่านช่องทางเพิ่มเพื่อน กยศ. line@


ดูยอดหนี้ กยศ. ที่ต้องจ่ายกี่บาท ?

ให้ดูตารางประมาณการผ่อนชำระในแต่ละงวด และดอกเบี้ยคิดต่อปีตามงวด

ยอดเงินอาจมีการเปลี่ยนแปลง หากมีการชำระเงินก่อนหรือหลังกำหนดชำระและมีการคำนวนดอกเบี้ยรวมถึงเงินต้นใหม่ ตรวจสอบก่อนการชำระเงินทุกครั้ง

วิธีเช็คหนี้ กยศ.

วิธีเช็คยอด กยศ ด้วยบัตรประชาชนง่ายที่สุด ผ่านเว็บไซต์ e-studentloan
ตารางประมาณการผ่อนชำระในแต่ละงวด

งวดที่ x 5 ก.ค. ปีปัจจุบันที่ต้องจ่าย

 • ตรวจสอบและเช็คยอดหนี้ เว็บไซต์ กยศ. ได้ที่ https://wsa.dsl.studentloan.or.th/
  • ดูยอดหนี้ที่ต้องชำระในงวด 05 ก.ค. xxxx > หน้าแรก > ยอดรวมที่ต้องชำระ > ยอดหนี้ที่ต้องชำระในงวด > ชำระภายใน 05 ก.ค. xxxx
  • ดูงวดยอดหนี้ กยศ. ที่ต้องจ่ายแต่ละงวด > ไปเมนู > ชำระเงินและตรวจสอบ > ตารางผ่อนชำระ > ตารางประมาณการผ่อนชำระในแต่ละงวด (ตารางสัญญาเงินกู้ เช่น ผ่อนจ่าย 10 ปี)
  • ดูยอดเงินต้นคงเหลือ > ไปเมนู > ข้อมูลบัญชี > รายละเอียดบัญชี > ยอดเงินต้นคงเหลือ
  • ดูดอกเบี้ยค้างชำระ (คิดจากยอดเงินต้นคงเหลือ) > ไปเมนู > ข้อมูลบัญชี > รายละเอียดบัญชี > ดอกเบี้ยค้างชำระ คิดจากยอดเงินต้นคงเหลือ คิดเป็นรายวัน
  • ดูเบี้ยปรับ (ถ้ามี) > ไปเมนู > ข้อมูลบัญชี > รายละเอียดบัญชี > เบี้ยปรับ จะถูกคำนวณหลังวันที่ 05 ก.ค. xxxx คิดเป็นรายวัน (ไม่ได้จ่ายหนี้ กยศ.​ ตามรอบ ตามงวดที่ชำระ)
 • ตรวจสอบและเช็คยอดหนี้ แอปมือถือ กยศ. connect ระบบ iOS / Android 
  • ดูยอดหนี้ที่ต้องชำระในงวด 05 ก.ค. xxxx > หน้าแรกแอป > ยอดรวมที่ต้องชำระ > ยอดหนี้ที่ต้องชำระในงวด > ชำระภายใน 05 ก.ค. xxxx
  • ดูงวดยอดหนี้ กยศ. ที่ต้องจ่ายแต่ละงวด > หาเมนู > บริการ > ตารางผ่อนชำระ > ตารางประมาณการผ่อนชำระในแต่ละงวด (ตารางสัญญาเงินกู้ เช่น ผ่อนจ่าย 10 ปี)
  • ดูยอดเงินต้นคงเหลือ > ไปเมนู > ข้อมูลผู้ใช้ > รายละเอียดบัญชี > ยอดเงินต้นคงเหลือ
  • ดูดอกเบี้ยค้างชำระ (คิดจากยอดเงินต้นคงเหลือ) > ไปเมนู > ข้อมูลผู้ใช้ > รายละเอียดบัญชี > ดอกเบี้ยค้างชำระ คิดเป็นรายวัน
  • ดูเบี้ยปรับ (ถ้ามี) > ไปเมนู > ข้อมูลผู้ใช้ > รายละเอียดบัญชี > เบี้ยปรับ จะถูกคำนวณหลังวันที่ 05 ก.ค. xxxx คิดเป็นรายวัน (ไม่ได้จ่ายหนี้ กยศ.​ ตามรอบ ตามงวดที่ชำระ)

ดอกเบี้ยค้างชำระ กยศ. คิดเป็นรายวัน คิดจากยอดเงินต้นคงเหลือ ไม่ใช่ ยอดเงินกู้ทั้งหมด

ดอกเบี้ยค้างชำระ และยอดเงินต้นคงเหลือ ดูตรงไหน ?

 • ดูเว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th/ >
  • ข้อมูลบัญชี > รายละเอียดบัญชี > ยอดเงินต้นคงเหลือ , ดอกเบี้ยค้างชำระ
 • ดูแอปมือถือ กยศ. connect ระบบ iOS / Android  >
  • ข้อมูลผู้ใช้ > รายละเอียดบัญชี > ยอดเงินต้นคงเหลือ ดอกเบี้ยค้างชำระ
คำนวณดอกเบี้ย กยศ. รายวัน ยอดหนี้ กยศ. กรอ.

