ทุบทำลายสถิตยิ่งดึกเรื่อย ๆ ล่าสุดในการลงทะเบียนขอรับสิทธิชิมช้อปใช้วัน 27 กันยา 62 หรือวันที่ 4 สิทธิเต็มตอนตี 3 ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนครบ 1 ล้านคนแล้ว กรุณาลงทะเบียนใหม่ในวันถัดไป

ทุบทำลายสถิติ ขอรับสิทธิชิมช้อปใช้วันที่ 5 (27 กันยา 62) สิทธิเต็ม 1 ล้านคนตอนตี 3 กว่า

ช่วงเวลาในการลงทะเบียนรับสิทธิ มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยว ในประเทศ “ชิมช้อปใช้”

  • วันที่ 23 กันยายน 2562 เต็ม 1 ล้านคน ตั้งแต่ 13.45 น.
  • วันที่ 24 กันยายน 2562 เต็ม 1 ล้านคน ตั้งแต่ 8.11 น.
  • วันที่ 25 กันยายน 2562 เต็ม 1 ล้านคน ตั้งแต่ 6.18 น.
  • วันที่ 26 กันยายน 2562 เต็ม 1 ล้านคน ตั้งแต่ 5.40 น.
  • ล่าสุดวันที่ 27 กันยายน 2562 เต็ม 1 ล้านคน ตั้งแต่ 3.00 น.

ระหว่างรอระบบเปิดให้ลงทะเบียนขอรับสิทธิในวันถัดไป เตรียมตัวและข้อมูลสำคัญในการ ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ จากโครงการ ชิมช้อปใช้

  • 1. เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีบัตรประจำตัวประชาชน และเลขหลังบัตรประชาชน
  • 2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ณ วันที่ลงทะเบียน
  • 3. มีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและมีอีเมลเป็นของตัวเอง

ใครหลงมาอ่าน แล้วยังไม่ได้ลงทะเบียนขอรับสิทธิมาตรการโครงการชิมช้อปใช้

ลงทะเบียนขอรับสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.ชิมช้อปใช้.com

เริ่มลงทะเบียนจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน – 15 พฤศจิกายน 2562