สรุป! เงื่อนไขรับเงื่อนไข 10,000 บาท ไตรมาส 4

โครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Walle

กลุ่มเป้าหมาย เงินดิจิทัล 10,000 บาท

1. อายุ 16 ปีขึ้นไป ณ เดือนที่มีการลงทะเบียน
2. ไม่เป็นผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินเกิน 840,000 บาทต่อปีภาษี
3. มีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจรวมกันไม่เกิน 500,000 บาท

เงินดิจิทัล 10,000 บาท ใช้ได้ที่ไหนบ้าง?

1. ใช้จ่ายระหว่างประชาชนกับร้านค้า ในพื้นที่ระดับอำเภอ โดยกำหนดให้ใช้จ่ายกับร้านค้าขนาดเล็กตามที่กำหนดเท่านั้น
2. ใช้จ่ายระหว่างร้านค้ากับร้านค้า

เงื่อนไขการซื้อสินค้า เงินดิจิทัล 10,000 บาท มีอะไรบ้าง?

สามารถซื้อสินค้าได้ทุกประเภท ยกเว้น สินค้าอบายมุข, น้ำมัน, การบริการและซื้อของออน รวมถึงสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเพิ่มเติม

ลงทะเบียน เงินดิจิทัล 10,000 บาท ได้เมื่อไร?

ประชาชนและร้านค้าจะสามารถเข้าร่วมโครงการฯ ภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2567
เริ่มใช้จ่ายได้ ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2567

ระบบที่จะใช้กับเงินดิจิทัล 10,000 บาท

ใช้งานผ่านระบบที่รัฐบาลพัฒนาขึ้นในลักษณะ Super ซึ่งจะพัฒนาให้ใช้กับธนาคารอื่น ๆ ได้

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง อ่านต่อได้ที่