แอสตร้าเซนเนก้า ประเทศไทย ร่วมสนับสนุนมูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน มอบอุปกรณ์คัดกรองโรคหืด เพื่อสนับสนุนการยกระดับการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท à¹à¸­à¸ªà¸•à¸£à¹‰à¸²à¹€à¸‹à¸™à¹€à¸™à¸à¹‰à¸² (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย นายเจมส์ ทีก ประธาน และ นพ.กร ตาลทิพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมสนับสนุน Peak Flow Meter à¸­à¸¸à¸›à¸à¸£à¸“์คัดกรองโรคหืดจำนวน 800 à¸Šà¸´à¹‰à¸™ ให้แก่มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน เพื่อสนับสนุนการยกระดับการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหืดในขอบข่ายบริการสุขภาพ พร้อมทั้งให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล โดยมี ภก.ธีรวุฒิ พงศ์เศรษฐไพศาล ประธานมูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน และ รศ.ภญ.สุณี เลิศสินอุดม ประธานเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม เป็นผู้รับมอบ ภายในงานสัปดาห์เภสัชกรรม ที่จัดขึ้นในวันที่ 23 – 25 à¸à¸±à¸™à¸¢à¸²à¸¢à¸™ 2565 à¸“ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

แอสตร้าเซนเนก้า ประเทศไทย ร่วมสนับสนุนมูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน มอบอุปกรณ์คัดกรองโรคหืด เพื่อสนับสนุนการยกระดับการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ

Peak Flow Meter à¹€à¸›à¹‡à¸™à¸­à¸¸à¸›à¸à¸£à¸“์ขนาดเล็ก พกพาสะดวก ที่จะช่วยประเมินสมรรถภาพปอด คัดกรองความเสี่ยงของโรคทางเดินหายใจ ติดตามผลการรักษาและการควบคุมอาการของโรคหืด Peak Flow Meter à¹€à¸›à¹‡à¸™à¹€à¸„รื่องมือที่สำคัญในการใช้ประเมินอาการและความรุนแรงของโรคหืดในสถานพยาบาล และช่วยคัดกรองความเสี่ยงของโรคทางเดินหายใจสำหรับประชาชนในชุมชน ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการรักษาได้เร็วขึ้น และได้รับการรักษาที่เหมาะสม

แอสตร้าเซนเนก้า ประเทศไทย ร่วมสนับสนุนมูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน มอบอุปกรณ์คัดกรองโรคหืด เพื่อสนับสนุนการยกระดับการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ

การส่งมอบอุปกรณ์คัดกรองโรคหืด Peak Flow Meter à¸„รั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Healthy Lung Thailand à¸—ี่เกิดขึ้นจากความร่วมมืออย่างต่อเนื่องระหว่างแอสตร้าเซนเนก้า ประเทศไทย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และสมาคมทางการแพทย์ เพื่อรณรงค์เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคมะเร็งปอด พร้อมยกระดับการพัฒนาองค์ความรู้ à¹€à¸ªà¸£à¸´à¸¡à¸ªà¸£à¹‰à¸²à¸‡à¸¨à¸±à¸à¸¢à¸ à¸²à¸ž และการเข้าถึงการบริการเพื่อนำไปสู่พัฒนาการด้านการรักษา และจัดการโรคอย่างมีประสิทธิภาพ


โครงการ Healthy Lung Thailand

โครงการ Healthy Lung Thailand à¹„ด้เริ่มต้นดำเนินมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2561 à¹‚ดยมีจุดประสงค์ในการมุ่งสร้างการตระหนักรู้และ สนับสนุนการเข้าถึงการวินิฉัยโรคและการรักษาโรคหอบหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง à¹à¸¥à¸°à¹‚รคมะเร็งปอด à¸œà¹ˆà¸²à¸™à¸„วามร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งองค์กรจากภาครัฐ เอกชน และการแพทย์ เพื่อเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาพปอดที่แข็งแรง

เกี่ยวกับ แอสตร้าเซนเนก้า

แอสตร้าเซนเนก้า (ชื่อย่อหลักทรัพย์ AZN à¹ƒà¸™à¸•à¸¥à¸²à¸”หลักทรัพย์ LSE/ STO/ Nasdaq) à¹€à¸›à¹‡à¸™à¸šà¸£à¸´à¸©à¸±à¸—ชีวเภสัชภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก มุ่งเน้นทางด้านการคิดค้น พัฒนา และจำหน่ายยาเพื่อการรักษาโรค โดยเฉพาะในกลุ่มยาโรคมะเร็ง กลุ่มยาโรคหัวใจ ไต และระบบเผาผลาญ และกลุ่มยาโรคทางเดินหายใจ แอสตร้าเซนเนก้า มีฐานอยู่ที่เมืองเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร และดำเนินธุรกิจในกว่า 100 ประเทศ และมีผู้ป่วยหลายล้านคนทั่วโลกที่ได้รับประโยชน์จากนวัตกรรมยาต่างๆ จากแอสตร้าเซนเนก้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาไปยังเว็บไซต์ astrazeneca.com à¹à¸¥à¸°à¸Šà¹ˆà¸­à¸‡à¸—างทวิตเตอร์ @AstraZeneca

Related Posts