เนื้อหา! มีอะไรบ้างนะ

Table of Contents

เพจ สำนักงาน ก.พ. ประกาศด่วน! เรื่องสมัคร ปิดปรุงระบบสมัคร กพ

 • วันที่ 19 มีนาคม 2567
  • ขณะนี้อยู่ระหว่างแก้ไขระบบรับสมัครสอบ ภาค ก. คาดว่าจะใช้เวลาในการแก้ไขจนถึงเวลา 09.20 น. ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ
  • ขณะนี้ระบบเริ่มใช้งานได้บางส่วน คาดว่าจะต้องใช้เวลาแก้ไขระบบเพิ่มเติมอีกจนถึงเวลา 10.00 น. ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ
  • ขออนุญาตปิดเพื่อปรับปรุงแก้ไขระบบรับสมัครสอบภาค ก. และจะเปิดระบบอีกครั้งในเวลา 14.00 น. ค่ะ ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ
 • วันที่ 20 มีนาคม 2567
  • สำนักงาน ก.พ. มีความจำเป็นต้องขอปิดระบบการรับสมัครสอบเป็นการชั่วคราว เพื่อแก้ไขเหตุขัดข้องบางประการ และจะเปิดระบบให้ใช้บริการใหม่อีกครั้งในวันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. ขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างสูง

แนะนำ! กลุ่มในเฟสบุ๊ค ปรึกษามีปัญหาอัปรูปภาพสมัครสอบไม่ได้สักที

เตรียมสอบก.พ.ภาค ก ปี 2567 https://www.facebook.com/groups/292346075507183


ช่องทางสมัครสอบ กพ 2567

ช่องทางสมัครสอบออนไลน์ที่เว็บไซต์ > https://job3.ocsc.go.th

 • หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบ สามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 02-697-0922 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น. 
 • หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบของ ก.พ. สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 02-547-1000 ต่อ 8708,8710,8711,8712,8713,8714,8716,8717 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.

ไฟล์ PDF ประกาศ! เกี่ยวกับ รายละเอียดการสมัครสอบ จ่ายเงินค่าสมัคร


เพจ สำนักงาน ก.พ. ประกาศด่วน! เรื่องสมัครสอบ วันที่ 20 มีนาคม 2567 ปิดปรับปรุงระบบ เปิดบริการใหม่อีกครั้งในวันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น.

เพจ สำนักงาน ก.พ. แจ้งว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างแก้ไขระบบรับสมัครสอบ ภาค ก. คาดว่าจะใช้เวลาในการแก้ไขจนถึงเวลา 09.20 น. ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

สรุป! ค่าสมัครสอบกพ 67 กี่บาท ? (e-Exam กับ Paper&Pencil)

Paper & Pencil 67 กี่บาท ?

ช่องทางสมัครสอบออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th

ค่าสมัครสอบ กพ Paper&Pencil 67 จำนวน 280 บาท มาจากค่าสมัคร 250 บาท ค่าธรรมเนียมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ตสูงสุดไม่เกิน 30 บาท

ไฟล์ PDF ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2567 https://job3.ocsc.go.th/ocscnews/paper_146701_20240312_1.pdf

กำหนดการการสมัครสอบรอบ paper & pencil 2567

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/ocsc.go.th/

สรุป! ข้อมูล กพ 67 สมัครสอบ Paper & Pencil 2567 สมัครสอบ 19 มีนาคม - 9 เมษายน 2567
 • สมัครสอบ รอบ paper & pencil
  • วันที่ 19 มีนาคม – 9 เมษายน 2567
  • เริ่มสมัครสอบได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น.
  • สมัครสอบออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th
 • เปลี่ยนรูปถ่าย
  • วันที่ 12 – 22 เมษายน 2567
 • ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ
  • วันที่ 9 พฤษภาคม 2567
 • ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบกับการสอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ
  • วันที่ 2 สิงหาคม 2567
 • สอบข้อเขียน
  • วันที่ 25 สิงหาคม 2567
 • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้สามารถทั่วไป
  • วันที่ 7 พฤศจิกายน 2567
 • ดูคะแนนสอบ
  • วันที่ 14 พฤศจิกายน 2567
 • พิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่าน
  • วันที่ 21 พฤศจิกายน 2567

