วันเด็ก ปี พ.ศ. 2563  ซึ่งตรงกับเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี สำหรับในปี 2563 ตรงกับวันที่ 11 มกราคม 2563

พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็ก เป็นการเขียนลายลักษณ์อักษรด้วยลายมือ ซึ่งมีใจความว่าดังนี้

เด็กไทยยุคใหม่ รู้จักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย


Related Posts