จัดทำระบบการตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้งออนไลน์ ปี 2562 ผ่านเว็บไซต์ เพียงกรอกเลขประจำตัวบัตรประชาชนของเรา แล้วกดปุ่มค้นหา

[แนะนำวิธี] ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ปี 2562

ระบบจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวข้อมูลรายละเอียดส่วนตัว

 • รหัสประจำตัวประชาชน
 • ชื่อ
 • จังหวัดที่มีสิทธิ
 • อำเภอ/เขต
 • เขตทีมีสิทธิ
[แนะนำวิธี] ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ปี 2562

และหน่วยเลือกตั้งที่ต้องใช้สิทธิ

 • จังหวัด/ประเทศที่ไปใช้สิทธิ
 • อำเภอ/เขต
 • ตำบล/แขวง/เทศบาล
 • เขตเลือกตั้งที่ใช้สิทธิ
 • หน่วยเลือกตั้ง
 • สถานที่ที่จะไปใช้สิทธิ
 • ลำดับที่ในบัญชี
 • วันที่

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ติดต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง Call Center/สายด่วน 1444

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งออนไลน์ ปี 2562 –https://www.bora.dopa.go.th/Election/cervote/