Table of Contents

วิธีจ่าย เป๋าตัง

ต้องลงทะเบียนคนละครึ่ง , ได้รับข้อความ sms ยืนยันการใช้สิทธิแล้ว , มีแอปพลิเคชันเป๋าตัง และทำการเสร็จเรียบร้อยแล้ว


ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตัง เพื่อใช้จ่าย G-Wallet : ‎Apple Store | Google Play

  1. เปิดแอปเป๋าตัง เลือกที่ G-Wallet กดป้าย 
วิธีจ่ายคนละครึ่ง เป๋าตัง G-Wallet ทำอย่างไง ? ไม่ให้โดนตัดสิทธิ

2. ตรวจสอบยอดสิทธิคนละครึ่งที่ใช้ได้วันนี้ (ภายในวันนั้น) เหลือเท่าไหร่ ?

วิธีจ่ายคนละครึ่ง เป๋าตัง G-Wallet ทำอย่างไง ? ไม่ให้โดนตัดสิทธิ

ตัวอย่างการใช้จ่ายเงินกับร้านค้าที่ร่วมโครงการคนละครึ่ง ผ่าน G-Wallet

ไม่หักสิทธิ หากใช้ไม่หมดในแต่ละวัน โดยระบบจะคืนสิทธิที่ไม่ได้ใช้เข้ายอดรวมของผู้ได้รับสิทธิ และจะคำนวณสิทธิใหม่ในเวลา 6.00 น. ของทุกวัน
  • หากท่านต้องการจ่ายค่าอาหาร 200 บาท
    ท่านต้องมีเงินในแอป “เป๋าตัง” อย่างน้อย 100 บาท เพื่อสแกนจ่ายเงินกับร้านค้า  โดยรัฐจะช่วยจ่ายให้ร้านค้าอีก 100 บาท เหลือวงเงินร่วมจ่ายจากรัฐ 2,900 บาท
  • หรือหากท่านจะใช้จ่ายค่าสินค้าจำนวน 400 บาท
    รัฐจะร่วมจ่ายให้ร้านค้า 150 บาท และท่านต้องมีเงินใน “เป๋าตัง” เพื่อสแกนจ่ายเงินอีกอย่างน้อย 250 บาท เหลือวงเงินร่วมจ่ายจากรัฐ 2,850 บาท

[แนะนำ] วิธีเติมเงินเป๋าตังเติมเงิน G-Wallet ไม่ได้ทำไงดี ?


3. สแกน QR เพื่อใช้สิทธิคนละครึ่ง ตามร้านค้าที่ร่วมโครงการคนละครึ่ง

ใช้งานได้ระหว่างเวลา 06.00 – 23.00 น. ของทุกวัน


4. อย่าลืมตรวจสอบสิทธิในการใช้งานครั้งแรก หรือภายใน 14 วัน หากไม่ใช้สิทธิภายใน 14 วัน โดยระบบจะทำการตัดสิทธิคนละครึ่งของผู้ได้รับสิทธิตลอดโครงการ

ตัวอย่างการนับสิทธิคนละครึ่งไม่ให้โดนตัดสิทธิ เมื่อได้ข้อความ sms ยืนยันการรับสิทธิคนละครึ่งให้นับอีก 14 วัน เช่น เริ่มใช้สิทธิได้วันที่ 23 ตุลาคม 2563 วันที่จะโดนตัดสิทธิวันสุดท้าย คือ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 วันถัดมาวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ไม่สามารถใช้จ่ายคนละครึ่งไม่ได้แล้ว

หากไม่มีการใช้จ่ายภายในระยะวันที่กำหนดโดนตัดสิทธิ และส่งผลทำให้ไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้อีก

วิธีตรวจสอบสิทธิคนละครึ่งคงเหลือ ดูอย่างไง ?

วิธีจ่ายคนละครึ่ง เป๋าตัง G-Wallet ทำอย่างไง ? ไม่ให้โดนตัดสิทธิ

เริ่มลงทะเบียนพร้อมกันวันที่ 16 ตุลาคม 2563 สามารถใช้สิทธิได้ระหว่าง 23 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563 ใช้งานได้ระหว่างเวลา 06.00 – 23.00 น. ของทุกวัน

ระยะเวลาดำเนินการ 3 เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2563

ช่องทางลงทะเบียน www.คนละครึ่ง.com

*ผู้ที่ได้รับสิทธิและใช้สิทธิในโครงการคนละครึ่งแล้ว และผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะไม่ได้รับสิทธิมาตรการช้อปดีมีคืน
– ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถตรวจสอบมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐฯ ได้ที่ www.cgd.go.th


เงื่อนไขผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง

– สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิจะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในวันที่ลงทะเบียนและมีบัตรประจำตัวประชาชน
– ต้องไม่ได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
– สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ได้ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. 2563
– จำนวน 10 ล้านคน หรือจนกว่าสิทธิจะหมด
– ต้องชำระค่าอาหาร เครื่องดื่ม หรือสินค้าทั่วไป ให้แก่ร้านค้าผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง”
– แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” จะสามารถใช้งานได้ระหว่างเวลา 06.00 – 23.00 น. ของทุกวัน
– ไม่หักสิทธิ หากใช้ไม่หมดในแต่ละวัน โดยระบบจะคืนสิทธิที่ไม่ได้ใช้เข้ายอดรวมของผู้ได้รับสิทธิ และจะคำนวณสิทธิใหม่ในเวลา 6.00 น. ของทุกวัน
ตัดสิทธิ หากไม่ใช้สิทธิภายใน 14 วัน โดยระบบจะทำการตัดสิทธิคนละครึ่งของผู้ได้รับสิทธิตลอดโครงการ

ลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com กี่วัน ถึงจะใช้งานได้ ?

ลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com จะได้ผลลงทะเบียนทาง SMS ตามเบอร์มือถือที่แจ้งไว้ ภายใน 3 วัน

มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียน www.คนละครึ่ง.com ได้ไหม ?

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะไม่สามารถลงทะเบียนบนเวปไซต์ได้ ระบบจะล็อคให้ไม่สามารถลงทะเบียนได้

ร้านค้าที่ร่วมโครงการคนละครึ่ง ซื้ออะไรได้บ้าง ?

ค่าสินค้า เครื่องดื่ม หรืออาหาร ที่รัฐสนับสนุนเงิน 

ไม่สามารถซื้อสลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ ยาสูบที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น และบริการต่าง ๆ

ต้องการเปลี่ยนเบอร์มือถือใหม่แอปเป๋าตัง ทำอย่างไงดี ?

บัตรประชาชนตัวจริงไปติดต่อเพื่อยืนยันตัวตนที่สาขาของธนาคาร

กรณียืนยันตัวไม่สำเร็จ แนะนำไปธนาคารกรุงไทยใกล้บ้าน

ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ซื้อของกับอะไรได้บ้าง ?

ร้านอาหาร
เครื่องดื่ม
ร้านธงฟ้า
ร้านค้า OTOP
สินค้าทั่วไป