ศูนย์สอบ paper & pencil 2567 จำนวนที่นั่งสอบ 380,000 คน

 • กรุงเทพและนนทบุรี
  • จำนวนที่นั่งสอบ 78,000
 • พระนครศรีอยุธยา
  • จำนวนที่นั่งสอบ 25,000
 • ราชบุรี
  • จำนวนที่นั่งสอบ 28,000
  • จำนวนที่นั่งสอบ 32,000
 • พิษณุโลก
  • จำนวนที่นั่งสอบ 31,000
 • นครราชสีมา
  • จำนวนที่นั่งสอบ 26,000
 • อุดรธานี
  • จำนวนที่นั่งสอบ 20,000
 • อุบลราชสีมา
  • จำนวนที่นั่งสอบ 27,000
  • จำนวนที่นั่งสอบ 30,000
 • สุราษฎร์ธานี
  • จำนวนที่นั่งสอบ 26,000
 • สงขลา
  • จำนวนที่นั่งสอบ 33,000

e-Exam ค่าสอบกพ 67 กี่บาท ?

ต้องจ่ายเงินค่าสมัครสอบ ได้ถึงกี่โมง ?

ต้องจ่ายเงินค่าสมัครสอบ ภายใน 22.00 หรือ 4 ทุ่ม ถ้าหลัง 4 ทุ่มไปแล้ว รอบสอบและสนามสอบที่สมัครไว้จะถูกเลิกทันที! แล้วต้องไปสมัครสอบอีกครั้ง ถ้ารอบสอบและสนามสอบว่าง

ถ้า! รอบสอบและสนามสอบ ที่อยากเลือกเต็มแล้ว! อยากลุ้นว่า.. จะมีรอบ และสนามสอบว่างหรือไม่ ?

ให้มาเช็คและตรวจสอบที่นั่งสอบว่าง ทั้งรอบสอบและสนามสอบ ในเวลา 8 โมงเช้า ถ้ามีเหลือที่นั่งสอบว่าง ให้สมัครสอบได้ในเวลา 8.30 ของทุกวัน ที่เว็บไซต์ > https://job3.ocsc.go.th

ค่าสมัครสอบ

e-Exam 67 ที่ต้องจ่ายเงิน 330 บาท มาจากค่าสมัคร 300 บาท ค่าธรรมเนียมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ตสูงสุดไม่เกิน 30 บาท

สรุป! ค่าสมัครสอบกพ 67 กี่บาท ? (e-Exam กับ Paper&Pencil)

ช่องทางสมัครสอบ กพ 2567

รอบ paper & pencil

ต้องรอรอบสอบ กพ e-Exam สมัครสอบ สอบเสร็จสิ้นแล้ว จนถึงวันประกาศผลคะแนนสอบ และต้องรอประกาศทางการทางเพจสำนักงาน ก.พ. รอแจ้งวันสมัครสอบรอบ paper & pencil อีกครั้ง

รอบ e-Exam

อ่านเงื่อนไข! ก่อนสมัครสอบ e-Exam 2567

ช่องสมัครสอบทางเว็บไซต์ > https://job3.ocsc.go.th > กดป้ายสีชมพู สอบรอบ e-Exam

 • 1. ผู้สมัครสอบ e-Exam เลือกได้ 1 รอบสอบ 1 ศูนย์สอบเท่านั้น
 • 2. สมัครสอบ e-Exam แล้ว จะไม่ถูกจำกัดสิทธิ์ในการสมัครสอบภาค ก. ในรูปแบบอื่น ๆ ประจำปี 2567
 • 3. จะเปิดรับสมัครรอบสอบที่ 1 – 5 ก่อน และเมื่อศูนย์สอบใดมีการจองที่นั่งสอบเต็มทั้ง 5 รอบสอบแล้ว จะเปิดรอบสอบที่ 6 – 10 ของศูนย์สอบนั้นให้เลือกสมัครโดยอัตโนมัติ และเมื่อศูนย์สอบใดมีการจองที่นั่งสอบเต็มทั้ง 5 รอบสอบอีก ก็จะเปิดรอบสอบที่ 11 – 15
  • ถ้า! งง และสงสัย ไม่แน่ใจ สอบถามได้ที่เพจสำนักงาน ก.พ. https://www.facebook.com/ocsc.go.th/

