Table of Contents

เปิดขาย เป็นเจลใสทำความสะอาดมือโดยไม่ต้องใช้น้ำ ป้องกันการสะสมของเชื้อโรค

แบบสั่งซื้อออนพร้อมจัดส่งถึงบ้าน เริ่มขายวันที่ 11 มี.ค. 2563 เวลา 8.30 น. เริ่มจัดส่งวันที่ 17 มีนาคม 2563 https://landing.gpoplanet.com/

11 มี.ค.63 องค์การเภสัชกรรม ขายแอลกอฮอล์เจล ผ่านทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ เริ่มขายวันที่ 11 มี.ค. 2563 เวลา 8.30 น. เริ่มจัดส่งวันที่ 17 มีนาคม 2563
https://landing.gpoplanet.com/

ประกอบไปด้วยแอลกอฮอล์เจล Set 1 และแอลกอฮอล์เจล Set 2

แอลกอฮอล์เจล Set 1 ราคา 190 บาท ไม่รวมค่าจัดส่ง

  • แอลกอฮอล์เจลชนิดหลอดและขวดปั๊ม
  • ขวดปั๊มขนาด 450 กรัม จำนวน 1 ขวด
  • ขนาด 50 กรัม จำนวน 5 หลอด

แอลกอฮอล์เจล Set 2 ราคา 240 บาท ไม่รวมค่าจัดส่ง

  • แอลกอฮอล์เจลชนิดหลอด
  • ชนิดหลอด 50 กรัม จำนวน 10 หลอด

วิธีการสั่งซื้อแอลกอฮอล์เจล Set

  • เลือกสินค้า แอลกอฮอล์เจล Set 1 หรือ Set 2
  • ระบุข้อมูลจัดส่ง
  • แจ้งการโอนเงิน

องค์การเภสัชกรรม จำกัดสิทธิ์ในการซื้อเพียงคนละ 1 ชุด

ช่องทางซื้อแอลกอฮอล์เจล ขององค์การเภสัชกรรมโดยตรง ผ่านช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://landing.gpoplanet.com/ เริ่มขายวันที่ 11 มี.ค. 2563 เวลา 8.30 น.

ที่มา : https://www.facebook.com/gpoth.official/


องค์การเภสัชกรรมขอปรับเปลี่ยนชุดสินค้าให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง กำหนดลักษณะของเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ฯ พ.ศ. 2563
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1268364393552205&set=a.879647762423872