www.หน้ากากไทยต้านโควิด.com แจกหน้ากากผ้าล็อตแรก จำนวน 1 ล้านชิ้น ให้กับประชาชนในกรุงเทพฯตามบัญชีรายชื่อในทะเบียนบ้าน

กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อผลิตหน้ากากผ้าและแจกจ่ายให้ประชาชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงพื้นที่เสี่ยงอื่น จำนวน 10 ล้านชิ้น เพิ่มเติมจากที่กระทรวงมหาดไทย เพื่อลดปัญหาการขาดแคลน และป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส-19


ให้กับประชาชนในกรุงเทพฯตามบัญชีรายชื่อในทะเบียนบ้าน 1 คนต่อ 1 ชิ้น ภายในวันที่ 11 เมษายน 2563 โดยจัดส่งผ่านไปรษณีย์ไทยตามข้อมูลทะเบียนบ้านทุกครัวเรือนในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวนกว่า 3,050,000 ครัวเรือน

ไม่ต้องก ไม่ต้องสมัคร ไม่ต้องลงทะเบียนใด ๆ ทั้งสิ้น รอรับที่บ้านตามทะเบียนบ้าน

ตรวจเช็ค! กรณีไม่ได้รับพัสดุหรือพัสดุตกหล่นไม่ถึงมือผู้รับได้อีกด้วย ผ่านทางเว็บไซต์ www.หน้ากากไทยต้านโควิด.com

จำนวนรวมกว่า 5,600,000 ชิ้น โดยเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายและเขตสัมพันธวงศ์ รหัสไปรษณีย์ 10100 จะได้รับหน้ากากเป็นลำดับแรก และจัดส่งจนครบทั้ง 50 เขต ซึ่งเขตสุดท้ายจะได้รับไม่เกินต้นเดือนพฤษภาคม


ส่วนอีก 4,400,000 ชิ้น จะแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่เขตปริมณฑลและพื้นที่อื่นที่มีความเสี่ยง เช่น จังหวัดนนทบุรี สมุทรปราการ จังหวัดภาคใต้และจังหวัดชายแดนใต้

รวมไปถึงพนักงานบริการที่มีความเสี่ยง เช่น พนักงานขนส่งมวลชน พนักงานสถานีและรถไฟใต้ดิน พนักงานไปรษณีย์ เจ้าหน้าที่ตำรวจ เป็นต้น ทั้งนี้ได้มีการพิจารณาจัดสรรการแจกจ่ายหน้ากากผ้า

หาัสดุตกหล่นไม่ถึงมือผู้รับก็สามารถตรวจเช็คผ่านทางเว็บไซต์ www.หน้ากากไทยต้านโควิด.com โดยร่วมกับ เพื่อสามารถแจ้งในกรณีไม่ได้รับพัสดุหรือพัสดุตกหล่นไม่ถึงมือผู้รับได้อีกด้วย

ที่มา https://www.facebook.com/industryprmoi/ , https://www.facebook.com/PPRPThailand/