คุณหลวง เจ้าหน้าที่ภาครัฐยุคใหม่ แนะนำวิธีหาร้านถุงเงิน ชิมช้อปหาง่าย ด้วยแอปมือถือ CITIZENinfo (ซิติเซ่นอินโฟ) บอกพิกัดร้านค้าที่อยู่ รอบตัวคุณ

เปิดแอปพลิเคชัน  อย่าลืมอนุญาต เพื่อเข้าถึงตำแหน่งอุปรกรณ์ด้วยนะ

[แนะนำ] วิธีหาร้านถุงเงิน ชิมช้อปใช้หาง่าย ด้วยแอป CITIZENinfo บอกพิกัดร้านค้าที่อยู่ รอบตัวคุณ

กดกรอบสีแดง ที่ไหนดี ?

[แนะนำ] วิธีหาร้านถุงเงิน ชิมช้อปใช้หาง่าย ด้วยแอป CITIZENinfo บอกพิกัดร้านค้าที่อยู่ รอบตัวคุณ

เลือกจังหวัด และเลือกเฉพาะประเภทที่หาค้นหา ชิม , ช้อป , ช้อปธงฟ้า , ใช้ และทั่วไป

[แนะนำ] วิธีหาร้านถุงเงิน ชิมช้อปใช้หาง่าย ด้วยแอป CITIZENinfo บอกพิกัดร้านค้าที่อยู่ รอบตัวคุณ

ถ้าเราต้องการค้นหาร้านค้าที่อยู่ รอบตัวเรา หรือในตำแหน่งเราอยู่ยืนตรงนั้น ว่ามีร้านถุงเงิน มีร้านอะไรบ้าง ? ให้กดตามลูกศรตามภาพ

[แนะนำ] วิธีหาร้านถุงเงิน ชิมช้อปใช้หาง่าย ด้วยแอป CITIZENinfo บอกพิกัดร้านค้าที่อยู่ รอบตัวคุณ

Related Posts