กรณี จ่ายตามตารางผ่อนชำระตามงวด แต่ไม่เงินก้อน ทำไงดี

 • แนะนำให้ ยอดตารางผ่อนชำระที่ถูกคำนวณดอกเบี้ยของวดนั้น ๆ แล้ว นำหาร 12 เดือน (1 ปี) จะได้ยอดที่ต้องชำระเฉลี่ยแต่ละเดือน
 • ต้องจ่ายภายในวันที่ 5 ก.ค. xx
 • ถ้าจ่ายหลังวันที่ 5 ก.ค. xx จะโดนคิดเบี้ยปรับ (คิดเป็นรายวัน) + เงินต้นค้างชำระ + ดอกเบี้ยรายวัน
 • จ่ายได้ทั้งธนาคารกรุงไทย , แอปกรุงไทย next หรือร้าน 7-11 นำบัตรประชาตัวจริงไปด้วย

คำนวณออนไลน์


จ่ายไม่ทัน หรือไม่สามารถจ่ายหนี้ กยศ. ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม xxxx

ติดต่อในเวลาทำการ 8.30 – 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ


จ่ายหนี้ กยศ. ภายในวันที่ 5 ก.ค. xxxx ได้ไหม

จ่ายได้ ที่ธนาคารกรุงไทย หรือแอปธนาคาร , เคาท์เตอร์ 7-11

 • หากชำระผ่าน QR Code ธนาคารกรุงไทย, Krungthai NEXT, ตู้ ATM กรุงไทย และเคาท์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จะมีการปรับยอดเงินทันที
 • ธนาคารอื่นนอกเหนือจาก Krungthai NEXT หรือเคาท์เตอร์ 7-11 ยอดชำระจะปรับภายใน 2-3 วันทำการ
 • กรณีจ่ายที่เคาท์เตอร์ 7-11 หรือเคาท์เตอร์ธนาคารอื่น เก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐานในการจ่าย
 • ถ้าชำระผ่าน QR Code ในช่วงเวลา 23.00 – 06.00 น. จ่ายไม่ได้ เนื่องจากระบบปิดให้บริการ

กรณีจ่ายหนี้ กยศ. ไม่ทัน จ่ายหลังวันที่ 5 ก.ค. xxxx ไม่ตรงตามงวด ผิดนัดชำระคืน (วิธีคิดเบี้ยปรับ)

เบี้ยปรับหรือค่าธรรมเนียม ปกติ 7.5% ถ้าเพิ่มหรือลดเบี้ยปรับ ให้ติดตามข่าวสารที่ > https://www.studentloan.or.th/

ตัวอย่าง

ดอกเบี้ย (คิดเป็นรายวัน) คิดจากยอดเงินต้นคงเหลือ ไม่ใช่ยอดเงินกู้ทั้งหมด

 • กำหนดจ่ายก่อน 5 ก.ค. 2564 แต่จ่ายไม่ทัน จ่ายหลังวันที่ 5 ก.ค. จะเป็นยอดปี 2565 (เงินงวดปี 2564 + เงินงวดปี 2565 + ดอกเบี้ย (คิดเป็นรายวัน))
 • ยอดค้างชำระ ปี 2564 ที่จ่ายไม่ทัน 5 ก.ค. 2564 จะมีกรอบสีแดง ยอดค้างชำระ ให้ชำระยอดหนี้ค้างชำระให้หมดก่อน (เงินงวดปีที่ค้างชำระ + เบี้ยปรับ(คิดเป็นรายวัน))
 • ถ้าไม่จ่ายกรอบสีแสดงให้หมดก่อน มันถูกคิดรวมกับ เงินงวดปี 2565 + ดอกเบี้ย (คิดเป็นรายวัน) + ยอดค้างชำระ = ยอดรวมที่ต้องชำระ
วิธีเช็คยอด กยศ ด้วยบัตรประชาชนง่ายที่สุด ผ่านเว็บไซต์ e-studentloan
 • จะโดนคิดเบี้ยปรับหรือค่าธรรมเนียม กรณีผิดนัดชำระเงินคืน กรณีจ่ายไม่ทัน 5 กรกฎาคม ปีปัจจุบันที่ต้องจ่าย หรือจ่ายหลังวันที่ 5 กรกฎาคม
 • เงินต้นงวดที่ค้างชำระ * 7.5% / 365 วัน ได้คำตอบ นำไปคูณ จำนวนวันที่ค้างชำระของงวดนั้น ๆ (เริ่มนับหลังวันที่ 5 กรกฎาคม)
  • 7.5% คือ อัตราการคิดเบี้ยปรับหรือค่าธรรมเนียม กรณีผิดนัดชำระเงินคืน
  • ที่มา https://www.studentloan.or.th/
 • ตัวอย่าง
  • เงินต้นที่ชำระหนี้ 10000 บาท * 7.5% / 365 = 2.05479452055 บาท หรือเบี้ยปรับประมาณ 2.05 บาทต่อวัน
  • เบี้ยปรับ 2.05479452055 * 365 วัน(คิดทั้งปี) = เบี้ยปรับ 750 บาทต่อปี

