จัดทำระบบการตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิออน ปี 2562 ผ่านเว็บไซต์ เพียงกเลขประจำตัวบัตรประชาชนของเรา แล้วกดปุ่มค้นหา

reviewaraidee 1

ระบบจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวข้อมูลรายละเอียดส่วนตัว

 • รหัสประจำตัวประชาชน
 • ชื่อ
 • จังหวัดที่มีสิทธิ
 • อำเภอ/เขต
 • เขตทีมีสิทธิเลือกตั้ง
reviewaraidee 2

และหน่วยเลือกตั้งที่ต้องใช้สิทธิ

 • จังหวัด/ประเทศที่ไปใช้สิทธิ
 • อำเภอ/เขต
 • ตำบล/แขวง/เทศบาล
 • เขตเลือกตั้งที่ใช้สิทธิเลือกตั้ง
 • หน่วยเลือกตั้ง
 • สถานที่ที่จะไปใช้สิทธิ
 • ลำดับที่ในบัญชี
 • วันที่เลือกตั้ง

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ติดต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง Call Center/สายด่วน 1444

ออนไลน์ ปี 2562 –https://www.bora.dopa.go.th/Election/cervote/

Related Posts