call center 02-111-1144 (24 ชั่วโมง)

อ่าน #สรุปให้ เราชนะใช้ที่ไหนได้บ้าง ? เราชนะซื้ออะไรได้บ้าง

เบอร์ติดต่อโครงการคนละครึ่ง

– สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3697 3527 3548 3509
จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1144 (24 ชั่วโมง) โครงการคนละครึ่ง กด 3 กด 1 ติดต่อเจ้าหน้าที่
เติมเงินเป๋าตังไม่เข้า 02-111-1144 (24 ชั่วโมง) โครงการคนละครึ่ง กด 3 กด 1 ติดต่อเจ้าหน้าที่

แจ้งเบาะแสการกระทำผิด ร้านค้าคนละครึ่ง ที่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า

ส่งข้อมูลไปได้ที่ http://www.fpo.go.th/
email : halfhalf@fpo.go.th
เบอร์โทร. 02 273 9020 ต่อ 3697 3527 3548 3509