ตรวจสอบร้านค้าชิมช้อปใช้ รายชื่อร้านค้าถุงเงินตามมาตรการ ร้านค้าที่เข้าร่วมชิมช้อปใช้ตามแผนที่ Google map ทั้งหมดมีที่ไหนบ้าง ?

เช็ก ค้นหาและตรวจสอบรายชื่อร้านค้าถุงเงิน ในมาตรการร้านค้าชิมช้อปใช้ใน Google map ทั้งหมด จะได้เป็นตัวเลือกในการตัดสินใจ มีร้านไหนบ้าง ? ที่เข้าร่วมโครงการนี้! แบ่งประเภทออกเป็น ชิม , ช้อป , ช้อปธงฟ้า , ใช้ และทั่วไป ที่สามารถใช้จ่ายสินค้าและบริการผ่านแอปเป๋าตังได้

วิธีค้นหาตำแหน่ง พิกัดร้านถุงเงิน ชิมช้อปใช้ ง่ายที่สุดใน google map

แผนที่ทั้งหมดแยกออกเป็นแต่ละจังหวัด ของรายชื่อร้านค้าถุงเงินชิมช้อปใช้

ข้อมูล ณ วันที่ 23 กันยายน 2562

ภาคกลาง

ภาคตะวันตก

ภาคตะวันออก

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้


เพื่อความถูกต้องข้อมูล สามารถค้นหารายชื่อร้านค้าเข้าร่วมชิมช้อปใช้แต่ละจังหวัด

รายชื่อร้านค้าถุงเงินตามมาตรการ ร้านค้าชิมช้อปใช้ ใน Google map ทั้งหมด
ช่องทางวิธีตรวจสอบร้านค้าถุงเงิน ร้านค้าเข้าร่วมที่เว็บไซต์ชิมช้อปใช้.com

ใช้สิทธิกับร้านถุงเงิน ร้านค้าชิมช้อปใช้ได้ตั้งแต่ 27 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2562

[เช็กตามแผนที่] รายชื่อร้านค้าถุงเงินตามมาตรการ ร้านค้าชิมช้อปใช้ ใน Google map ทั้งหมด

*ตรวจสอบรายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมรายการ สิทธิรับเงินคืน 15% Cash rebate เฉพาะบางร้านเท่านั้น ตรวจสอบให้ดี! ต้องดูจากผ่านหน้าเว็บชิมช้อปใช้.com เท่านั้น! ใน google map ไม่ได้แสดงข้อมูส่วนนี้


ลงทะเบียนขอรับสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.ชิมช้อปใช้.com

เริ่มลงทะเบียนจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน – 15 พฤศจิกายน 2562


ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตัง เพื่อใช้ iPhone | Android