หากช่วงนี้ใครไม่รู้สึกไม่สบายใจขึ้น เครียดมาก ไม่แน่ใจว่าตัวเองอยู่ในภาวะหรือเปล่า คณะแพทยศาสตร์ ศูนย์บริการข้อมูลรามาธิบดี ได้จัดทำแบบทดสอบภาวะซึมเศร้าออนตรวจสอบสภาพจิตเบื้องต้นด้วยตนเองง่าย 9 ข้อ ()

แบบทดสอบโรคซึมเศร้า แบบทดสอบภาวะซึมเศร้า หากรู้สึกเครียดกันหรือไม่ หรือไม่สบายใจ ลองทำดู!
แบบทดสอบ

แบบประเมินนี้พัฒนาจาก แบบสอบถามสุขภาพผู้ป่วย (Patient Health Questionnaire: PHQ-9) ศ. นพ.มาโนช หล่อตระกูล และคณะ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี การประเมินนี้เป็นการประเมินระดับภาวะซึมเศร้าในขั้นต้น ส่วนการวินิจฉัยนั้นจำเป็นต้องพบแพทย์เพื่อซักประวัติ ตรวจร่างกาย รวมถึงส่งตรวจเพิ่มเติมที่จำเป็น เพื่อยืนยันการวินิจฉัยที่แน่นอน รวมถึงเพื่อแยกโรคหรือภาวะอื่น ๆ เนื่องจากภาวะซึมเศร้าเป็นจากสาเหตุต่างๆ ได้มากมาย เช่น โรคทางจิตเวชอื่นที่มีอาการซึมเศร้าร่วมด้วย โรคทางร่างกายเช่นโรคไทรอยด์ โรคแพ้ภูมิตัวเอง หรือเป็นจากยาหรือสารต่างๆ


มาลองทำแบบทดสอบพร้อมรับผลการทดสอบเบื้องต้น – https://med.mahidol.ac.th/depression_risk

หรือโทรไปปรึกษา 1323 ตลอด 24 ชม.

หากแล้วต้องการไปพบหมอ ที่โรงพยาบาลที่มีจิตแพทย์ประจำการอยู่ หรือไม่รู้ว่าจะไปพบจิตแพทย์ได้ที่ไหนบ้าง ? ได้รวบรวมไว้ที่เว็บไซต์ – http://www.prdmh.com

Related Posts