call center ช่องทางเบอร์ติดต่อ 02-111-1144 (24 ชั่วโมง)

อ่าน #สรุปให้ เราชนะใช้ที่ไหนได้บ้าง ? เราชนะซื้ออะไรได้บ้าง

อ่าน #สรุปให้ www.เราชนะ.com โควิดรอบ2 แจก 3,500 บาท 2 เดือน ใครได้ ใครไม่ได้ ใครต้องลงทะเบียน

ศูนย์ช่วยเหลือผู้เข้าร่วม

ตรวจสิทธิและผลการลงทะเบียนผ่านระบบอัตโนมัติ

02-111-1144 กด 2 ตลอด 24 ชั่วโมง

ตรวจสอบวงเงินสิทธิคงเหลือผ่านระบบอัตโนมัติ

02-109-2345 กด 3 ตลอด 24 ชั่วโมง

ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ สำหรับรายการรับเงินภาครัฐ และการใช้งาน

02-111-9999 กด 3 ตลอด 24 ชั่วโมง

คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ และข้อเสนอแนะโครงการเราชนะ

02-273-9020 ต่อ 3250, 3423, 3424, 3425, 3427, 3429, 3430, 3431, และ 3444

ติดต่อได้ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

ธนาคาร

02-111-1144 ตลอด 24 ชั่วโมง


Related Posts