เข้าลงทะเบียนไม่ได้ ขึ้นว่าให้รอคิวเพื่อลงทะเบียน ทำไงดี ?


ช่องทางการลงทะเบียน เริ่มลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ชิมช้อปใช้ 24 ต.ค. 2562 และเริ่มต้นใช้สิทธิ 30 ตุลาคม 2562

https://www.ชิมช้อปใช้.com


เมื่อกดเข้ามาจะลงทะเบียนชิมช้อปใช้

ขึ้นข้อความว่า ขณะนี้คุณอยู่ระหว่างการรอคิวเพื่อลงทะเบียน กรุณากดปุ่มลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง You are currently waiting for the registration queue. Please try again later.

ขณะนี้คุณอยู่ระหว่างการรอคิวเพื่อลงทะเบียน กรุณากดปุ่มลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง You are currently waiting for the registration queue. Please try again later.

ไม่ต้องรอ หรือรีเฟรชหน้าเดิม หลายคนที่เพิ่งเข้ามาสมัครชิมช้อปใช้อาจจะเข้าใจว่า

ต้องรออยู่หน้าหน้ารอคิว หรือกดปุ่ม F5 รัว ๆ หน้านี้ มันไม่ได้ช่วยไปหน้าลงทะเบียนเลยด้วยซ้ำ ต้องกดลงทะเบียนใหม่เรื่อย ๆ เท่านั้น! จนกว่าจะได้

วิธีการแก้ไขปัญหาเบี้องต้นเข้าหน้าลงทะเบียนชิมช้อปใช้ไม่ได้


ชิมช้อปใช้ เฟส 2 สรุปรายละเอียดวิธีลงทะเบียนและเงื่อนไขอย่างละเอียด เริ่ม 24 ต.ค. 2562 แผนที่ร้านค้าชิมช้อปใช้ ร้านค้าถุงเงิน แยกแต่ละจังหวัด

Related Posts