รอบสอบและสนามสอบ ที่อยากเลือกอาจจะเต็มแล้ว! ตรวจสอบอีกครั้งได้ที่ > https://job3.ocsc.go.th > ป้ายสีชมพู e-Exam

สอบ กพ รอบ e-Exam 2567 มีกี่รอบ เริ่มสอบกี่โมง และกี่ชั่วโมง ?

 • มีสอบ 2 รอบ (ขึ้นอยู่ที่เลือกสนามสอบ จะมี 2 รอบ หรือรอบเดียวต่อวัน)
  • รอบเช้า
   • เวลา 9.00 – 12.00 น.
  • รอบบ่าย
   • เวลา 14.30 – 17.30
 • อ่านข้อมูลเพิ่มเติมประกาศศูนย์สอบกพ 67 (สนามสอบกพ 67) ได้ที่ หน้า 9 ไฟล์ PDF https://job3.ocsc.go.th/ocscnews/eexam_136701_20231222_1.pdf
กำหนดการวันสมัครสอบรอบ e-Exam 67 (ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท รวมทั้งสิ้น 161,440 ที่นั่งสอบ) สมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. (จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม) กรณีไม่เต็มจำนวน จะปิดรับสมัครในวันที่ 30 มกราคม 2567 (ไม่เว้นวันวันหยุดราชการ)

ช่องทางสมัครสอบ กพ รอบ e-Exam 2567

ข้อมูลทั้งหมดตั้งแต่! ข้อมูลประกาศสอบ วันสมัครสอบ วันสอบ ตรวจสอบรายชื่อสอบ พิมพ์บัตรประจำตัวสอบเพื่อใช้ในวันสอบจริง ประกาศรายชื่อสอบผ่าน เช็คผลคะแนนสอบ และพิมพ์หนังสือรอบรับรองผลการสอบผ่าน! ได้ที่ https://job3.ocsc.go.th

 • สมัครทางเว็บไซต์ > https://job3.ocsc.go.th
  • สมัครสอบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. (จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม)
  • กรณีไม่เต็มจำนวน จะปิดรับสมัครในวันที่ 30 มกราคม 2567 (ไม่เว้นวันวันหยุดราชการ)
 • ค่าสมัครสอบ 330 บาท (330 บาท มาจากค่าสมัคร 300 บาท ค่าธรรมเนียมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ตสูงสุดไม่เกิน 30 บาท)
  • จ่ายเงินค่าสมัครสอบ กพ ด้วยตัวเองง่ายที่สุด! ได้ที่แอปธนาคาร NEXT หรือ แอปเป๋าตัง
 • ไฟล์รูปสมัครสอบที่ใช้อัปโหลดตอนสมัครสอบรอบ e-Exam 2567 (สอบผ่านแล้วไฟล์รูปถ่ายไปอยู่ในเอกสารหนังสือรอบรับรองผลการสอบผ่าน)
  • ต้องรูปถ่ายหน้าตรง
  • ไม่สวมหมวก
  • ไม่สมวกแว่นตาดำ
  • ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
  • พื้นหลังไม่มีลวดลาย
  • ไฟล์รูป .jpg ความละเอียดไม่เกิน 40 kb
  • ต้องเป็นรูปถ่ายใช้สมัครงาน
 • ตรวจสอบรายชื่อ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบเพื่อใช้ในวันสอบจริง
  • วันที่ 15 มีนาคม 2567
 • วันสอบจริง! ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  • รอบที่ 1 – 5
   • วันที่ 29 – 31 มีนาคม 2567
  • รอบที่ 6 – 10
   • วันที่ 26 – 28 เมษายน 2567
  • รอบที่ 11 – 15
   • วันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2567
 • ประกาศรายชื่อ และผลคะแนนสอบ
  • รอบที่ 1 – 5
   • วันที่ 30 เมษายน 2567
  • รอบที่ 6 – 10
   • วันที่ 30 พฤษภาคม 2567
  • รอบที่ 11 – 15
   • วันที่ 27 มิถุนายน 2567
 • พิมพ์หนังสือรอบรับรองผลการสอบผ่าน!
  • รอบที่ 1 – 5
   • วันที่ 30 เมษายน 2567
  • รอบที่ 6 – 10
   • วันที่ 30 พฤษภาคม 2567
  • รอบที่ 11 – 15
   • วันที่ 27 มิถุนายน 2567
 • ข้อมูลทั้งหมด อาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ก่อนวันสมัคร และวันสอบจริง!