กรณีจ่ายเคาท์เตอร์ 7-11

จ่าย 7-11 ยื่นบัตรประชาชน หรือแจ้งเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก (ค่าธรรมเนียมบริการเคาน์เตอร์ เซอร์วิส 10 บาท) ยอดชำระจะปรับภายใน 2-3 วันทำการ เก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐานในการจ่าย


แนะนำจ่าย! กรณีชำระผ่าน QR Code กยศ connect

ถ้าชำระผ่าน QR Code ในช่วงเวลา 23.00 – 06.00 น. จ่ายไม่ได้ เนื่องจากระบบปิดให้บริการ

ชำระผ่าน QR Code ธนาคารกรุงไทย, Krungthai NEXT, ตู้ ATM กรุงไทย และเคาท์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จะมีการปรับยอดเงินทันที จ่ายนอกเหนือจากนี้ ยอดชำระจะปรับภายใน 2-3 วันทำการ

 • ตรวจยอดหนี้ เว็บไซต์ กยศ. https://wsa.dsl.studentloan.or.th/
  • > ชำระเงินและตรวจสอบ > ชำระ > ชำระเงินงวดปัจจุบัน หรือระบุจำนวนเงินที่ต้องการชำระ (กรอกจำนวนเงินที่ต้องชำระ) > กดชำระเงิน
  • > เลือกบริการชำระเงินผ่าน QR Code ด้วยแอปพลิเคชันทุกธนาคาร
  • > เปิดแอปธนาคาร > หาเมนูสแกนหรือสแกนจ่าย > สแกนจ่าย QR Code > ทำขั้นตอนจ่ายเงินตามแอปธนาคารที่เลือกไว้
  • จ่ายเงินเรียบร้อยแล้วรอรับ sms StudenLoan ท่านได้รับชำระหนี้ กยศ. xxx บาท เรียบร้อยแล้ว
 • แอปมือถือ กยศ. connect ระบบ iOS / Android
  • > บริการ > การชำระเงิน > ชำระเงินงวดปัจจุบัน หรือระบุจำนวนเงินที่ต้องการชำระ (กรอกจำนวนเงินที่ต้องชำระ)
  • > เลือกบริการชำระเงินผ่าน QR Code ด้วยแอปพลิเคชันทุกธนาคาร
  • > บันทึกภาพ QR
  • > เปิดแอปธนาคาร > หาเมนูสแกนหรือสแกนจ่าย > เลือกภาพที่บันทึกไว้ > ทำขั้นตอนจ่ายเงินตามแอปธนาคารที่เลือกไว้
  • จ่ายเงินเรียบร้อยแล้วรอการแจ้งเตือนในแอปมือถือ กยศ. connect แจ้งผลกองทุนได้รับการชำระเงิน กองทุนได้รับการชำระเงินเป็นจำนวนเงิน xxx บาท ยอดหนี้เงินกู้คงเหลือ xxx บาท

ดอกเบี้ย กยศ. คิดดอกเบี้ยแบบไหน ? รายวัน รายปี หรือรายงวด

สูตรคำนวณดอกเบี้ย กยศ. ทั้งวัน และรายปี (คิดจากยอดเงินต้นคงเหลือ)

 • ดอกเบี้ย กยศ. รายวัน (1) = ยอดเงินต้นคงเหลือ * อัตราดอกเบี้ย 1% หรือ 0.01
 • ดอกเบี้ย กยศ. ทั้งปี = ดอกเบี้ย กยศ. รายวัน (1) * 365 วัน (1 ปี)

ยอดเงินต้นคงเหลือ อยู่ตรงไหน ?

ลองคำนวณคร่าว ๆ กด > ยอดรวมที่ต้องชำระ (จริง!) คิดดอกเบี้ยแบบไหน ? รายวัน รายปี หรือรายงวด (จ่ายปกติ ไม่ยอดค้างชำระ)

คำนวณดอกเบี้ย กยศ. เป็นรายวัน คิดจากยอดเงินต้นคงเหลือ ไม่ใช่ยอดเงินกู้ทั้งหมด
ยอดเงินต้นคงเหลือ
 • เว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th/ > ข้อมูลบัญชี > รายละเอียดบัญชี > ยอดเงินต้นคงเหลือ
 • แอปมือถือ กยศ. connect > ข้อมูลผู้ใช้ > รายละเอียดบัญชี > ยอดเงินต้นคงเหลือ

ดอกเบี้ย รายวัน ถูกคิดคำนวณทุกวัน จนกว่าจ่ายเงินกู้ (ยอดเงินต้นคงเหลือ) กยศ. หมด

ดอกเบี้ย กยศ. (รายวัน) คิดจากยอดเงินต้นคงเหลือ ไม่ใช่ยอดเงินกู้ทั้งหมด

 • ดอกเบี้ยประจำงวด แต่ละปี คิดมาจาก ยอดเงินต้น (งวดที่ x 05 ก.ค. ปีที่ต้องจ่ายปัจจุบัน) คูณ อัตราร้อยละ 1 ต่อปี (ดอกเบี้ย) หาร 100
 • ดอกเบี้ย กยศ. (คิดรายวัน) คิดมาจาก ดอกเบี้ยประจำงวด แต่ละปี หาร 365 วัน (ปี)
 • ที่มา https://www.studentloan.or.th/
 • ตัวอย่าง
  • เงินงวดปีที่ 2 = 2,500 บาท ที่ต้องชำระหนี้
  • ดอกเบี้ยประจำงวด (คิดทั้งปี) = 2,500 * 1% / 100 = 985 บาท
  • รวมต้องชำระหนี้ กยศ. ประจำงวดที่ 2 = 2500 + 985 = 3,485 บาท

ต้องจ่ายหนี้ กยศ. วันไหน ?

