กรอบสีแดง ยอดค้างชำระ 5 ก.ค. 2565 ยอดหนี้ค้างชำระ คืออะไร ?

ยอดเงินอาจมีการเปลี่ยนแปลง หากมีการชำระเงินก่อนหรือหลังกำหนดชำระและมีการคำนวนดอกเบี้ยรวมถึงเงินต้นใหม่ ตรวจสอบก่อนการชำระเงินทุกครั้ง

 • กรอบสีแดง ยอดค้างชำระ 5 ก.ค. 2565 ยอดหนี้ค้างชำระ คือ การแจ้งเตือนยอดที่ต้องชำระภายในวันที่ 5 ก.ค. 2566
  • ถ้า! ไม่จ่ายภายในวันที่ 5 ก.ค. 2565 โดนคิดคำนวณเบี้ยปรับ (คิดรายวัน)
 • กรอบสีขาว ยอดหนี้ที่ต้องชำระในงวด xxxxxx.xx บาท ชำระภายใน 5 ก.ค. 2566 คือ ยอดหนี้ที่ต้องชำระ ถูกคิดคำนวณจากปีงวด 2565 บวก ปีงวด 2566 ตามตารางประมาณการผ่อนชำระในงวด ที่รวมดอกเบี้ยค้างชำระ (คิดจากยอดยอดเงินต้นคงเหลือเป็นรายวัน)
  • ถ้า! จ่ายงวด 5 ก.ค. 2565 ไปแล้ว ยอดหนี้ . จะเหลือ เป็นตามตารางประมาณการผ่อนชำระงวด ปี 2566 + ดอกเบี้ยค้างชำระ (คิดจากยอดยอดเงินต้นคงเหลือเป็นรายวัน)
จ่ายหนี้ กยศ. กรอบสีแดง ยอดค้างชำระ 5 ก.ค. 2565 ยอดหนี้ค้างชำระ คืออะไร ?

วิธีเช็คยอดหนี้ กยศ. ตารางประมาณการผ่อนชำระในแต่ละงวด

ยอดเงินอาจมีการเปลี่ยนแปลง หากมีการชำระเงินก่อนหรือหลังกำหนดชำระและมีการคำนวนดอกเบี้ยรวมถึงเงินต้นใหม่ ตรวจสอบก่อนการชำระเงินทุกครั้ง

 • ตรวจสอบและเช็คยอดหนี้ เว็บไซต์ กยศ. ได้ที่ https://wsa.dsl.studentloan.or.th/
  • ดูงวดยอดหนี้ กยศ. ที่ต้องจ่ายแต่ละงวด > ไปเมนู > ชำระเงินและตรวจสอบ > ตารางผ่อนชำระ > ตารางประมาณการผ่อนชำระในแต่ละงวด (ตารางสัญญาเงินกู้ เช่น ผ่อนจ่าย 10 ปี)
 • ตรวจสอบและเช็คยอดหนี้ กยศ. connect ระบบ iOS / Android 
  • ดูงวดยอดหนี้ กยศ. ที่ต้องจ่ายแต่ละงวด > หาเมนู > บริการ > ตารางผ่อนชำระ > ตารางประมาณการผ่อนชำระในแต่ละงวด (ตารางสัญญาเงินกู้ เช่น ผ่อนจ่าย 10 ปี)

ถ้า! มีแอปอยู่แล้ว ดูยอดหนี้ จ่ายหนี้ กยศ. กรอ. ได้เลย

แค่ผูกแอปเป๋าตัง กับแอปกรุงไทย

กดอ่าน > วิธีจ่ายหนี้ กยศ. กรอ. ด้วยแอปเป๋าตัง Paotang หักเงินแอปธนาคารกรุงไทย Krungthai NEXT

image 2