วิธีค้นหาเลขที่บัญชีเงินกู้ กยศ. .ใน Application “กยศ. Connect” และเว็บไซต์

ต้องการจ่ายหนี้เรียน กยศ. และ กรอ ผ่านแอป > เมนูจ่ายเงิน > ค้นหา > กองทุนเงินให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา > ระบุเลขที่บัตรประชาชนประชน , เลขที่บัญชีเงินกู้ จำนวนเงินที่ต้องชำระหนี้

ปัญหา! เลขที่บัญชีเงินกู้ อยู่ตรงไหน ?

เลขที่บัญชีเงินกู้ กยศ
เลขที่บัญชีเงินกู้ กยศ

วิธีที่ 1 เว็บไซต์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (Digital Student Loan Fund System – DSL) ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) – https://wsa.dsl.studentloan.or.th

ตัวอย่างที่เขียน กู้เงินเรียน กรอ. ถ้าคนกู้ กยศ. ก็อยู่มุมเดียว คือ มุมขวามือ

แนะนำอ่าน วิธีสมัครและตรวจสอบหนี้แบบใหม่] กยศ. และ กรอ. ผ่านเว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th

[วิธีค้นหาเลขที่บัญชีเงินกู้ กยศ] กยศ. กรอ.ใน Application “กยศ. Connect” และเว็บไซต์
เว็บไซต์ตัวใหม่ กยศ. > กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (Digital Student Loan Fund System – DSL) https://wsa.dsl.studentloan.or.th

วิธีที่ 2 application “กยศ. Connect” (ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน : iPhone | Android)

ตัวอย่างที่เขียน กู้เงินเรียน กรอ. ถ้าคนกู้ กยศ. ก็อยู่มุมเดียว คือ มุมขวามือ

แนะนำอ่าน [วิธีสมัครและตรวจหนี้แบบใหม่] กยศ. และกรอ. ด้วยแอปพลิเคชัน กยศ. Connect

วิธีค้นหาเลขบัญชีเงินกู้ กยศ. กรอ.ใน แอปพลิเคชัน กยศ. Connect และเว็บไซต์
กยศ. Connect

มีข้อสงสัยให้ติดต่อ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)