 • ต้องจ่ายหนี้ กยศ. วันไหน ?
  • ก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม ปีปัจจุบันที่ต้องจ่าย
 • ยอดหนี้งวด คืออะไร ?
  • วงเงินกู้เรียนตั้งแต่เริ่มทำสัญญากู้เงิน กยศ. ตามสัญญาที่ทำไว้จนเรียนจบ หรือตามสัญญากู้เงินเรียนที่ทำไว้
  • จะถูกแบ่งออก 15 ปี หรือ 15 งวดที่ต้องชำระ
  • ที่มา https://www.studentloan.or.th/
 • จ่ายหนี้ กยศ. ได้ที่ไหน ?
  • ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือผ่านทาง แอป กยศ. connect
 • อยากรู้ยอดหนี้ กยศ. ต้องจ่ายกี่บาท ?
  • ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา เตรียมบัตรประชาชน (ตัวจริง) เพื่อตรวจสอบยอดหนี้ ที่ต้องจ่ายจริง
 • อยากตรวจสอบยอดหนี้ กยศ. ด้วยตัวเองได้ที่ไหน ? (สมัครใช้เลขบัตรประชาชน เบอร์มือถือ และอีเมล์) ตารางผ่อนชำระ 15 ปี หรือ 15 งวด
  • ตรวจยอดหนี้ เว็บไซต์ กยศ. https://wsa.dsl.studentloan.or.th/ > ชำระเงินและตรวจสอบ > ตารางผ่อนชำระ > ตารางประมาณการผ่อนชำระในแต่ละงวด > ดูงวด
  • แอปมือถือ กยศ. connect > บริการ > ตารางผ่อนชำระ > ตารางประมาณการผ่อนชำระในแต่ละงวด
 • ถ้าจ่ายหลัง 5 กรกฎาคม ได้ไหม ?
  • จะโดนคิดดอกเบี้ยค้างชำระ และเบี้ยปรับ (หนี้งวด + ดอกเบี้ยค้างชำระ (คิดรายวัน) + เบี้ยปรับ)
 • อยากรู้ดอกเบี้ยค้างชำระ (คิดรายวัน) และเบี้ยปรับ
  • เว็บไซต์ กยศ. https://wsa.dsl.studentloan.or.th/ > ข้อมูลบัญชี > ดอกเบี้ยค้างชำระ และเบี้ยปรับ
  • แอปมือถือ กยศ. connect > ข้อมูลผู้ใช้ > รายละเอียดบัญชี > รายละเอียดบัญชี
 • วิธีคิดอัตราการคิดเบี้ยปรับหรือค่าธรรมเนียม กรณีผิดนัดชำระเงินคืน กรณีจ่ายไม่ทัน 5 กรกฎาคม
  • เงินต้นงวดที่ค้างชำระ * 7.5% / 365 วัน ได้คำตอบ นำไปคูณ จำนวนวันที่ค้างชำระของงวดนั้น ๆ (เริ่มนับหลังวันที่ 5 กรกฎาคม)
  • 7.5% คือ อัตราการคิดเบี้ยปรับหรือค่าธรรมเนียม กรณีผิดนัดชำระเงินคืน
 • อยากปิดหนี้ กยศ. จ่ายทั้งหมด ติดต่อได้ที่ไหน ?
  • ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา เตรียมบัตรประชาชน (ตัวจริง)
 • ติดต่อ กยศ. ได้ที่ไหน ?
  • ติดต่อ กยศ. 02-016-4888 , 094 212 6434 – 38 ในเวลาราชการ (แนะนำโทรติดต่อช่วงเช้า)

กรณีเช็คหนี้ กยศ. ไม่ได้!

