เนื้อหา! มีอะไรบ้างนะ

เยียวยา 10 จังหวัดสีแดงเข้ม ผู้ได้รับผลกระทบ สำหรับลูกจ้างและกิจการ

เฉพาะจังหวัดสีแดงเข้ม (กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และ 4 จังหวัดชายแดนใต้ สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส)

1. ลูกจ้าง ม.33 จ่าย 50% ของรายได้ สบทบอีก 2,500 บาทต่อคน รวมไม่เกิน 10,000 บาทต่อคน
2. นายจ้าง ม.33 จ่ายตามจำนวนลูกจ้าง 3,000 บาทต่อ ไม่เกิน 200 คน
3. ตามมาตรา 39 และผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ช่วยเหลือคนละ 5,000 บาท
4. อาชีพอิสระ ให้ขึ้นทะเบียน ผู้ประกันตนตามมาตรา ม.40 ภายในเดือนกรกฎาคม 2564 รับ 5,000 บาท


เช็กสิทธิ์มาตรการเยียวยาลูกจ้าง ม.33 และ นายจ้าง ใน 10 จังหวัด (กรุงเทพมหานครและปริมณฑล)

ตรวจสอบสิทธิ > https://www.sso.go.th/eform_news/


อย่าลืม!

นายจ้างบุคคลธรรมดา และผู้ประกันตนที่ได้รับการเยียวยา จะได้รับเงินผ่านการโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนเท่านั้น เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชี

#สรุปให้ เยียวยา 10 จังหวัดสีแดงเข้ม ผู้ได้รับผลกระทบ สำหรับลูกจ้างและกิจการ
พื้นที่สีแดงเข้ม 10 จังหวัด กรุงเทพมหานคร นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรสาคร สมุทรปราการ สงขลา นราธิวาส ยะลา ปัตตานี

ที่มา สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน https://www.facebook.com/ssofanpage/


รายละเอียดเยียวยา 10 จังหวัดสีแดงเข้ม ผู้ได้รับผลกระทบ สำหรับลูกจ้างและกิจการ!

1.1 ขอบเขตของกิจการที่ได้รับการเยียวยา

กลุ่มที่ 1: 9 หมวดกิจการ (เพิ่มเติมจากเดิม 4 หมวด) ประกอบด้วย

 • ก่อสร้าง
 • ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
 • ศิลปะ บันเทิงและนันทนาการ
 • กิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ
 • ขายส่งขายปลีกและซ่อมยานยนต์
 • ขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
 • กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนกิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ
 • ข้อมูลข่าวสารและสื่อสาร

กลุ่มที่ 2: 5 กิจการของ (เพิ่มเติมจากเฉพาะร้านอาหารและเครื่องดื่ม) ประกอบด้วย

 • ร้านอาหารและเครื่องดื่ม
 • ร้าน OTOP
 • ร้านค้าทั่วไป
 • ร้านค้าบริการ
 • กิจการขนส่งสาธารณะ (ไม่รวมกิจการขนาดใหญ่)

1.2 ระยะเวลาในการให้ความช่วยเหลือ: 1 เดือน (อาจมีการขยายต่อตามสถานการณ์)

1.3 รายละเอียดของการเยียวยา แบ่งตามกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ

