สรุปให้ เยียวยาช่วยเหลือรอบ 3 มีอะไรบ้าง ?


คุณสมบัติและเงื่อนไข เฟส 3

โครงการ “ง” เฟส 3 จะได้รับวงเงินคนละ 3,000 บาท โดยใช้จ่ายผ่านแอปฯ เป๋าตัง กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ วันละไม่เกิน 150 บาท จนครบวงเงิน

  • 1.ผู้ที่ได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่ง เฟส 1 และ เฟส 2 จำนวน 15 ล้านคน ซึ่งกลุ่มนี้ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ จะได้รับวงเงินโดยอัตโนมัติ
  • 2.ผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์มาก่อน จะเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มอีก 16 ล้านคน เร็ว ๆ นี้

คุณสมบัติและเงื่อนไข และ

รัฐบาลจะเพิ่มวงเงินให้อัตโนมัติคนละ 2,000 บาท โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ และคาดว่าจะสามารถเพิ่มวงเงินเข้าระบบได้ภายในเดือนพฤษภาคมนี้ และใช้จ่ายได้จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2564

  • โครงการ “เราชนะ” กลุ่มเป้าหมาย 32.9 ล้านคน
  • โครงการ “ม.33 เรารักกัน” กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 9.29 ล้านคน

โครงการเราชนะ

เพิ่มวงเงินให้ประชาชน รวม 2,000 บาท จ่ายสัปดาห์ละ 1,000 บาท
ใช้จ่ายได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

โครงการ ม33เรารักกัน

เพิ่มวงเงินให้ผู้ประกันตน มาตรา 33 รวม 2,000 บาท จ่ายสัปดาห์ละ 1,000 บาท
ใช้จ่ายได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

โครงการคนละครึ่งเฟส3

วงเงินไม่เกิน 3,000 บาท ใช้จ่ายวันละไม่เกิน 150 บาท
เริ่มเดือนกรกฎาคม เป็นต้นไป

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 3

กลุ่มเป้าหมาย 13.65 ล้านคน สนับสนุนค่าครองชีพเดือนละ 200 บาท ระยะเวลา 6 เดือน
เริ่มกรกฎาคม – ธันวาคม 2564

โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

กลุ่มเป้าหมาย 2.5 ล้านคน สนับสนุนค่าครองชีพเดือนละ 200 บาท ระยะเวลา 6 เดือน
เริ่มกรกฎาคม – ธันวาคม 2564

โครงการ “ยิ่งใช้ ยิ่งได้”

รัฐสนับสนุน e-Voucher ให้กับประชาชนที่ใช้ซื้อสินค้า อาหาร เครื่องดื่ม และบริการกับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่เกิน 5,000 บาทต่อคนต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน

เมื่อประชาชนใช้จ่ายกับร้านค้าดังกล่าว จะได้รับ e-Voucher จากรัฐในช่วงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2564

ที่มา https://www.facebook.com/Rachadaspoke/ [1] , https://www.facebook.com/Rachadaspoke/ [2]

Related Posts