ตัวอย่างการกรอกข้อมูลลงทะเบียน มาตรการเยียวยา 5000 หน้าเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน.com

FB สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (Fiscal Policy Office) แจ้งข่าวเกี่ยวกับ ตัวอย่างการลงทะเบียน มาตรการเยียวยา 5000 หน้าเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com

รายละเอียดข้อมูลส่วนตัว เลขบัตรประชาชน รายได้ต่อเดือน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ที่อยู่ที่ติดต่อได้ ข้อมูลประกอบอาชีพ ตำแหน่ง ระยะเวลา เหตุผลกระทบจาก COVID-19

ตัวอย่างการลงทะเบียน มาตรการเยียวยา 5000 หน้าเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน.com

ตัวอย่างการลงทะเบียน มาตรการเยียวยา 5000 หน้าเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน.com

เปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป และเว็บไซต์จะเปิดตลอด 24 ชม.

ที่มา https://www.facebook.com/fpo.go.th/