สรุปให้ มีแอปเป๋าตังแล้วต้องลงทะเบียนเราชนะไหม

ช่องทางตรวจสอบสิทธิเราชนะ www.เราชนะ.com เริ่มเวลา 6 โมงเช้า ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. 64

เตรียมข้อมูลตรวจสอบสิทธิเราชนะ

 • กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลักของตนเอง
 • กรอกชื่อภาษาไทย และนามสกุล
 • เลือกวัน/เดือน/ปีเกิด (โปรดเลือกการกรอกตามข้อมูลหน้าบัตรประชาชน)
 • กดตรวจสอบสถานะ

#สรุปให้ เราชนะ ตรวจสอบสิทธิเราชนะผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่วันไหน ?

สามารถใช้สิทธิได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ไม่จำกัดเงื่อนไข จังหวัดทะเบียนบ้าน


ไม่ต้องลงทะเบียนเฉพาะ

ได้รับสิทธิคนละครึ่งเฟสรอบ 1 และ รอบ 2 ก่อนหน้านี้

 • ยืนยันตัวตนเป๋าตังก่อน 27 มกราคม 2564 และใช้งานอยู่ ไม่หมดอายุ ไม่ต้องลงทะเบียนเราชนะ
 • ตรวจสอบสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
 • ยืนยันสิทธิแอปเป๋าตัง 18 กุมภาพันธ์ 2564

สำหรับคนที่ได้รับสิทธิ คนละครึ่งเฟสสอง รอบวันที่ 20 มกราคม 2564

 • ยืนยันตัวตนเป๋าตังก่อน 27 ม.ค. 64 และใช้งานอยู่ ไม่หมดอายุ ไม่ต้องลงทะเบียนเราชนะ
 • ตรวจสอบสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
 • ยืนยันสิทธิแอปเป๋าตัง 18 กุมภาพันธ์ 2564

อ่าน! [แนะนำ] ร้านค้าเราชนะ ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเราชนะ มีที่ไหนบ้าง ?

ต้องลงทะเบียนเราชนะเฉพาะ!

 • คนละครึ่งหมดอายุ ไม่ได้ใช้งาน ไม่ได้ยินยืนตัวตน และ ยืนยันตัวตนเป๋าตังหลังจาก 27 มกราคม 2564 ต้องลงทะเบียนเที่ www.เราชนะ.com
 • ลงทะเบียนตั้งแต่ 29 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 06.00 – 23.00 น.
 • ตรวจสอบสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
 • ได้รับสิทธิเราชนะ รีบยืนยันตัวตนแอปเป๋าตังและเงินโอนเข้าแอปเป๋าตัง 18 กุมภาพันธ์ 2564

อ่าน วิธียืนยันตัวตนกรุงไทย next แอปเป๋าตัง


มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ต้องลงทะเบียน โอนเงินเข้าบัตรเลย รับเงินทุกวันศุกร์

 • *กลุ่มได้รับอยู่แล้ว 800 บาท/เดือน จะได้วงเงินช่วยเหลือเพิ่มอีก 675 บาท/สัปดาห์ (หรือ 2,700 บาท/คน/เดือน) วงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการฯ จำนวน 5,400 บาท
 • *กลุ่มได้รับอยู่แล้ว 700 บาท/เดือน จะได้วงเงินช่วยเหลือเพิ่มอีกคนละ 700 บาท/สัปดาห์ (หรือ 2,800 บาท/คน/เดือน) วงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการฯ จำนวน 5,600 บาท
 • เริ่มโอนเงินเข้าบัตรเริ่มวันที่ 5 , 12 , 19 , 26 ก.พ. 64 , และ 5 , 12 , 19 , 26 มี.ค. 64
 • ตรวจสอบวงเงินสิทธิคงเหลือผ่านระบบอัตโนมัติ 02-109-2345 กด 3 ตลอด 24 ชั่วโมง

ตรวจสอบสิทธิ ตรวจสอบวงเงิน

ตรวจสอบสิทธิและผลการลงทะเบียนผ่านระบบอัตโนมัติ 02-111-1144 กด 2 ตลอด 24 ชั่วโมง
ตรวจสอบวงเงินสิทธิคงเหลือผ่านระบบอัตโนมัติ 02-109-2345 กด 3 ตลอด 24 ชั่วโมง
สอบถามคุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ และข้อเสนอแนะโครงการเราชนะ 02-273-9020 ต่อ 3250, 3423, 3424, 3425, 3427, 3429, 3430, 3431, และ 3444 ได้ตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์ 8.30-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)