 • ไม่สามารถดำเนินการได้กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ เนื่องจากทำรายการไม่สำเร็จ
 • ไม่สามารถดำเนินการได้ไม่สามารถทำรายการได้ [ Code : 500-RMS-AU00000 ]

กยศ. Connect ล่ม! ใกล้วันต้องชำระหนี้ กยศ. มักจะล่ม เช็คยอดไม่ได้ จ่ายไม่ได้

จ่ายหนี้ กยศ ก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม ทุกปี

เช็คหนี้ กยศ. ไม่ได้ ไม่สามารถดำเนินการได้กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ เนื่องจากทำรายการไม่สำเร็จ
ไม่สามารถดำเนินการได้กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ เนื่องจากทำรายการไม่สำเร็จ

วิธีแก้ไขเบื้องต้น

 • ตรวจสอบยอดหนี้ กยศ. ในช่วงเวลาอื่นแทน
 • หรือ ไปธนาคารกรุงไทยใกล้บ้าน ขอตรวจสอบยอดหนี้ กยศ. และสามารถชำระหนี้ กยศ. ได้ทันที ต้องเตรียมบัตรประชาชนตัวจริงไปด้วย

กยศ. Connect ใช้อะไรในการสมัครเพื่อดูยอดหนี้ กยศ. (เช็คยอด กยศ ด้วยบัตรประชาชน)

เลขบัตรประชาชน เบอร์มือถือ และอีเมล์

เช็คยอดหนี้ กยศ.​ ได้กี่ช่องทาง ?

ก่อนใช้งาน ตรวจสอบยอดหนี้ กยศ. (คนกู้เรียนรายเก่า , รายใหม่ และไม่เคยเข้าระบบมาตรวจสอบหนี้เลย) ต้องลงทะเบียนใหม่
1. ทางเว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th 
2. application “กยศ. Connect” (ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน : iPhone | Android)
อ่านวิธีลงทะเบียน กยศ. Connect > กด <

หมายเหตุ เข้าลงทะเบียนได้เฉพาะ
–  ผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกัน ที่มีภาระหนี้กับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
–  ผู้กู้ยืมที่ทำสัญญากับธนาคารกรุงไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
ที่มา https://www.studentloan.or.th/

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันกยศ. Connect ได้ที่ไหน ?

ใครยังไม่มี application “กยศ. Connect” 
กดดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน > iPhone | Android
ใช้เลขบัตรประชาชน และรหัสผ่าน เหมือนกันที่ใช้งานบนเว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th

อ่านวิธีลงทะเบียน กยศ. Connect > กด <

ติดต่อกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ช่องทางไหนบ้าง ?

– สำนักงาน กยศ. อยู่ที่อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5-6 อยู่ใกล้กับ MRT ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย แผนที่ https://goo.gl/maps/Urb5e6iMysTUw2cTA
Call Center 0-2111-1111 แนะนำโทรติดต่อในช่วงเช้า ติดง่ายมาก
– ช่องทาง line
Line@ เรื่องทั่วไป < (แนะนำให้เพิ่มเพื่อน เพื่อถามข้อมูล มีเจ้าหน้าที่ตอบคำถาม ช้าหน่อย!)
Line@ กยศ.หักเงินเดือน
Line@ กยศ.คดีและบังคับคดี
(ในเวลาทำการราชการ)

ข้อแตกต่างการจ่ายเงินชำระหนี้เงินกู้เรียน กยศ. ระหว่างธนาคารอื่น กับธนาคารกรุงไทย อันไหนเร็วกว่ากัน ?

– หากชำระผ่านแอปพลิเคชันธนาคารอื่นนอกเหนือจาก Krungthai NEXT ยอดชำระจะปรับภายใน 2-3 วันทำการ
– หากชำระผ่าน QR Code ธนาคารกรุงไทย, Krungthai NEXT, ตู้ ATM กรุงไทย และเคาท์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จะมีการปรับยอดเงินทันที

ทำไมเช็คหนี้ กยศ. ผ่าน https://www.e-studentloan.ktb.co.th/ แบบเก่าดูไม่ได้

เปลี่ยนระบบเช็คหนี้ กยศ. ใหม่แล้ว https://wsa.dsl.studentloan.or.th
กยศ. Connect ใช้เลขบัตรประชาชน เบอร์มือถือ และอีเมล์ ในการสมัครเข้าดูหนี้ กยศ. (คนกู้เรียนรายเก่า , รายใหม่ และไม่เคยเข้าระบบมาตรวจสอบหนี้เลย)

อยากตรวจสอบยอดหนี้ กยศ. ด้วยตัวเองได้ที่ไหน ? (สมัครใช้เลขบัตรประชาชน เบอร์มือถือ และอีเมล์) ตารางผ่อนชำระ 15 ปี หรือ 15 งวด

> ตรวจยอดหนี้ เว็บไซต์ กยศ. https://wsa.dsl.studentloan.or.th/ > ชำระเงินและตรวจสอบ > ตารางผ่อนชำระ > ตารางประมาณการผ่อนชำระในแต่ละงวด > ดูงวด

> แอปมือถือ กยศ. connect > บริการ > ตารางผ่อนชำระ > ตารางประมาณการผ่อนชำระในแต่ละงวด
ระบบ iOS / Android


วิธีเช็คหนี้ กยศ. Connect เช็คหนี้ กยศ. ผ่านเว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th แบบใหม่

หมายเหตุ เข้าลงทะเบียนได้เฉพาะ
–  ผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกัน ที่มีภาระหนี้กับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
–  ผู้กู้ยืมที่ทำสัญญากับธนาคารกรุงไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
ที่มา https://www.studentloan.or.th/

วิธีสมัครและเช็คหนี้ e-studentloan แบบใหม่ผ่านเว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

