call center ช่องทางเบอร์ติดต่อโครงการคนละครึ่ง 02-111-1122 (24 ชั่วโมง)

เบอร์ติดต่อโครงการคนละครึ่ง

ศูนย์ช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง การลงทะเบียน และการใช้งานแอปฯ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1122 (24 ชั่วโมง)

– สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02-273-9020 ต่อ 3502 , 3503 , 3506 , 3516 , 3536 โทรได้ จ – ศ. 8.30-17.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

– ตรวจสอบผลการลงทะเบียน วงเงินคงเหลือและปลดล็อครหัสคู่บัตรประชาชนผ่านระบบอัตโนมัติ สำหรับผู้ได้รับสิทธิผ่านบัตรประชาชน โทร 02-111-1122 กด 2, กด 3 (24 ชั่วโมง)

– ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ สำหรับรายการรับเงินภาครัฐ และการใช้งานแอปฯ ถุงเงิน โทร 02-111-9999 กด 3 (24 ชั่วโมง)

– สิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร 02-109-2345 จ – ศ. 8.30-17.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

แจ้งเบาะแสการกระทำผิด ที่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า

ส่งข้อมูล

(1) ไปรษณีย์ลงทะเบียน ถึง“สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400” หรือ
(2) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล์) มายัง halfhalf@fpo.go.th

เบอร์โทร. 02 273 9020 ต่อ 3502 , 3503 , 3506 , 3516 , 3536 จ – ศ. 8.30-17.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)