ตารางงานจับมือ ()

เพจ BNK48 ได้ประกาศเกี่ยวกับเปลี่ยนแปลงรอบบัตรจับมือ bnk48 ซิงเกิลที่ 8 (BNK48 8th Single ) หรือ 8th Single Handshake กับสถานการณ์ของ COVID-19 ดังนี้


Handshake Event วันที่ 7 – 8 มีนาคม 2563 สถานที่ Union Hall ศูนย์การค้า Union Mall

ตารางงานจับมือ bnk48 ซิงเกิลที่ 8 (BNK48 8th Single High Tension)
ตารางงานจับมือ bnk48 ซิงเกิลที่ 8 (BNK48 8th Single High Tension)

Handshake Event วันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2563 สถานที่ Union Hall ศูนย์การค้า Union Mall

ตารางงานจับมือ bnk48 ซิงเกิลที่ 8 (BNK48 8th Single High Tension)
ตารางงานจับมือ bnk48 ซิงเกิลที่ 8 (BNK48 8th Single High Tension)

Handshake Event วันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2563 สถานที่ Union Hall ศูนย์การค้า Union Mall

ตารางงานจับมือ bnk48 ซิงเกิลที่ 8 (BNK48 8th Single High Tension)
ตารางงานจับมือ bnk48 ซิงเกิลที่ 8 (BNK48 8th Single High Tension)

รายละเอียดการสั่งจอง Pre-order ซิงเกิลที่ 8 BNK48 8th

รายละเอียดการ Pre-order BNK48 8th Single High Tension

– CD Edition และ Mini Photobook Edition จะเปิดให้สั่งจองในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 0:00 น. (เที่ยงคืนวันที่ 1 เข้าวันที่ 2) จนถึง วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 12:00 น. (เที่ยงวัน)
– Music Card Edition จะเปิดให้สั่งจองในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 0:00 น. (เที่ยงคืนวันที่ 1 เข้าวันที่ 2) จนถึง วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 12:00 น. (เที่ยงวัน)

และ Music Card Edition จะมีการจำหน่ายในช่องทาง Offline ในช่วงเดือนมีนาคม

https://www.facebook.com/bnk48official/photos/a.2599914820135760/2599915176802391/?type=3


สำหรับ Code ลงคะแนน BNK48 9th Single Senbatsu General Election จะใช้วิธีการ Redeem โดยใช้ username ของ Shopee และหมายเลขคำสั่งซื้อ Redeem ผ่านทาง iAM48 Application

https://www.facebook.com/bnk48official/photos/a.2599914820135760/2599915176802391/?type=3

ช่องทางสั่งจอง Pre-Order ซิงเกิลที่ 8 – https://shopee.co.th/bnk48_officialshop