? เบอร์อะไร

ผลผ่าน ดูคะแนนสอบ เข้าเว็บไซต์ ไม่ได้ หรือเว็บล่ม https://job3.ocsc.go.th/

เบอร์ติดต่อ กพ เกี่ยวกับ ผลสอบ ดูคะแนนสอบ และสมัครสอบ
  • หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบ สามารถติดต่อได้ที่ Call Center
    • โทร. 02-697-0922
    • ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น.
  • หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบของ ก.พ. สามารถติดต่อได้ที่
    • โทร. 02-547-1000 ต่อ 8710,8711,8712,8713,8714,8716,8717
    • ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.

Related Posts