ระบบ กยศ. Connect เตรียมบัตรประชาชน เบอร์มือถือ และอีเมล์ ในลงทะเบียนขอสิทธิ์เข้าใช้งาน


ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ > https://wsa.dsl.studentloan.or.th

แล้วให้กดคำว่า ลงทะเบียนขอสิทธิ์เข้าใช้งาน (คนกู้เรียนรายเก่า , รายใหม่ และไม่เคยเข้าระบบมาตรวจสอบหนี้เลย) ต้องลงทะเบียนใหม่

วิธีสมัครและตรวจหนี้ e-studentloan แบบใหม่ผ่านเว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ใหม่ล่าสุด

ช่องทางการลงทะเบียนขอสิทธิ์ใช้งาน ให้กดคำว่า บัตรประจำตัวประชาชน

[วิธีสมัครและตรวจหนี้แบบใหม่] กยศ. และกรอ. ผ่านเว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th

กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัว ตามที่ระบบแนะนำให้กรอก

คำแนะนำ! เลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน (Laser Code) ให้กรอกเลขหลังบัตรประชาชน 12 หลัก ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร 2 ตัวตามด้วยตัวเลข 10 หลัก (ไม่ต้องกรอกขีด)

กรอกเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน ดูให้ดี! ตัวอักษรและตัวเลข เช่น 0 (เลขศูนย์) o (ตัวอักษรภาษาอังกฤษโอ)

อย่าลืม! ติ๊กยินยอมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน จากนั้นกดปุ่มถัดไป

[วิธีสมัครและตรวจหนี้แบบใหม่] กยศ. และกรอ. ผ่านเว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th

เมื่อกดปุ่มถัดไปมา หน้าต่อไประบบจะถามให้เราเลือกช่องทางยืนยันการลงทะเบียน

 • ทางอีเมล์
 • หรือทางโทรศัพท์มือถือ

แนะนำเอาง่ายสุด! ให้เลือกส่งรหัสผ่านโทรศัพท์มือถือของเรา แล้วกดปุ่มถัดไป

[วิธีสมัครและตรวจหนี้แบบใหม่] กยศ. และกรอ. ผ่านเว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th

ระบบจะส่งรหัส OTP ที่ส่งมาเบอร์มือถือของเรา กรอกตัวเลขให้ถูกต้อง ภายในระยะเวลา 5 นาที แล้วกดปุ่มยืนยัน

[วิธีสมัครและตรวจหนี้แบบใหม่] กยศ. และกรอ. ผ่านเว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th

ระบบจะให้เราตั้งรหัสผ่าน เพื่อเข้าใช้งานระบบ

เงื่อนไข! ต้องตั้งรหัสผ่านจำนวน 8 ตัวขึ้นไป อย่างน้อยต้องมีตัวเลข และอักษรภาษาอังกฤษผสมกัน แล้วกดปุ่มถัดไป

[วิธีสมัครและตรวจหนี้แบบใหม่] กยศ. และกรอ. ผ่านเว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th

ตั้งรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแจ้งลงทะเบียนขอสิทธิ์สำเร็จ กดปุ่ม ลงชื่อเข้าใช้งาน

[วิธีสมัครและตรวจหนี้แบบใหม่] กยศ. และกรอ. ผ่านเว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th

เมื่อต้องการตรวจสอบเช็คหนี้ กยศ. และ กรอ. ให้ไปที่เว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th

ให้กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลักติดกัน และรหัสผ่านที่ตั้งไว้ แล้วกดปุ่มเข้าระบบ

ระบบจะแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ยอดเงินกู้ (เงินต้น) , ยอดเงินต้นคงเหลือ , ชำระไปแล้ว , ยอดรวมที่ต้องต้องชำระ , ดอกเบี้ยค้างชำระ , เบี้ยปรับ เป็นต้น

ชําระหนี้ กยศ ครั้งแรกเท่าไหร่

 • จ่ายหนี้ กยศ ก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม ทุกปี
 • จ่ายกี่บาท ?
  • ตรวจยอดหนี้ เว็บไซต์ กยศ. https://wsa.dsl.studentloan.or.th/ > ข้อมูลบัญชี > ตารางผ่อนชำระ > ตารางประมาณการผ่อนชำระในแต่ละงวด > ดูงวด
  • แอปมือถือ กยศ. connect > บริการ > ตารางผ่อนชำระ > ตารางประมาณการผ่อนชำระในแต่ละงวด
 • จ่ายหลัง 5 กรกฎาคม จะโดนคิดดอกเบี้ยค้างชำระ และเบี้ยปรับ คิดเป็นรายวัน
 • โทรถาม กยศ. 02-016-4888 (แนะนำโทรติดต่อช่วงเช้า ๆ)
[วิธีสมัครและตรวจหนี้แบบใหม่] กยศ. และกรอ. ผ่านเว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th


วิธีเช็คหนี้แบบเก่า ผ่านเว็บไซต์ e-studentloan.ktb.co.th (เลิกใช้งานแล้ว)


