วิธีค้นหาตำแหน่ง พิกัดร้าน map

เมื่อเราได้จังหวัดที่ต้องการไปใช้สิทธิแล้ว ตำแหน่งของร้านในจังหวัดอยู่ตรงไหน พิกัดอะไร แผนที่ google map มาลองทำตามพร้อมกัน

ลิงค์รวบรายชื่อร้านค้าถุงเงินตามมาตรการ ร้านค้าชิมช้อปใช้ ใน Google map ทั้งหมด

ตัวอย่างเลือกจังหวัดเชียงใหม่

1. เริ่มด้วยเปิดแผนที่ google map จากแถบลิงค์สีเขียวด้านบน

[แนะนำ] วิธีค้นหาตำแหน่ง พิกัดร้านถุงเงิน ชิมช้อปใช้ google map ทำอย่างไงบ้าง ?

2. ให้กดลูกศรลงมา ตามภาพ

[แนะนำ] วิธีค้นหาตำแหน่ง พิกัดร้านถุงเงิน ชิมช้อปใช้ google map ทำอย่างไงบ้าง ?
[แนะนำ] วิธีค้นหาตำแหน่ง พิกัดร้านถุงเงิน ชิมช้อปใช้ google map ทำอย่างไงบ้าง ?

3. จะแสดงรายการชื่อทั้งหมด ให้เลือก ที่ต้องการไปใช้สิทธิชิมช้อปใช้

[แนะนำ] วิธีค้นหาตำแหน่ง พิกัดร้านถุงเงิน ชิมช้อปใช้ google map ทำอย่างไงบ้าง ?

4. ให้กดปุ่มลูกศร ตามภาพ

[แนะนำ] วิธีค้นหาตำแหน่ง พิกัดร้านถุงเงิน ชิมช้อปใช้ google map ทำอย่างไงบ้าง ?

5. จะแสดงตำแหน่ง และพิกัดของร้านถุงเงิน ชิมช้อปใช้ ในแผนที่ google map

[แนะนำ] วิธีค้นหาตำแหน่ง พิกัดร้านถุงเงิน ชิมช้อปใช้ google map ทำอย่างไงบ้าง ?

ลิงค์รวบรายชื่อร้านค้าถุงเงินตามมาตรการ ร้านค้าชิมช้อปใช้ ใน Google map ทั้งหมด