แนะนำหนังสืออ่านสอบ กพ

 • คอร์สเรียนออนไลน์ ติว ก.พ. 66 สอบกพ หนังสือสอบกพ 66 กพ. 66 วิชาอังกฤษ คิดวิเคราะห์ ไทย คณิต กฎหมาย ข้าราชการ คอร์สเรียน
  • ราคาสินค้า: 8,999 บาท
  • ส่วนลดสินค้า: 2,799 บาท
  • ช่องทางซื้อหนังสือ https://s.lazada.co.th/s.Orx1Y?cc
 • ขายสูตรเด็ด (เป็น PDF) กพ. 2566 หนังสือ กพ อ่านหมดที่ให้ไปสอบได้แน่นอน หนังสือสอบ คู่มือเตรียมสอบ หนังสือ กพ. หนังสือเตรียมสอบ ขายดี
  • ราคาสินค้า: 179 บาท
  • ส่วนลดสินค้า: 89 บาท
  • ช่องทางซื้อหนังสือ https://s.lazada.co.th/s.Orxil?cc
 • หนังสือสอบ ก.พ. 66 สานฝัน ก.พ. ภาค ก. ครบทุกวิชา ข้อสอบ กพ หนังสือกพ หนังสือเตรียมสอบ หนังสือติว by OpenDurian
  • ราคาสินค้า: 890 บาท
  • ส่วนลดสินค้า: 799 บาท
  • ช่องทางซื้อหนังสือ https://s.lazada.co.th/s.OrxR8?cc
 • หนังสือสอบ กพ. 2565 คู่มือเตรียมสอบ ติวและเฉลยข้อสอบจริง ก.พ. (ภาค ก) ฉบับคนมีเวลาน้อย
  • ราคาสินค้า: 69 บาท
  • ส่วนลดสินค้า: 69 บาท
  • ช่องทางซื้อหนังสือ https://s.lazada.co.th/s.Orx8m?cc

สนามสอบกพ 67 มีที่ไหนบ้าง ?

เงื่อนไข สมัครสอบ e-Exam 2567

 • 1. ผู้สมัครสอบ e-Exam เลือกได้ 1 รอบสอบ 1 ศูนย์สอบเท่านั้น
 • 2. สมัครสอบ e-Exam แล้ว จะไม่ถูกจำกัดสิทธิ์ในการสมัครสอบภาค ก. ในรูปแบบอื่น ๆ ประจำปี 2567
 • 3. จะเปิดรับสมัครรอบสอบที่ 1 – 5 ก่อน และเมื่อศูนย์สอบใดมีการจองที่นั่งสอบเต็มทั้ง 5 รอบสอบแล้ว จะเปิดรอบสอบที่ 6 – 10 ของศูนย์สอบนั้นให้เลือกสมัครโดยอัตโนมัติ และเมื่อศูนย์สอบใดมีการจองที่นั่งสอบเต็มทั้ง 5 รอบสอบอีก ก็จะเปิดรอบสอบที่ 11 – 15
 • ถ้า! สงสัยถามที่เพจสำนักงาน ก.พ. https://www.facebook.com/ocsc.go.th/

ข้อมูลทั้งหมด อาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ก่อนวันสมัคร และวันสอบจริง! ติดตามข้อมูลข่าวสารการสมัครและสอบ ได้ที่ https://www.facebook.com/ocsc.go.th/ และ https://job3.ocsc.go.th

