สรุปให้ ตรวจฟรี! ลงทะเบียนแรงงานเราสู้ด้วยกัน ตรวจ-19 สำหรับประกันสังคมตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

#สรุปให้ ตรวจฟรี! ลงทะเบียนแรงงานเราสู้ด้วยกัน ตรวจโควิด-19 สำหรับประกันสังคมตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

แรงงานเราสู้ด้วยกัน แบบกรอกข้อมูลการตรวจคัดกรอง Self-Screen

ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) และ . เพิ่มช่องทางหน่วยบริการตรวจ

สำหรับประกันสังคมตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ตรวจฟรี!

  • ลงทะเบียนจองคิวออน 15 เมษายน 2564
  • ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2564 (รองรับการตรวจวันละ 3,000 คน)

ข้อมูลที่กรอก แบบคัดกรองผู้เข้ารับการเฝ้าระวัง ประเมินความเสี่ยง อาการและอาการแสดงวันพบผู้ป่วย

กดลงทะเบียนออนไลน์ > https://sso.icntracking.com/icntracking/self_register.php

กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือเลขพาสปอร์ต กรอกข้อมูลประเมินความเสี่ยงตามที่ กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

สายด่วน. 1111

ที่มา https://www.facebook.com/informationcovid19/


สถานที่ตรวจหาเชื้อโควิด-19

สามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2564

  • อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
  • วิธีเดินทางด้วยรถประจำทาง (รถเมล์) ที่ผ่านสาย 12, 13, 24, 36, 36ก, 54, 69, 73, 73ก,168, ปอ.168, ปอ.171, ปอ.514, ปอ.534
  • ติดต่อและถามเส้นทางไปยัง อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) เบอร์ 0 2245 4743-7
  • แผนที่ https://goo.gl/maps/6NvuCn41L62DPySG7

ตรวจฟรี! ลงทะเบียนแรงงานเราสู้ด้วยกัน ตรวจโควิด-19 สำหรับประกันสังคมตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ลงทะเบียนจองคิวออนไลน์ 15 เมษายน 2564
– ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2564 (รองรับการตรวจวันละ 3,000 คน)

กดลงทะเบียนออนไลน์ > https://sso.icntracking.com/icntracking/self_register.php

สามารถเข้ารับการ ที่อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร