สรุป! วันสมัครแข่งขัน hotwave music awards 2023 วันไหน ?


() คืออะไร ?

เวทีการแข่งขันวงดนตรีระดับมัธยมศึกษา ที่มีระยะเวลาการแข่งขันยาวนานที่สุด จัดโดยคลื่นฮอตเวฟ หรือฮอต 91.5 เอฟเอ็ม ในเครือเอไทม์ มีเดีย[1] เริ่มต้นขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2539 เพื่อให้เป็นเวทีของการแสดงออกทางดนตรี ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน

อ้างอิงมาจาก https://th.wikipedia.org/wiki/ฮอตเวฟมิวสิกอวอร์ดส์

วันสมัครแข่งขัน วันไหน ?

สมัครแข่งขันตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2566 – 31 สิงหาคม 2566
รับสมัครผ่านทาง https://bit.ly/hotwaveregister ที่จะประกาศแจ้งรับสมัครผ่านทาง Website และ Page ในเครือ Atime

อายุเท่าไหร่ ? ถึงจะสมัครแข่งขัน HOTWAVE MUSIC AWARDS 2023

1. เป็นนักเรียนระดับชั้นระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ( นับสถานะจากวันที่ส่งใบสมัคร )
2. จำนวนสมาชิกวง ต้องมีจำนวน 3 คน ขึ้นไป และเครื่องดนตรีอย่างน้อย 3 ชิ้น
3. สมาชิกทุกคนต้องศึกษาอยู่ในสถาบันเดียวกันเท่านั้น
4. สมาชิกทุกคนต้องไม่ติดสัญญาในสังกัดนักแสดง หรือค่ายเพลงใดๆ

อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติม HOTWAVE MUSIC AWARDS 2023 มากกว่านี้!

เช่น
เพลงแข่งขันใช้เพลงอะไร ? เพลงจาก Grammy ได้ที่ http://www.gmm-mpi.com/
ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ > https://hotwavemusicawards.com