ตรวจสอบสิทธิ์ 2000 บาท โรงเรียนรัฐ – โรงเรียนเอกชน ช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา (COVID-19)

โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครอง 2,000 บาท/นักเรียน 1 คน ซึ่งคาดว่าจะเริ่มจ่ายได้ช่วงสิ้นเดือน ส.ค. – ก.ย. 64

ที่มา https://www.facebook.com/ThaigovSpokesman/

ตรวจสอบสิทธิ์ 2000 บาท โรงเรียนรัฐ

ตรวจสอบการมีสิทธิ์ตามโครงการให้ ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา (COVID-19) อัตรา 2,000 บาทต่อคน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

เงื่อนไข! นักเรียนในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ > https://student.edudev.in.th
โดยจะต้องกรอกเลขประจำตัวประชาชน และเลขประจำตัวนักเรียน

กรณีไม่พบรายชื่อ ติดต่อกับโรงเรียนที่เรียนอยู่

เงินเยียวยานักเรียนโอนวันไหน ?
โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครอง 2,000 บาท/นักเรียน 1 คน ซึ่งคาดว่าจะเริ่มจ่ายได้ช่วงสิ้นเดือน ส.ค. – ก.ย. 64

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ 1579

ตรวจสอบสิทธิ์ 2000 บาท โรงเรียนเอกชน

ตรวจสอบสิทธิ์นักเรียนโรงเรียนเอกชนตามมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้แก่ผู้ปกครองในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( สำหรับโรงเรียนเอกชนเท่านั้น )

เงื่อนไข! นักเรียนโรงเรียนเอกชน สังกัด สช. กระทรวงศึกษาธิการ
ตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ https://regis-test.opec.go.th/
> นักเรียนไทยให้กรอกเลขประจำตัวประชาชน
> นักเรียนต่างชาติหรือนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียน ให้ใช้รหัส G-Code จาก รร. ที่ศึกษาอยู่

กรณีไม่พบรายชื่อ ติดต่อกับโรงเรียนที่เรียนอยู่

เงินเยียวยานักเรียนโอนวันไหน ?
โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครอง 2,000 บาท/นักเรียน 1 คน ซึ่งคาดว่าจะเริ่มจ่ายได้ช่วงสิ้นเดือน ส.ค. – ก.ย. 64

หรือแอปพลิเคชัน สช. On mobile
Play Store
App Store

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
สายด่วน สช. 1693


Related Posts