ตรวจสอบเว็บไซต์ กยศ. Connect อันใหม่ > https://wsa.dsl.studentloan.or.th 

ก่อนใช้งาน ตรวจสอบยอดหนี้ กยศ.
อ่านวิธีลงทะเบียน กยศ. Connect > กด <


ใครเป็นบ้างหงุดหงิดทุกครั้ง เช็คยอดหนี้ กยศ. กรอ. เวลาจะตรวจสอบยอดหนี้เงินกู้เรียนของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ไม่ได้

อยากจะเช็คตรวจสอบยอดหนี้ที่ชำระเหลือเท่าไหร่บ้าง ผ่านเว็บไซต์ e-studentloan ยุ่งยากมาก ในขั้นตอนลงทะเบียนจะถามเกี่ยวกับ ปีการศึกษาที่ทำสัญญาแรก ปีการศึกษาที่ทำสัญญาท้าย

ซึ่งข้อมูลเหล่านี้หลายคนจำไม่ได้ เอกสารหายไปแล้ว หลายอาจจะไปถามที่ธนาคารกรุงไทยว่ายอดหนี้ที่ต้องชำระเท่าไหร่ หรือยอดทั้งหมดที่ต้องชำระทั้งหมด ล่าสุดเว็บไซต์ได้ปรับปรุงลงทะเบียนได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะเลย


สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนลงทะเบียนตรวจสอบยอดหนี้ กยศ. (เช็คยอด กยศ ด้วยบัตรประชาชน)

 1. เตรียมบัตรเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
 2. วัน – เดือน – ปีเกิด ของเรา
 3. อีเมล์ (e-mail) ที่ใช้ปัจจุบันเท่านั้น ห้ามใส่มั่ว
 4. เบอร์มือถือที่ใช้ปัจจุบัน ห้ามใช้ของคนอื่นเด็ดขาด เพราะระบบจะส่งรหัส OTP มายังเครื่องเรา เพื่อยืนยันตัวตน

ล่าสุดไม่ต้องตอบถามเกี่ยวกับ ปีการศึกษาที่ทำสัญญาแรก และปีการศึกษาที่ทำสัญญาสุดท้าย ทำให้ขั้นตอนลงทะเบียนง่ายขึ้น!


ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อตรวจยอดหนี้ กยศ. (เช็คยอด กยศ ด้วยบัตรประชาชน)

ลงทะเบียนกรณีใช้งานครั้งแรก หรือตั้งแต่เรียนจบ จำไม่ได้แล้วลองทำตาม

เข้าที่เว็บไซต์ https://www.e-studentloan.ktb.co.th/ เลือกปุ่มคำว่า ลงทะเบียน จากนั้นทำตามขั้นตอนของระบบ e-studentloan


วิธีเช็คยอด กยศ ด้วยบัตรประชาชนง่ายที่สุด ผ่านเว็บไซต์ e-studentloan
ให้กดปุ่ม ลงทะเบียนกรณีใช้งานครั้งแรก
วิธีเช็คยอด กยศ ด้วยบัตรประชาชนง่ายที่สุด ผ่านเว็บไซต์ e-studentloan
ให้กรอกเลขบัตรประชาชน และเลือกวันเดือนปีเกิด จากนั้นกรอกตัวเลข อักษรภาษาอังกฤษตามระบบที่กำหนดไว้
วิธีเช็คยอด กยศ ด้วยบัตรประชาชนง่ายที่สุด ผ่านเว็บไซต์ e-studentloan
กรอกข้อมูลที่เหลือให้ครบ และเบอร์มือถือที่ใช้ปัจจุบัน กดปุ่มตกลง เพื่อรับรหัส OTP จากมือถือของเรา
วิธีเช็คยอด กยศ ด้วยบัตรประชาชนง่ายที่สุด ผ่านเว็บไซต์ e-studentloan
นำรหัส OTP ที่ได้มากรอก และกดปุ่ม Confirm OTP
วิธีเช็คยอด กยศ ด้วยบัตรประชาชนง่ายที่สุด ผ่านเว็บไซต์ e-studentloan
ถ้าไม่มีข้อผิดพลาดใด ๆ ระบบจะแจ้งว่า ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

วิธีการตรวจสอบยอดหนี้เงินกู้เรียน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สำหรับคนที่ลงทะเบียน หรือเคยใช้งานมาแล้ว

ให้เข้าไปที่ https://www.e-studentloan.ktb.co.th/ ให้เลือกปุ่มเข้าสู่ระบบ

กรอกชื่อผู้ใช้ (Email) และรหัสผ่านที่เราตั้งไว้ จากนั้นกดปุ่มตกลง ถ้ากรอกข้อมูลถูกต้องระบบจะแสดงรายละเอียดของเรา

