แต่ละจังหวัดมีที่ไหนบ้าง ? และเบอร์ติดต่อ

ระดับความเสี่ยงและคำแนะนำในการปฏิบัติตน COVID19

กด > แบบประเมินความเสี่ยง COVID-19 ก่อนไปโรงพยาบาล


ช่องทางในการติดต่อ สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันผลติดเชื้อ-19 ที่ไม่มีเตียงนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

  • สายด่วนกรมการแพทย์ 1668
  • สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 1669
  • สายด่วน .1330

สายด่วนที่ใช้สำหรับอำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษาในช่วงสถานการณ์

  • สายด่วน สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 0 2203 2393 หรือ 0 2203 2396 หรือ 0 2203 2883 และ 0 2245 4964 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
  • สายด่วน Website BKK COVID-19 0 2203 2393 และ 0 2203 2396 ให้บริการเวลา 08.00 – 20.00 น.
  • สายด่วนผู้ที่มีอาการป่วยเข้าเกณฑ์โรค COVID-19 ติดต่อศูนย์ กทม. 1646 แจ้งข้อมูลผู้ที่คาดว่าได้สัมผัสกับผู้ป่วยหรือผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19
  • ศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC) 097 046 7549 และสายด่วน กระทรวงสาธารณสุข 1422

ศูนย์ข้อมูล covid 19 ภาคกลาง

กรุงเทพมหานคร เบอร์ สายด่วน Website BKK COVID-19 0 2203 2393 และ 0 2203 2396 ให้บริการเวลา 08.00 – 20.00 น.
กำแพงเพชร เบอร์ 0-5570-5004
ชัยนาท เบอร์ 083-069-1823 , 093-008-5668 , 093-008-5927
นครนายก เบอร์ 0-3731-4575
นครปฐม เบอร์ 034-251548 ต่อ 116
นครสวรรค์ เบอร์ 063-104-1850 , 056-229-716
นนทบุรี เบอร์ 02-580-0705-6
ปทุมธานี เบอร์ 0-2581-6454
พระนครศรีอยุธยา เบอร์ 035-336564 , 081-7806767
พิจิตร เบอร์ 056-611-611
พิษณุโลก เบอร์ 055-251-394
เพชรบูรณ์ เบอร์ 056-729-747
สมุทรปราการ เบอร์ 02-389-5980
สมุทรสงคราม เบอร์ 034-713-309
สมุทรสาคร เบอร์ 034-871-276
สระบุรี เบอร์ 036 211 015
สิงห์บุรี เบอร์ 036-507-117
สุโขทัย เบอร์ 055-611-619
สุพรรณบุรี เบอร์ 035-535-106 , 035-535-376
อ่างทอง เบอร์ 035-611-172
อุทัยธานี เบอร์ 056-511-565
ลพบุรี เบอร์ 036-770-136

ศูนย์ข้อมูล covid 19 “ภาคตะวันตก”

กาญจนบุรี เบอร์ 034-515-208
ตาก เบอร์ 055-518-100
ประจวบคีรีขันธ์ เบอร์ 032-611-053
เพชรบุรี เบอร์ 032-400-099
ราชบุรี เบอร์ 032-328101-107

ศูนย์ข้อมูล covid 19 “ภาคตะวันออก”

จันทบุรี เบอร์ 039-311-181
ฉะเชิงเทรา เบอร์ 038-512-520
ชลบุรี เบอร์ 038-932-450
ตราด เบอร์ 039-511-998
ปราจีนบุรี เบอร์ 037-211-626 ต่อ 108 , 120 
ระยอง เบอร์ 038-694-000, 038-694-010 , 038-694-160
สระแก้ว เบอร์ 037-425-141

ศูนย์ข้อมูล covid 19 “ภาคเหนือ”

เชียงราย เบอร์ 053-150-180
เชียงใหม่ เบอร์ 053-211048-50
น่าน เบอร์ 054716388
พะเยา เบอร์ 054-449-601
แพร่ เบอร์ 054-620-646
แม่ฮ่องสอน เบอร์ 053-611-281 / 06-2295-3064
ลำปาง เบอร์ 054 265 061
ลำพูน เบอร์ 053-511-000

ศูนย์ข้อมูล covid 19 “ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

กาฬสินธุ์ เบอร์ 043-811-620
ขอนแก่น เบอร์ 043-236-882 , 043-331-515 , 043-239-381
ชัยภูมิ เบอร์ 044-811-573
นครพนม เบอร์ 042-251-1287
นครราชสีมา เบอร์ 044-243-798
บึงกาฬ เบอร์ 042-492-464
บุรีรัมย์ เบอร์ 044-617-241
มหาสารคาม เบอร์  043-777-624
มุกดาหาร เบอร์ 042-611-450
ยโสธร เบอร์ 045-712-212
ร้อยเอ็ด เบอร์ 043-519-165
ศรีสะเกษ เบอร์ 045-616040-6
สกลนคร เบอร์ 042-711-763
สุรินทร์ เบอร์ 044-451-3998
หนองคาย เบอร์ 042-420-323
หนองบัวลำภู เบอร์ 042-312-043
อำนาจเจริญ เบอร์ 045-523-002
อุดรธานี เบอร์ 042-222-356
อุบลราชธานี เบอร์ 045 344 664
เลย เบอร์ 042-810-993
อุตรดิตถ์ เบอร์ 055-411-977 ต่อ 21957

ศูนย์ข้อมูล covid 19 “ภาคใต้”

นครศรีธรรมราช เบอร์ 075-356-531
กระบี่ เบอร์ 075-612-227
พังงา เบอร์ 076-481-721 , 076-481-722 , 076-481-723 , 076-481-725 , 076-481-726
ภูเก็ต เบอร์ 076-354-875 , 076-216-101
สุราษฎร์ธานี เบอร์ 077-272-784
ระนอง เบอร์ 077-800-162
ชุมพร เบอร์ 077-658-077
สงขลา เบอร์ 074-321-105
สตูล เบอร์ 074-711-055
ตรัง เบอร์ 075-211-819
พัทลุง เบอร์ 074-614-130
ปัตตานี เบอร์ 073-347-002
ยะลา เบอร์ 073-212-008
นราธิวาส เบอร์ 073 532 056-65


Related Posts