ใครกำลังหงุดหงิดกับปัญหา ? เลือกจังหวัดที่เลือกใช้สิทธิผิด ทำไงดี ? เปลี่ยนได้เปล่า ?

  • เลือกจังหวัดที่เลือกใช้สิทธิผิด
    • ไม่สามรถเปลี่ยนได้ การจากสอบถาม Center by 0 2111 1144 เมื่อลงทะเบียนและยืนยันเบอร์มือถือแล้ว และได้รับอีเมล์เลือกจังหวัดที่เลือกใช้สิทธิ ตามที่ตัวเองเลือกเอาไว้
  • เลือกจังหวัดที่เลือกใช้สิทธิผิด ตรงกับทะเบียนตัวเอง เช่น บ้านอยู่นนทบุรี เลือกจังหวัดที่เลือกใช้สิทธินนทบุรี
    • เมื่อลงทะเบียนและยืนยันเบอร์มือถือแล้ว ระบบจะเด้งข้อความ SMS มือถือของเรา ลงทะเบียนไม่สำเร็จ เนื่องจากข้อมูลตามบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง ต้องไปลงทะเบียนใหม่ได้เลย
  • ลงทะเบียนขอใช้สิทธิไป หลังจาก 3 ทำการมี SMS
    • ผลแจ้งว่าไม่ผ่าน ก็ไปลงทะเบียนใหม่ได้เลยเช่นกัน ถ้าสิทธิไม่เต็ม

ใครยังไม่มีแอปดาวน์โหลดรอก่อน: iPhone | Android

ใครหลงมาอ่าน แล้วยังไม่ได้ลงทะเบียนขอรับสิทธิมาตรการโครงการชิมช้อปใช้

ลงทะเบียนขอรับสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.ชิมช้อปใช้.com

Related Posts