และ Thailand ปิดบริการชั่วคราว วันที่ 18-31 มี.ค.63 กลับมาเปิดบริการใหม่อีกครั้งวันที่ 1 เม.ย. 63

Fitness First (ฟิตเนส เฟิรส์ท) ประเทศไทย 34 สาขา ได้ปิดบริการชั่วคราว เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 18 – 31 มี.ค. 63 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 (COVID-19)

ติดต่อ ประเทศไทย เบอร์โทรศัพท์ 02 118 6665


Celebrity Fitness (เซเลบริตี้ ฟิตเนส) ได้ปิดบริการชั่วคราว เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 18 – 31 มี.ค. 63 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 (COVID-19)

ติดต่อ ประเทศไทย เบอร์โทรศัพท์ 02 118 6677