บริษัท 5แล็บ กรุ๊ป จำกัด ได้พัฒนา Web https://covidtracker.5lab.co/ ติดตามข่าวสารไวรัสโคโรนา () หรือ 19

() รายละเอียด

https://www.facebook.com/5LabGroup/posts/1311897582342778
 • เพิ่ม 5 ภาษาได้แก่ ไทย, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน (Traditional Chinese & Simplified Chinese)
 • รายชื่อโรงพยาบาลที่ให้ตรวจฟรีตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • Web Push notification เพื่อแจ้งเตือนข่าวสารในอนาคต
 • เพิ่มรายชื่อ Volunteer ที่มาช่วยงานในการแปลทั้งสี่ภาษา
covidtracker เช็คสถานที่รอบ ๆ ตัวเองว่ามีข่าวอะไรเกี่ยวกับ ไวรัสโคโรนา (COVID-19) หรือโควิด 19
https://covidtracker.5lab.co/

คำอธิบายสัญลักษณ์ต่าง ๆ บนแผนที่ในแอพ

 • จุดกระพริบสีแดง = ข่าวใหม่ในรอบ 7 วัน
 • ไอคอนคนสีเหลือง = ผู้ป่วยที่กำลังรักษา
 • ไอคอนคนสีเขียว = ได้รับการรักษาจนหายแล้ว
 • ไอคอนคนสีเทา = ไม่ทราบข้อมูลสถานะผู้ป่วย
 • ไอคอนคนสีดำ = ผู้ป่วยที่เสียชีวิตแล้วไอคอน
 • Fake News = ข่าวที่ไม่เป็นความจริง

ตรวจข่าวสารเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา (COVID-19) หรือโควิด 19 ผ่านเวบแอพ covidtracker ของ 5lab.co https://covidtracker.5lab.co/


ติดตามเพิ่มเติมข่าวสาร covidtracker ของ 5lab.co


ที่มา : https://www.facebook.com/5LabGroup/