 1. ลูกจ้าง ม. 33 ในกิจการ 9 หมวด รัฐจะจ่ายเงินเยียวยาให้ 50% ของรายได้ (สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท) และจ่ายสมทบให้ลูกจ้างสัญชาติไทยอีก 2,500 บาทต่อคน รวมแล้วได้สูงสุด 10,000 บาท
 2. นายจ้าง ม. 33 ในกิจการ 9 หมวด รัฐจะจ่ายให้ตามจำนวนลูกจ้าง 3,000 บาทต่อราย สูงสุดไม่เกิน 200 คน
 3. สำหรับผู้ประกันตนตาม ม. 39 และ 40 รัฐบาลจะช่วยเหลือค่าใช้จ่ายให้ 5,000 บาทต่อคน
 4. ผู้ประกอบอาชีพอิสระ (freelance) ให้ขึ้นทะเบียนตาม ม. 40 ภายในเดือน ก.ค. นี้ เพื่อรับค่าช่วยเหลือ 5,000 บาท (ตามข้อ 3)
 5. ผู้ประกอบการที่มีลูกจ้างแต่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม ให้ขึ้นทะเบียนตาม ม.33 ภายในเดือน ก.ค. นี้ เพื่อรับเงินช่วยเหลือตามข้อ 1 และ 2
 6. ผู้ประกอบการที่ไม่มีลูกจ้าง และไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม ให้ขึ้นทะเบียนตาม ม. 40 ภายในเดือน ก.ค. นี้ เพื่อรับค่าช่วยเหลือ 5,000 บาท (ตามข้อ 3)
 7. ผู้ประกอบการในระบบ “ถุงเงิน” 5 หมวด ภายใต้โครงการ “คนละครึ่ง” และโครงการ “เราชนะ” ที่ “มีลูกจ้าง” ให้ขึ้นทะเบียนตาม ม.33 ภายในเดือน ก.ค. นี้ เพื่อรับเงินช่วยเหลือตามข้อ 1 และ 2
 8. ผู้ประกอบการในระบบ “ถุงเงิน” 5 หมวด ภายใต้โครงการ “คนละครึ่ง” และโครงการ “เราชนะ” ที่ “ไม่มีลูกจ้าง” ให้ขึ้นทะเบียนตาม ม. 40 ภายในเดือน ก.ค. นี้ เพื่อรับค่าช่วยเหลือ 5,000 บาท (ตามข้อ 3)

รวมทั้งสิ้นภายใต้บวงเงิน 30,000 ล้านบาท

ที่มา https://www.facebook.com/informationcovid19/

ติดต่อประกันสังคมในจังหวัด หรือโทร 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง


สรุป! มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ สำหรับลูกจ้างและกิจการใน 10 จังหวัดสีแดงเข้ม

1. ลูกจ้าง ม.33 จ่าย 50% ของรายได้ สบทบอีก 2,500 บาทต่อคน รวมไม่เกิน 10,000 บาทต่อคน
2. นายจ้าง ม.33 จ่ายตามจำนวนลูกจ้าง 3,000 บาทต่อ ไม่เกิน 200 คน
3. ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ช่วยเหลือคนละ 5,000 บาท
4. อาชีพอิสระ ให้ขึ้นทะเบียน ผู้ประกันตนตามมาตรา ม.40 ภายในเดือนกรกฎาคม 2564 รับ 5,000 บาท

เฉพาะจังหวัดสีแดงเข้ม (กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และ 4 จังหวัดชายแดนใต้ สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส)

ลงทะเบียนผู้ประกันตน ม.40 ออนไลน์ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ (freelance)

คือ บุคคลทั่วไปที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ ทำงานไม่มีนายจ้าง

กด > ลงทะเบียนผู้ประกันตน ม.40 ออนไลน์ > https://www.sso.go.th/section40_regist/
เตรียมข้อมูลพื้นฐานก่อนลงทะเบียน ม.40 เลขบัตรประชาชน เลขหลังบัตรประชาชน ชื่อนามสกุล วันเดือนปีเกิด และอีเมล์

ส่งเงินผู้ประกันตน ม.40 ได้ที่ไหน ? ส่งเงินผู้ประกันตนเอง

> เคาน์เตอร์เซอร์วิส > บอกเลขบัตรประชาชน
> เคาเตอรธนาคาร์
ธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส. 
เคาน์เตอร์เทสโก้
เคาน์เตอร์เซอร์วิส
> หักผ่านเงินฝากธนาคาร
> แอป โหลดแล้ว กดจ่ายบิล > ค้นหาคำว่า ประกันสังคม > กรอกเลขบัตรประชาชน
กด > Apple Store
กด > Google Play

เช็กสิทธิ์มาตรการเยียวยาลูกจ้าง ม.33 และ นายจ้าง ในพื้นที่สีแดงเข้ม 10 จังหวัด (กรุงเทพมหานครและปริมณฑล)

ตรวจสอบสอบสิทธิ > https://www.sso.go.th/eform_news/

พื้นที่สีแดงเข้ม 10 จังหวัด กรุงเทพมหานคร นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรสาคร สมุทรปราการ สงขลา นราธิวาส ยะลา ปัตตานี