อ้างอิงจากข้อมูล หน้า 9 ไฟล์ PDF https://job3.ocsc.go.th/ocscnews/eexam_136701_20231222_1.pdf

กรุงเทพและปริมณฑล (ภาคกลาง)

 • สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ภาคตะวันออก

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดนนทบุรี

ภาคเหนือ

 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลธานี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ภาคใต้

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตานี

สรุป! ? วันสมัครสอบ กพ 2567

สมัคร กพ รอบ e-Exam 2567

ข้อมูลทั้งหมด อาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ก่อนวันสมัคร และวันสอบจริง! ติดตามข้อมูลข่าวสารการสมัครและสอบ ได้ที่ https://www.facebook.com/ocsc.go.th/ และ https://job3.ocsc.go.th

 • สมัครสอบได้ทางเว็บไซต์: https://job3.ocsc.go.th
  • สมัครสอบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. (จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม)
  • กรณีไม่เต็มจำนวน จะปิดรับสมัครในวันที่ 30 มกราคม 2567 (ไม่เว้นวันวันหยุดราชการ)
 • ค่าสมัครสอบ 330 บาท
  • มาจากค่าสมัคร 300 บาท ค่าธรรมเนียมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ตสูงสุดไม่เกิน 30 บาท
  • ใหม่! จ่ายเงินค่าสมัคร กพ ได้ที่แอปธนาคารกรุงไทย Krungthai NEXT หรือ แอปเป๋าตัง
 • ประกาศรายชื่อสอบแต่ละศูนย์สอบ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567
 • พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ในวันที่ 15 มีนาคม 2567 จนถึงวันสอบ
 • วันสอบจริง! ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  • รอบที่ 1 – 5 วันที่ 29 – 31 มีนาคม 2567
  • รอบที่ 6 – 10 วันที่ 26 – 28 เมษายน 2567
  • รอบที่ 11 – 15 วันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2567
 • ประกาศรายชื่อ และผลคะแนนสอบผ่าน
  • รอบที่ 1 – 5 วันที่ 30 เมษายน 2567
  • รอบที่ 6 – 10 วันที่ 30 พฤษภาคม 2567
  • รอบที่ 11 – 15 วันที่ 27 มิถุนายน 2567
 • พิมพ์หนังสือรอบรับรองผลการสอบผ่าน!
  • รอบที่ 1 – 5 วันที่ 30 เมษายน 2567
  • รอบที่ 6 – 10 วันที่ 30 พฤษภาคม 2567
  • รอบที่ 11 – 15 วันที่ 27 มิถุนายน 2567

ช่องทางติดต่อ สำนักงาน กพ เบอร์อะไร ?

 • หากมีปัญหาการชําระเงินทางแอปพลิเคชั่น “Krungthai Next” / “เป๋าตัง” / ATM โทร. 02-111-1111
 • หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบ สามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 02-697-0922 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น.
 • หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบของ ก.พ. สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 02-547-1000 ต่อ 8710,8711,8712,8713,8714,8716,8717 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.

ลองทำตัวอย่างข้อสอบ ก่อนสอบจริง! ของสำนักงาน ก.พ.

ลองทำตัวอย่างข้อสอบได้ที่ > https://job.ocsc.go.th/exam_expo/index.html

 • การเรียงประโยค ความเข้าใจภาษา อุปมาอุปไมย การสรุปความจากภาษา การสรุปความจากสัญลักษณ์ อนุกรม โจทย์คณิตศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูล
 • Conversation Vocabulary Structure Reading
 • ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

วันสมัครสอบ กพ 67 ภาค ก.

