แนะนำวิธีใช้จ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการ ด้วย (พลิเคชัน) เป๋าตัง ด้วยกระเป๋าเงิบใบที่ 2 ของ ได้รับเงินคืน 15% สูงสุดไม่เกิน 4500 บาท


เปิดแอปเป๋าตัง กดตรงกรอบสีแดง ใช้สิทธิรับเงินคืน 15% เมื่อใช้ G-Wallet ชำระเงิน

[แนะนำ] วิธีใช้งานแอปเป๋าตังกระเป๋าเงินใบที่ 2 G-Wallet ได้รับเงินคืน 15% สูงสุดไม่เกิน 4500 บาท

เมื่อกดเข้ามาเจอหน้าของ ใช้สิทธิรับเงินคืน 15% เมื่อต้องการจ่ายเงินซื้อของ สินค้า จ่ายอาหาร จ่ายค่าที่พัก ร้านค้า และที่เข้าร่วมชิมช้อปใช้ เป็นต้น

เงื่อนไขการใช้จ่าย ต้องเป็นร้านค้าที่เข้าร่วมโคงการชิมช้อปใช้ตามจังหวัดที่ไม่ตามกับทะเบียนบ้านของเรา

ให้กดตรงกรอบสีแดง เพื่อใช้จ่ายร้านค้าถุงเงิน เหมือนกับที่ใช้ G-Wallet กระเป๋าเงิน 1 ที่ได้รับเงิน 1000 บาท จะเป็น QR code ไว้จ่ายเงิน

[แนะนำ] วิธีใช้งานแอปเป๋าตังกระเป๋าเงินใบที่ 2 G-Wallet ได้รับเงินคืน 15% สูงสุดไม่เกิน 4500 บาท

กระเป๋าเงิน G-Wallet ที่ 2 ต้องเติมเงินเข้าระบบ ที่เป็นเงินของเราเอง ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเงิน 1000 บาทแรกที่ได้รับครั้งแรก


ต้องจ่ายเงินกับร้านถึงที่เขียนว่า สิทธิ 15% Cash rebate เท่านั้น ถึงจะได้เงินคืน และได้รับเงินคืนประมาณช่วงธันวาคม 2562 รอทางรัฐและธนาคารกรุงไทยประกาศอีกครั้ง

ตัวอย่างการคำนวณการคืนเงิน (Cash Back) จ่ายไม่เกิน 30,000 บาท และได้รับเงินคืนสูงไม่เกิน 4500 บาทต่อคน

  • จ่าย 1,000 บาท จะได้รับเงินคืน 150 บาท
  • จ่าย 2,000 บาท จะได้รับเงินคืน 300 บาท
  • จ่าย 3,000 บาท จะได้รับเงินคืน 450 บาท
  • จ่าย 4,000 บาท จะได้รับเงินคืน 605 บาท
  • จ่าย 5,000 บาท จะได้รับเงินคืน 750 บาท
  • จ่าย 10,000 บาท จะได้รับเงินคืน 1,500 บาท
  • จ่าย 20,00 บาท จะได้รับเงินคืน 3,000 บาท
  • จ่าย 30,000 บาท จะได้รับเงินคืน 4,500 บาท
วิธีตรวจสอบ รายชื่อร้านค้าถุงเงิน ที่เข้าร่วมโครงการชิมช้อปใช้ 1000 บาทและรับเงินคืน 15% Cash Back ช่องทางตรวจสอบร้านค้าถุงเงิน ที่เข้าร่วมผ่านเว็บไซต์ชิมช้อปใช้.com

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ iPhone | Android