ได้รับ sms เนื่องจากสิทธิโครงการฯ ครบแล้ว

โทรไปถามธนาคาร แจ้งว่าให้รอรอบลงทะเบียนถัดไป

เบอร์ติดต่อ

โทร. 02 273 9020 ต่อ 3697 3527 3548 3509
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1144 (24 ชั่วโมง)

แจ้งเบาะแสการกระทำผิด ที่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า

ส่งข้อมูลไปได้ที่ halfhalf@fpo.go.th
เบอร์โทร. 02 273 9020 ต่อ 3697 3527 3548 3509