มีแอปเป๋าตังแล้วต้องลงทะเบียนเราชนะไหม (ไม่ต้องลงทะเบียนเฉพาะ)

ได้รับสิทธิคนละครึ่งเฟสรอบ 1 และ รอบ 2 ก่อนหน้านี้
– ยืนยันตัวตนเป๋าตังก่อน 27 มกราคม 2564 และใช้งานอยู่ ไม่หมดอายุ ไม่ต้องลงทะเบียนเราชนะ
ตรวจสอบสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
– ยืนยันสิทธิแอปเป๋าตัง 18 กุมภาพันธ์ 2564

สำหรับคนที่ได้รับสิทธิ คนละครึ่งเฟสสอง รอบวันที่ 20 มกราคม 2564
– ยืนยันตัวตนเป๋าตังก่อน 27 ม.ค. 64 และใช้งานอยู่ ไม่หมดอายุ ไม่ต้องลงทะเบียนเราชนะ
ตรวจสอบสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
– ยืนยันสิทธิแอปเป๋าตัง 18 กุมภาพันธ์ 2564

มีแอปเป๋าตังแล้วต้องลงทะเบียนเราชนะไหม (ทะเบียนเราชนะเฉพาะ)

– ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และไม่เคยลงทะเบียนโครงการของรัฐบาลเลย
– คนละครึ่งหมดอายุ ไม่ได้ใช้งาน ไม่ได้ยินยืนตัวตน และยืนยันตัวตนเป๋าตังหลังจาก 27 มกราคม 2564 ต้องลงทะเบียนที่ www.เราชนะ.com

เฉพาะคนลงทะเบียนใหม่ ลงทะเบียนที่ www.เราชนะ.com
– ลงทะเบียนตั้งแต่ 29 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 06.00 – 23.00 น.
– ตรวจสอบสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
– ได้รับสิทธิเราชนะ รีบยืนยันตัวตนแอปเป๋าตังและเงินโอนเข้าแอปเป๋าตัง 18 กุมภาพันธ์ 2564

เราชนะรับเงินได้สัปดาห์ล่ะกี่บาท ?

โอนเข้าแอปเป๋าตัง 1,000 บาทต่อสัปดาห์ วงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการ จนครบจำนวน 7,000 บาทในแอปเป๋าตัง

เราชนะใช้ที่ไหนได้บ้าง ? เราชนะซื้ออะไรได้บ้าง

เราชนะใช้ที่ไหนได้บ้าง ?
– ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ
– ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง
– ร้านค้าและผู้ให้บริการที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเราชนะ เช่น รถรับจ้างสาธารณะ รถจักรยานยนต์สาธารณะ และบริการรายย่อย ที่มีสถานประกอบการ

กลุ่มที่ไม่ได้สิทธิเราชนะ

– อายุต่ำกว่าตั้งแต่ 18 ปี ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ
– เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ตามกฎหมายประกันสังคม
– เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานราชการ พนักงานลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐให้หมายความถึงหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
– เป็นข้าราชการการเมือง
– เป็นผู้ที่ไดัรับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
– เป็นผู้มีเงินรายได้เกิน 3 แสนบาทต่อปี
– มีเงินฝากทุกบัญชีรวมกันเกิน 5 แสนบาท นับจากข้อมูลวันที่ 31 ธันวาคม 2562

เราชนะ ลงทะเบียนตั้งแต่ 29 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2564

– โครงการเราชนะ (โครงการฯ) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยจะสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือให้แก่ประชาชน จำนวนประมาณ 31.1 ล้านคน วงเงินไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน สำหรับเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564

ลงทะเบียนตั้งแต่ 29 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2564 เว็บไซต์ www.เราชนะ.com เวลา 06.00 – 23.00 น.
– ระยะเวลาใช้จ่ายตั้งแต่กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2564
– ไม่สามารถเบิกเป็นเงินสดได้ ใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และระบบแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 0 2273 9020
Call Center ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2111 1144