ปัญหา ?

แอปเป๋าตัง ธนาคารกรุงไทย บอกว่าใส่รหัส PIN ผิดเกินจำนวนครั้งทำยังไง ?

[แนะนำ] แอปเป๋าตัง ธนาคารกรุงไทย บอกว่าใส่รหัส PIN ผิดเกินจำนวนครั้งทำยังไง ?

วิธีแก้ไขปัญหา

หากเรากดรหัส PIN แอปเป๋าตัง เกินกำหนด 3 ครั้ง ระบบจะล็อคไม่ให้ใช้งานได้ ให้นำบัตรประชาชน เพื่อดำเนินการปลดล็อค ได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา