สรุป! วิธีเช็ค และใบรับรองผล

สรุป! วิธีเช็คผลสอบ กพ และใบรับรองผลสอบ กพ

วิธีเช็คผลสอบ

 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ https://job.ocsc.go.th/
 2. เลื่อนหาคำว่า Services บริการ
 3. ขอดูคะแนนผลการสอบภาค ก.
 4. ทำตามขั้นตอนของระบบ

วิธีพิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่าน กพ

 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ https://job.ocsc.go.th/
 2. เลื่อนหาคำว่า Services บริการ
 3. พิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่าน กพ
 4. ทำตามขั้นตอนของระบบ

ติดปัญหา! ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลสอบ และพิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่าน กพ ได้ที่

 • สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 47/111 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ เบอร์ 02-547-1000
 • สอบถามเกี่ยวกับการสมัครสอบภาค ก. ของ ก.พ. โทรศัพท์ 02-547-1116 , 02-547-1329
 • สอบถามเกี่ยวกับหนังสือรับรองการสอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. โทรศัพท์ 02-547-1934 , 02-547-1935
 • เว็บไซต์สำนักงาน กพ https://job.ocsc.go.th/AboutUs.aspx

ติดต่อด้วยตัวเอง

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 47/111 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

การเดินทางรถโดยสารประจำทาง สาย 18, 32, 33, 51, 63, 90, 97, 114, ปอ.63, ปอ.114, ปอ.505, ปอ.545 (สาย 97 จะผ่านหน้าสำนักงาน ก.พ.)