เตือน ระวัง! เว็บไซต์ปลอม 44 เว็บ จดชื่อคล้ายกับ เราไม่ทิ้งกัน.com

FB ศูนย์ข้อมูล  แจ้งข่าวเตือน เว็บไซต์ปลอม 44 เว็บ จดชื่อคล้ายกับ เราไม่ทิ้งกัน.com

เตือน ระวัง! เว็บไซต์ปลอม 44 เว็บ จดชื่อคล้ายกับ เราไม่ทิ้งกัน.com

ลงทะเทียนรับ 5000 บาท เว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ไม่ต้องมารับเงินที่ธนาคาร โดยเงินจะพร้อมโอนเข้าบัญชีทุกธนาคาร ลงทะเบียนออนได้ที่บ้านตลอดเวลา 24 ชม.

เตือน ระวัง! เว็บไซต์ปลอม 44 เว็บ จดชื่อคล้ายกับ เราไม่ทิ้งกัน.com

ที่มา https://www.facebook.com/informationcovid19/