วิธีเช็คยอด กยศ ด้วยบัตรประชาชนง่ายที่สุด ผ่านเว็บไซต์ e-studentloan

รายละเอียด

 • ข้อมูลสัญญา เป็นข้อมูลรายละเอียดที่เราสัญญา ตั้งแต่เริ่มเรียน จนเรียนจบ
  • แยกข้อมูลเป็นประเภทกองทุน / ปีการศึกษา / ภาคเรียนที่ / ชื่อสถานศึกษา /รหัสเลขที่สัญญา / สถานะสัญญา / เอกสารแบบยืนยัน
 • ข้อมูลการโอนเงิน เป็นข้อมูลจำนวนเงินที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โอนให้สถานศึกษาที่เราเรียนไว้ แยกแต่ละปีการศึกษา
 • ข้อมูลบัญชีผู้กู้ เป็นข้อมูลรายละเอียดข้อมูลบัญชีผู้กู้ ต้องชำระเท่าไหร่ วันที่ครบกำหนดชำระหนี้ครั้งแรก , วันที่ครบกำหนดชำระหนี้งวดสุดท้าย
  • แยกข้อมูลเป็น รายละเอียดบัญชี / ตารางการผ่อนชำระราย / การค่างวดค้างชำระ
 • พิมพ์รหัสการชำระเงิน (Barcode) หรือ ชำระเงินผ่าน Mobile Banking (QR) (สำหรับผู้กู้ยืมกลุ่มปกติเท่านั้น) เสียค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท ที่ไม่ได้รวมกับยอดเงินกู้
 • Download เอกสาร

กรณีลืมรหัสผ่าน เปลี่ยนรหัสผ่าน เปลี่ยนเบอร์มือถือ ทำอย่างไงดี ?

ลืมรหัสผ่าน ให้เลือกปุ่มลืมรหัสผ่าน https://www.e-studentloan.ktb.co.th/

ขั้นตอนลืมรหัสผ่าน

 1. ลืมรหัสผ่าน เข้าเว็บไซต์ https://www.e-studentloan.ktb.co.th/STUDENT/ESLFGP001.do
 2. กรอก รหัสผู้ใช้งาน (email) และหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียน
 3. กดปุ่มตกลง

อยากเปลี่ยนรหัสผ่าน เปลี่ยนเบอร์มือถือ

ถ้าอยากเปลี่ยนรหัสผ่าน https://www.e-studentloan.ktb.co.th/STUDENT/ESLCNGP001.do

 • กรอกรหัสผู้ใช้งาน (email) , รหัสผ่านเดิม , รหัสผ่านใหม่ และยืนยันรหัสผ่านใหม่

ถ้าอยากเปลี่ยนเบอร์มือถือ https://www.e-studentloan.ktb.co.th/STUDENT/ESLCNGM001.do

 • กรอกรหัสผู้ใช้งาน (email) , เลขประจำตัวประชาชน , วันเดือนปีเกิด , เบอร์มือถือเครื่องใหม่

แอปพลิเคชัน (application) “เป๋าตัง” ธนาคารกรุงไทย สามารถเช็คยอดหนี้ ชำระเงิน กยศ. ได้แล้ว

วิธีเช็คยอด กยศ ด้วยบัตรประชาชนง่ายที่สุด ผ่านเว็บไซต์ e-studentloan

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ แอปพลิเคชันเป๋าตัง : iPhone | Android


มีข้อสงสัยให้ติดต่อ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)


มีข้อสงสัยให้ติดต่อ Application เป๋าตังและ Krungthai NEXT ธนาคารกรุงไทย

 • Call Center 0-2111-1111

เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ กยศ. Connect

 1. วิธีตรวจสอบหนี้แบบใหม่! กยศ. Connect

  วิธีสมัครและตรวจหนี้แอปพลิเคชัน กยศ. Connect
  วิธีสมัครและตรวจหนี้ผ่านเว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th
  แอป “กยศ. Connect”

 2. เรื่องทั่วไป

  line@ ช่องทางติดต่อกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ผ่านทางออนไลน์
  วิธีขอรหัสผ่านใหม่ กรณีลืมรหัสผ่าน กยศ. เข้าระบบตรวจสอบหนี้
  วิธีค้นหาเลขที่บัญชีเงินกู้ กยศ. กรอ.ใน Application “กยศ. Connect” และเว็บไซต์
  จ่ายหนี้ กยศ. ครั้งแรก ต้องเตรียมอะไรบ้าง ?
  วิธีตรวจสอบ ยอดหนี้เงินกู้เรียน แอปเป๋าตัง KTB
  โปรแกรมคํานวณออนไลน์ คํานวณดอกเบี้ย เบี้ยปรับ กยศ.

 3. วิธีจ่ายหนี้ช่องทางไหนบ้าง ?

  วิธีจ่ายเงิน จ่ายหนี้ กยศ. กรอ. ผ่านแอป QR Code กยศ. connect ง่ายที่สุด
  วิธีจ่ายหนี้เงินอันใหม่ กยศ. Connect กยศ. ผ่านเว็บไซต์
  วิธีจ่ายหนี้เงินผ่านแอปเป๋าตัง (Paotang) ธนาคารกรุงไทย

 4. ปัญหาเรื่องแอป

  วิธีผูกบัญชี แอปเป๋าตังกับแอป Krungthai NEXT ธนาคารกรุงไทย
  ปัญหาจ่ายหนี้ กยศ. ไปแล้ว ทำไมมีกรอบสีแดง สถานะยอดหนี้ค้างชำระ ?


กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

Related Posts