ตัวอย่างการกข้อมูลลงทะเบียน มาตรการเยียวยา 5000 หน้าเว็บไซต์

FB (Fiscal Policy Office) แจ้งข่าวเกี่ยวกับ ตัวอย่างการลงทะเบียน มาตรการเยียวยา 5000 หน้าเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com

รายละเอียดข้อมูลส่วนตัว เลขบัตรประชาชน รายได้ต่อเดือน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ที่อยู่ที่ติดต่อได้ ข้อมูลประกอบอาชีพ ตำแหน่ง ระยะเวลา เหตุผลกระทบจาก

ตัวอย่างการลงทะเบียน มาตรการเยียวยา 5000 หน้าเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน.com

ตัวอย่างการลงทะเบียน มาตรการเยียวยา 5000 หน้าเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน.com

เปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป และเว็บไซต์จะเปิดตลอด 24 ชม.

ที่มา https://www.facebook.com/fpo.go.th/