รวบรวมคำถามและคำตอบของปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหาข้อความแจ้งเตือน sms และแอปเป๋าตัง

ปัญหา : ข้อความ sms ลงทะเบียนไม่สําเร็จเนื่องจากข้อมูลตามบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง

วิธีแก้ไขปัญหา : อาจจะกรอกเลขหลังบัตรประชาชนผิด , เลือกจังหวัดซ้ำกับทะเบียนบ้าน ให้ลงทะเบียนขอรับสิทธิใหม่


ปัญหา : ข้อความ sms ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จ สามารถลองใหม่ได้ 3 ครั้ง หรือนำบัตรปชช.ติดต่อสาขา

วิธีแก้ไขปัญหา :

  1. ถ่ายหน้าตัวเอง หรือสแกนหน้า เพื่อยืนยันตัวตนกับแอปเป๋าตังใหม่อีกครั้ง (สามารถลองใหม่ได้ 3 ครั้ง) วัดดวงจนครบ 3 ครั้ง รอ sms ยืนยันผล 24 ชั่วโมง
  2. เดินไปธนาคารกรุงไทย สาขาใกล้บ้าน หรือในห้าง ช่วยดำเนินการยืนยันสิทธิ จากนั้นรอผลการยืนยัน 24 ชั่วโมง

ปัญหา : ท่านยังไม่สามารถใช้สิทธิได้เนื่องจากระบบอยู่ระหว่างการตรวจสอบยืนยันข้อมูล

วิธีแก้ไขปัญหา : หลังจากยืนยันในแอปเป๋าตังเสร็จสิ้นแล้ว รอผลการยืนยัน 24 ชั่วโมง หรือในวันถัดไป เพื่อใช้งาน G-wallet ที่ลงทะเบียนเอาไว้


ปัญหา : ระบบกำลังดำเนินการตวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ท่านจะได้รับผลการตรววจสอบผ่าน SMS

วิธีแก้ไขปัญหา : หลังจากยืนยันในแอปเป๋าตังเสร็จสิ้นแล้ว รอผลการยืนยัน 24 ชั่วโมง หรือในวันถัดไป เพื่อใช้งาน G-wallet ที่ลงทะเบียนเอาไว้


ปัญหา : ไม่พบข้อมูลการลงทะเบียนของท่าน ระบบอาจอยู่ระหว่างดำเนินการสอบสิทธิ หรือหากท่านยังไม่ได้ลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์

วิธีแก้ไขปัญหา : ให้รอรับ SMS / Email ผลการลงทะเบียนรับสิทธิภายใน 3 วันทำการ หลังจากลงทะเบียนขอรับสิทธิที่เว็บไซต์ ชิมช้อปใช้.com 


ปัญหา : หากสแกนใบหน้าเรียบร้อยแล้ว แต่มีข้อความแจ้งเตือนว่า “ระบบดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ท่านจะได้รับ ผลการตรวจสอบผ่านทาง SMS” แต่ไม่มี SMS แจ้งเตือนมา

วิธีแก้ไขปัญหา :

1. รอระบบส่ง SMS ยืนยันไม่เกิน 24 ชั่วโมง หากยังไม่ได้รับ SMS ยืนยันการใช้งาน สามารถตรวจสอบสิทธิได้ที่ ชิมช้อปใช้ Call Center 02-111-1144 โดยทำตามขั้นตอนดังนี้ กด 2 –> กด1 –> กดหมายเลขบัตรประชาชนตามด้วยเครื่องหมาย # และ กด 2

2. สามารถไปติดต่อธนาคารกรุงไทยทุกสาขา โดยนำบัตรประชาชนและเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ รอผลการยืนยันการใช้งานแอปเป๋าตัง ภายใน 24 ชั่วโมง


ปัญหา : ขออภัยค่ะ ระบบปลายทางไม่สามารถทำรายการได้ในขณะนี้ กรุณาทำรายการใหม่อีกครั้ง [9999]” ต้องแก้ไขอย่างไร?

วิธีแก้ไขปัญหา : เนื่องจากมีจำนวนผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก แนะนำให้เข้าระบบ และทำรายการใหม่อีกครั้ง


ปัญหา : ขออภัยค่ะ ไม่สามารถทํารายการได้ในขณะนี้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง หรือติดต่อ 02-111-1111

วิธีแก้ไขปัญหา : เนื่องจากมีจำนวนผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก แนะนำให้เข้าระบบ และทำรายการใหม่อีกครั้ง


ปัญหาอื่นๆ ที่เจอนอกเหนือจากนี้ ติดต่อ Call Center 02-111-1144 หรือติดต่อธนาคารกรุงไทย สาขาใกล้บ้าน หรือในห้าง
ช่องทางการเช็กตามแผนที่ รายชื่อร้านค้าถุงเงิน ตามแต่ละจังหวัดใน Google map ทั้งหมด ช่องทางตรวจสอบร้านค้าถุงเงิน ที่เข้าร่วมผ่านเว็บไซต์ชิมช้อปใช้.com

*ตรวจสอบร้านค้าที่เข้าร่วมรายการ สิทธิรับเงินคืน 15% Cash rebate เฉพาะบางร้านเท่านั้น ตรวจสอบให้ดี! ผ่านเว็บไซต์ชิมช้อปใช้.com


ใครยังไม่มีแอปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังรอก่อน: iPhone | Android