ช่องทาสมัครสอบ กพ 67 และอ่านประกาศการรับสมัครสอบอย่างละเอียดได้ที่เว็บไซต์ สมัครสอบกพ 67 ได้ที่ > https://job3.ocsc.go.th

 • e-Exam 67
  • สมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. (จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม) กรณีไม่เต็มจำนวน จะปิดรับสมัครในวันที่ 30 มกราคม 2567 (ไม่เว้นวันวันหยุดราชการ)
 • Paper &
  • ยังไม่ประกาศวันสมัครสอบ

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ติดตามต่อได้ที่ https://www.facebook.com/ocsc.go.th/

ค่าสมัครสอบ e-Exam 67

ค่าสมัครสอบ e-Exam 67

330 บาท มาจากค่าสมัคร 300 บาท ค่าธรรมเนียมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ตสูงสุดไม่เกิน 30 บาท

วันสมัครสอบ e-Exam 67

สมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. (จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม) กรณีไม่เต็มจำนวน จะปิดรับสมัครในวันที่ 30 มกราคม 2567 (ไม่เว้นวันวันหยุดราชการ)

กรุณาอ่านประกาศการรับสมัครสอบอย่างละเอียดได้ที่เว็บไซต์ สมัครสอบกพ 67 ได้ที่ > https://job3.ocsc.go.th

สรุป! กพ 67 วันสมัครสอบรอบ e-Exam 67 (ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท รวมทั้งสิ้น 161,440 ที่นั่งสอบ)

ค่าสมัครสอบ Paper & Pencil 67

ยังไม่ประกาศ


ข้อมูลสมัครสอบกพ 67 รอบ e-Exam สอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์

> ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบรอบระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam)
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท
ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 300 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ตคิดสูงสุดไม่เกิน 30 บาท โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

สมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. (จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม) กรณีไม่เต็มจำนวน จะปิดรับสมัครในวันที่ 30 มกราคม 2567 (ไม่เว้นวันวันหยุดราชการ)

กรุณาอ่านประกาศการรับสมัครสอบอย่างละเอียดได้ที่เว็บไซต์ สมัครสอบกพ 67 ได้ที่ > https://job3.ocsc.go.th

ที่มา https://www.facebook.com/ocsc.go.th

สมัครไม่ได้ จ่ายเงินไม่ได้ อัพโหลดรูปไม่ได้ เบอร์ติดต่อและสอบถามได้ที่

หากมีปัญหาเกี่ยวกับ “ระบบการสมัครสอบ”
> สามารถติดต่อได้ที่โทร. 02-697-0922
ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.

หากมีปัญหาเกี่ยวกับ “ระบบการชำระเงินในทุกช่องทาง”
> สามารถติดต่อได้ที่ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111 ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบภาค ก. ของ ก.พ.
> สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 02-547-1000 ต่อ 8710 , 8711 , 8712 , 8713 , 8714 , 8716

ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ศึกษาและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เพจเฟซบุ๊ก สำนักงาน ก.พ. > https://www.facebook.com/ocsc.go.th/
เว็บไซต์สมัครสอบ กพ 66 > https://job3.ocsc.go.th

สอบ กพ สอบอะไรบ้าง ?

ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบข้อมูลปีที่สมัครสอบอีกครั้ง!

ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เป็นการทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ครอบคลุมประเด็น ดังนี้
1. การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา ได้แก่ การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย การจับใจความสำคัญ การสรุปความ การตีความจากบทความ ข้อความ หรือสถานการณ์ต่าง ๆ
2. การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม ได้แก่ การคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงคำ ข้อความ หรือรูปภาพ ตลอดจนการหาข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ สถานการณ์หรือแบบจำลองต่าง ๆ และ
3. การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ ได้แก่ ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การเปรียบเทียบและวิเคราะห์เชิงปริมาณ ตลอดจนการประเมินความเพียงพอของข้อมูล

วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) เป็นการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ
เพื่อวัดความเข้าใจในหลักการสื่อสาร โดยใช้ศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยคที่เหมาะสม ทั้งในเชิงความหมาย และบริบท แสดงถึงความสามารถในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การวัดความสามารถด้านการอ่าน โดยทดสอบการทำความเข้าใจในสาระของข้อความหรือบทความ และการวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น

วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) เป็นการทดสอบความรู้ที่เป็นพื้นฐานของการเป็นข้าราชการที่ดี
ได้แก่ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตลอดจนเจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ

Related Posts