วิธีเปิด Protect ตรวจสอบการตั้งค่าความปลอดภัยที่สำคัญของคุณ (ทำบนมือถือ)


อบการตั้งค่าความปลอดภัยที่สำคัญของคุณ (ทำบนมือถือ)

Facebook Protect คือ ความปลอดภัยการใช้งานเฟซบุ๊ก ()

 • ไปที่เมนู อยู่มุมจอขวามือ > เลื่อนมาล่าง ๆ หาคำว่า การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัว > การตั้งค่า
 • รหัสผ่านและการรักษาความปลอดภัย > ตรวจสอบการตั้งค่าความปลอดภัยที่สำคัญของคุณ

ถ้าไม่ขึ้นสีเขียวหมด ให้ทำตาม facebook แนะนำให้ทำ จนกว่าจะขึ้นสีเขียวหมด

วิธีเปิด Facebook Protect ตรวจสอบการตั้งค่าความปลอดภัยที่สำคัญของคุณ (ทำบนมือถือ)
Facebook Protect

วิธี (เฟซบุ๊ก) (Two-Factor Authentication) ด้วยข้อความ SMS (SMS)

ทำบนเครื่องคอมพิวเตอร์

บ้างกรณีระบบ facebook จะถาม “โปรดป้อนรหัสผ่านของคุณเพื่อดำเนินการต่อ” ให้ใส่รหัสผ่านลงไป

 1. เปิด > https://www.facebook.com/
 2. ไปที่เมนู การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัว > การตั้งค่า > การรักษาความปลอดภัยและการเข้าสู่ระบบ https://www.facebook.com/settings/ > เลือก
 3. การรักษาความปลอดภัยและการเข้าสู่ระบบ > การแบบสองชั้น
 4. ใช้การยืนยันตัวตนแบบสองชั้น > เลือก >
 5. ใช้การยืนยันตัวตนแบบสองชั้น > วิธีการรักษาความปลอดภัยของคุณ
 6. ข้อความ SMS (SMS) > ตั้งค่า
 7. ใส่เบอร์มือถือ > กด > ดำเนินการต่อ
 8. เลือกเบอร์ที่ยืนยันตัวตน ที่ใช้งานอยู่จริงและปัจจุบัน (ไม่สามารถใช้เบอร์มือถือ ที่ยืนยันตัวตนไปแล้ว มายืนยันตัวตนซ้ำได้ ระบบจะแจ้งเตือน) > กด > ดำเนินการต่อ
 9. รอ sms 6 หลัก ที่มือถือ > ป้อนรหัส 6 หลักที่เราส่งไปที่ *** *** **xx เพื่อตั้งค่าการยืนยันตัวตนแบบสองชั้นให้เสร็จ > กด > ดำเนินการต่อ
 10. เปิดใช้งานการยืนยันตัวตนแบบสองชั้นแล้ว (ข้อความ SMS) > จบขั้นตอนการยืนยันตัวตนแล้ว

ทำบนมือถือ

บ้างกรณีระบบ facebook จะถาม “โปรดป้อนรหัสผ่านของคุณเพื่อดำเนินการต่อ” ให้ใส่รหัสผ่านลงไป

 1. เปิดแอป facebook (อย่าลืมอัพเดทเวอร์ชั่นเฟสบุ๊คให้เป็นปัจจุบัน)
 2. ไปที่เมนู อยู่มุมจอขวามือ > เลื่อนมาล่าง ๆ หาคำว่า การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัว > การตั้งค่า
 3. รหัสผ่านและการรักษาความปลอดภัย > การยืนยันตัวตนแบบสองชั้น > เลือก >
 4. ใช้การยืนยันตัวตนแบบสองชั้น > เลือก >
 5. เลือกวิธีการป้องกันรักษาความปลอดภัย > เลือก
 6. ข้อความ SMS > เลือกและกดดำเนินการต่อ
 7. เลือกเบอร์ที่ยืนยันตัวตน ที่ใช้งานอยู่จริงและปัจจุบัน (ไม่สามารถใช้เบอร์มือถือ ที่ยืนยันตัวตนไปแล้ว มายืนยันตัวตนซ้ำได้ ระบบจะแจ้งเตือน) > กด > ดำเนินการต่อ
 8. รอ sms 6 หลัก ที่มือถือ > ป้อนรหัส 6 หลัก > กด > ดำเนินการต่อ
 9. เปิดใช้งานการยืนยันตัวตนแบบสองชั้นแล้ว > กด > เรียบร้อย
 10. จบขั้นตอนการยืนยันตัวตนแล้ว
วิธีเปิด Facebook Protect ตรวจสอบการตั้งค่าความปลอดภัยที่สำคัญของคุณ (ทำบนมือถือ)

วิธี แอพยืนยันตัวตน (ข้อความ SMS) ทำบนเครื่องมือถือ

1. ไปที่เมนู การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัว > การตั้งค่า > การรักษาความปลอดภัยและการเข้าสู่ระบบ https://www.facebook.com/settings/ > เลือก
2. การรักษาความปลอดภัยและการเข้าสู่ระบบ > การยืนยันตัวตนแบบสองชั้น
3. ใช้การยืนยันตัวตนแบบสองชั้น > เลือก >
4. ใช้การยืนยันตัวตนแบบสองชั้น > วิธีการรักษาความปลอดภัยของคุณ
5. ข้อความ SMS (SMS) > ตั้งค่า
6. ใส่เบอร์มือถือ > ดำเนินการต่อ
7. เลือกเบอร์ที่ยืนยันตัวตน ที่ใช้งานอยู่จริงและปัจจุบัน (ใช้เบอร์คนอื่นไม่ได้) > ดำเนินการต่อ
8. รอ sms 6 หลัก ที่มือถือ > ป้อนรหัส 6 หลักที่เราส่งไปที่ *** *** **xx เพื่อตั้งค่าการยืนยันตัวตนแบบสองชั้นให้เสร็จ > ดำเนินการต่อ
9. เปิดใช้งานการยืนยันตัวตนแบบสองชั้นแล้ว (ข้อความ SMS)

วิธียืนยันตัวตนแบบสองชั้นเฟซบุ๊ก แอพยืนยันตัวตน (ข้อความ SMS) ทำบนเครื่องคอมพิวเตอร์

1. ไปที่เมนู การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัว > การตั้งค่า > การรักษาความปลอดภัยและการเข้าสู่ระบบ https://www.facebook.com/settings/ > การยืนยันตัวตนแบบสองชั้น > เลือก >
2. ใช้การยืนยันตัวตนแบบสองชั้น > วิธีการรักษาความปลอดภัยของคุณ
3. ข้อความ SMS (SMS) > ตั้งค่า
4. ใส่เบอร์มือถือ > ดำเนินการต่อ
5. เลือกเบอร์ที่ยืนยันตัวตน ที่ใช้งานอยู่จริงและปัจจุบัน (ใช้เบอร์คนอื่นไม่ได้) > ดำเนินการต่อ
6. รอ sms 6 หลัก ที่มือถือ > ป้อนรหัส 6 หลักที่เราส่งไปที่ *** *** **xx เพื่อตั้งค่าการยืนยันตัวตนแบบสองชั้นให้เสร็จ > ดำเนินการต่อ
7. เปิดใช้งานการยืนยันตัวตนแบบสองชั้นแล้ว (ข้อความ SMS)

(Two-Factor Authentication)

อ่านยันตัวตนแบบสองชั้นด้วย > แอพยืนยันตัวตน
อ่านยันตัวตนแบบสองชั้นด้วย > ข้อความ SMS (SMS)