ได้รับ SMS ข้อความแจ้งเตือน ลงทะเบียนไม่สำเร็จ เนื่องจากข้อมูลตามบัตรประชาชนไม่สำเร็จ ทำไงดีต่อดี ?

หน้าจอมือถือแจ้งเตือน sms ข้อความว่า ลงทะเบียนชิมช้อปใช้ไม่สำเร็จ เนื่องจากข้อมูลตามบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง
ข้อความมือถือ SMS : ลงทะเบียนชิมช้อปใช้ไม่สำเร็จ เนื่องจากข้อมูลตามบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง

หลังจากลงทะเบียนชิมช้อปใช้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้ข้อความ sms และในอีเมล์ แจ้งผลแจ้งผลการลงทะเบียนมาตรการฯ ชิมช้อปใช้ ไม่สำเร็จ

สถานะการลงทะเบียน : ไม่สำเร็จ

[ปัญหา] ลงทะเบียนชิมช้อปใช้แล้ว ข้อความแจ้งเตือน ลงทะเบียนชิมช้อปใช้ไม่สำเร็จ
แจ้งผลแจ้งผลการลงทะเบียนมาตรการฯ ชิมช้อปใช้ ไม่สำเร็จ สถานะการลงทะเบียน : ไม่สำเร็จ

ในอีเมล์เมล์ช่วงบรรทัดท้าย ๆ ก็มีบอกว่า

เนื่องจากข้อมูลตามบัตรประชาชนที่ท่านระบุไม่ถูกต้อง โดยหากท่านมีความประสงค์ในการเข้าร่วมมาตรการฯ สามารถเข้าไปลงทะเบียนใหม่ได้อีกครั้ง (หากจำนวนผู้ได้รับสิทธิตามมาตรการฯ ยังไม่ครบจำนวน) ทาง www.

สาเหตุเกิดจาก อาจจะเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน ผิดพลาด! หรืออีกสาเหตุเลือกจังหวัดที่ท่อง ตามหน้าบัตรประชาชนตัวเอง ระบบก็จะเด้งว่า เพราะห้ามเลือกจังหวัดตัวเองตามทะเบียนบ้าน

แนะนำให้ลงทะเบียนชิมช้อปใช้ใหม่ แล้วถ้าเกิดปัญหาเหมือนเดิมอีกรอบ! โทรหา Call Center

ถ้าไม่มั่นใจว่าตัวเองได้รับสิทธิชิมช้อปใช้หรือไม่ ? โทรหา Call Center by ชิมช้อปใช้ 02-111-1144 กด 2 –> กด1 –> กดหมายเลขบัตรประชาชนตามด้วยเครื่องหมาย #

ใครยังไม่มีดาวน์โหลดรอก่อน: iPhone | Android


ใครหลงมาอ่าน แล้วยังไม่ได้ลงทะเบียนขอรับสิทธิมาตรการโครงการชิมช้อปใช้ลงทะเบียนขอรับสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.ชิมช้อปใช้.com

Related Posts